<
Yhteishankinnat

Videoneuvottelupalvelut 2017 - 2021

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Videoneuvottelupalvelut 2017 - 2021

Liity viimeistään

31.05.2021

Sopimuskausi

20.06.2017 - 31.05.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Mitä voin hankkia?

Videoneuvottelupalvelu mahdollistaa neuvottelut monista pisteistä samanaikaisesti. Palveluja käyttämällä voit säästää työaikaa ja ympäristöä sekä vähentää merkittävästi matkustamisesta koituvia kustannuksia.

Videoneuvottelupalvelun käyttö on mahdollista useista eri päätelaitteista. Liittyminen neuvotteluun ja neuvotteluiden käyminen onnistuu eri merkkisillä, kiinteästi asennetuilla videoneuvottelulaitteistoilla sekä työasemilla ja mobiililaitteilla (selain- ja Skype for Business -käyttö).

Puitejärjestelyä ei ole sidottu vain yllä mainittuihin ratkaisuihin, vaan organisaatiosi voi hankkia muitakin ratkaisuja ja lisäpalveluja puitesopimushinnaston mukaisesti.

Päätelaiteriippumaton videoneuvotteluratkaisu

  • Yhdellä henkilökohtaisella tai neuvottelutilakohtaisella käyttäjätunnuksella videoneuvotteluun voidaan kutsua 50 osallistujaa (9 eur/kk) tai 100 osallistujaa (19 eur/kk). HUOM! Muut videoneuvottelun osallistujat eivät tarvitse käyttäjätunnuksia.

Palveluun sisältyy videoneuvotteluratkaisun lisäksi mm:

  • teknisen ja fyysisen toimintaympäristön aloituskartoitus
  • suomen- ja ruotsinkielinen käyttöönottokoulutus ja koulutusmateriaali
  • toimitettavien ratkaisujen tuki- ja ylläpitopalvelu ohjelmistopäivityksineen arkisin klo 7.00 - 17.00
  • vikailmoitusten vastaanotto 24/7 ja palvelupyyntöjen käsittely valittuna palveluaikana
  • osoitekirjojen/hakemistojen ylläpito
  • asiakasyhteistyö
  • palvelun seuranta ja raportointi

Kiinteiden neuvottelutilojen ratkaisut palveluna

  • Voit hankkia videoneuvotteluratkaisun neuvotteluhuoneisiin, joissa hyödynnetään yhden tai kahden näytön laitekokonaisuuksia. Käytettävään laitteeseen voidaan hankkia oma yhteiskäyttöinen käyttäjätunnus, tai videoneuvottelua voidaan käyttää henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Henkilökohtaiset tai työhuoneen videoneuvotteluratkaisut

  • Pöydälle sijoitettava yhden näytön työhuoneratkaisu (näyttö, codec, mikrofoni, kamera ja äänentoisto integroituna). Käytetään henkilökohtaisilla tai laitekohtaisilla tunnuksilla.
'