<
Yhteishankinnat

Viestintä- ja markkinointipalvelut 2017 - 2021

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Viestintä- ja markkinointipalvelut 2017 - 2021

Sopimuskausi

07.04.2017 - 06.04.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

06.01.2022

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Tämä puitejärjestely on valtionhallinnon asiakkaiden hyödynnettävissä.

Puitejärjestely tarjoaa kokonaisvaltaisen kumppanin viestinnän ja markkinoinnin koko paletin hallintaan. Puitejärjestelyn kautta saat palvelut viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen ja suunnitteluun sekä suppeampien tehtävien, kuten graafisen suunnittelun, sisällöntuotannon ja tapahtumajärjestelyjen toteuttamiseen. Voit myös valita pelkästään yhden osa-alueen tai pienemmän osan puitejärjestelystä, esimerkiksi digitaalisen markkinointiviestinnän tai lisäpalveluista löytyvän mediaseurannan.

Ulottuvillanne on laaja osaamisverkosto, sillä toimittajiksi valitut viestintä- ja mainostoimistot täydentävät omaa osaamistaan alihankkijoiden palveluilla.

Toimittajiksi valitut viestintä- ja mainostoimistot näet alla olevasta listauksesta. Listauksen linkit ohjaavat toimistojen omiin esittelyihin.

Viestintä- ja markkinointipalveluiden puitejärjestelyyn kuuluvat palvelut:

Viestintä- ja markkinointipalvelut.png

Markkinointi, mainonta ja sisällöntuotanto (kuvan kohta 4) sisältää mm.:

 • Strateginen ja luova suunnittelu sekä konseptointi
 • Suunnittelu (asiakasmarkkinointi, kampanjat, sisällöt, visuaalinen ilme, tekstisuunnittelu, materiaalit ym.)          
 • Palvelumuotoilu            
 • Digitaalinen markkinointiviestintä     
 • Tapahtumamarkkinointi sekä tapahtumien suunnittelu            
 • Tuotantopalvelut

Puitejärjestelyyn kuuluvat myös mm. seuraavat lisäpalvelut:

 • Mediaseurantapalvelu
 • Viestinnän ja markkinoinnin kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukset     
 • Webinaarit ja webcasting-palvelut            
 • Online-videoiden tuotantoon, editointiin ja jakeluun tarkoitettu ohjelmistopalvelu  
 • Ylläpito- ja tietoturvapalvelut             
 • Uutiskirjepalvelut           

Puitejärjestelyn edut

Toimittajien monipuolinen osaaminen

 • tukea strategiasta toteutukseen 
 • integroidut palveluratkaisut
 • markkinointiviestintämixin optimointi (kanavat/keinot)

Korkea- ja tasalaatuiset palvelut luotettavilla toimitusajoilla

Palvelut tarpeesi mukaan joko koko sopimuskaudelle tai hankekohtaisesti

 • Voit ostaa markkinointiviestinnän palveluita hankekohtaisesti (hanke- tai toimeksiantokohtainen kilpailuttaminen ja asiakaskohtainen sopimus).
 • Kilpailuttamalla yhteistyökumppanin sopimuskaudeksi voit tilata tarpeesi mukaan yksittäisiä toimenpiteitä tai laaja-alaista markkinointiviestinnän yhteistyötä koko sopimuskaudelle
 • Käytettävissäsi ovat yhden, useamman tai kaikkien osaamisalueiden palvelut.

Säästöt

 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Puitejärjestelyä käyttämällä säästät hallinnointiin kuluvaa aikaa ja voit keskittyä työssäsi olennaiseen

Räätälöidyt ratkaisut

Voit lähestyä puitejärjestelyyn valittuja viestintä- ja mainostoimistoja tavoitteidenne kautta, jolloin toimittaja voi ehdottaa juuri teille sopivia ratkaisuja. Tavoitteenanne voivat olla esimerkiksi:

 • Vaikuttaminen
  • tiedon välittäminen, vaikuttaminen kohderyhmiin, vuorovaikutus asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa
 • Maineenhallinta ja maineen kehittäminen
  • brändin ja maineen, asiakaskokemusten ja -kohtaamisten sekä organisaatioilmeen kehittäminen
 • Palveluiden, toiminnan ja osaamisen kehittäminen
  • palveluiden, viestinnän ja markkinoinnin toiminnan ja organisaation sekä henkilöstön viestintäosaamisen ja -työkalujen kehittäminen

Kanavat

Puitejärjestelyllä hankittavat palvelut voivat koskea kaikkia viestintään ja markkinointiin liittyviä keinoja, kanavia ja medioita:

 • Asiakkaan omat mediat (esimerkiksi painetut ja digitaaliset julkaisut, verkkopalvelut ja -sivut, mobiilipalvelut, sosiaalisen median sivut, blogit jne.)
 • Ostetut mediat (esimerkiksi radio, TV, printtimedia, ulkomainonta, sosiaalisen median mainonta, sponsorointi tai muu vastaava, messut ja konferenssit jne.)
 • Ansaitut mediat (esimerkiksi sisältöä ja näkyvyyttä lehdissä, verkkomedioissa, sosiaalisessa mediassa, radio- tai TV-ohjelmissa jne.)

Tutustu myös muihin viestintään ja markkinointiin liittyviin puitejärjestelyihimme:

Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017 - 2021

Kotimaan kokous-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut 2019 - 2020 (tapahtumatilat)

Painatuspalvelut 2018 - 2022

'