Communications and Marketing Services 2020–2026 DPS

Sub-areas of the framework agreement

Integrated Services

Single Services

Mitä voin hankkia?

Yhteishankinnasta löydät tekijät kokonaisvaltaisesti viestinnän ja markkinoinnin koko paletin hallintaan tai suppeampien tehtävien, kuten graafisen suunnittelun ja sisällöntuotannon toteuttamiseen.

Hankinnan kohde on jaettu palvelualueisiin. Hankintasi voi koskea koko hankinnan kohteen kattavaa kokonaispalvelua, yhtä tai useampaa palvelualuetta tai sen osaa tai yksittäistä hanketta.

Palvelualueet:

 1. Viestinnän ja markkinoinnin konsultointi 
 2. Viestinnän suunnittelu ja toteutus 
 3. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 
 4. Digitaalinen markkinointi ja viestintä 
 5. Mediasuunnittelupalvelut 
 6. Viestinnän koulutuspalvelut 

Sopimustoimittajien kautta voit myös hankkia laajasti lisäpalveluita, kuten esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukset, tapahtumamarkkinointi, mediaseurantapalvelu tai saavutettavuuspalvelut.

Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS on jaettu kahteen osa-alueeseen (DPS:ssä ”luokkaan”). Luokkia ovat Kokonaispalveluluokka ja Erillispalveluiden luokka. Valitset oikean luokan hankinnan laaja-alaisuuden perusteella. Lisätietoja saat kunkin osa-alueen omalta sivulta. Linkit sivuille löydät sivun ylälaidasta.

Kokonaispalveluluokka

 • Kilpailutat kerralla laaja-alaisen hankintakokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuuluu useampia palvelualueita ja mahdollisesti lisäpalveluita. Huom. Jos kokonaisuuteen kuuluu pelkkiä lisäpalveluita, kilpailutus tehdään erillispalveluiden luokassa.
 • Hankinnan kohde voi olla esimerkiksi toimittajan valinta jatkuvaluonteiseen koko hankinnan kohteen kattavaan palveluun tai yksittäinen hanke, jossa kuitenkin vaaditaan osaamista useammalta palvelualueelta.
 • Mukaan hyväksytyillä toimittajilla on kokemusta kaikista palvelualueista ja kyky toteuttaa laajoja palvelukokonaisuuksia.

Erillispalveluiden luokka

 • Kilpailutat rajatumman hankintakokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuuluu enintään yksi palvelualue, minkä lisäksi siihen voi kuulua yksi tai useampia lisäpalveluita. Lisäpalveluiden määrää ei ole rajattu.
 • Kilpailutuksen kohde voi olla yksittäinen hanke tai jatkuvaluonteista palvelua.
 • Voit hyödyntää erillispalveluiden luokkaa myös, jos sinulla on tarve jakaa laaja-alainen hankintatarve osiin ja tehdä erillinen toimittajavalinta yksittäiseen palvelualueeseen.
 • Mukaan hyväksyttyjen toimittajien kokemus palveluiden tuottamisesta voi keskittyä yhteen tai useampaan palvelualueeseen. Erillispalveluluokkaan saadaan näin mukaan myös erikoistuneempia toimittajia, joilla ei välttämättä kuitenkaan ole resursseja tuottaa laajaa kokonaispalvelua.

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi viestintä- ja markkinointipalveluiden DPS:ään? Voit jättää osallistumishakemuksen Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020–2026 -DPS:ään täällä.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen luokkaan. Toimittaja voi jättää osallistumishakemuksen joko toiseen tai molempiin luokkiin.

Viestintä- ja markkinointipalveluiden hankinnasta kiinnostunut asiakas, haluatko tietää, ketkä toimittajat ovat mukana? Kirjaudu sisään verkkopalveluumme, niin näet listauksen mukana olevista toimittajista, saat tarkempia tietoja hankinnasta sekä vinkkejä oman minikilpailutuksen tekemiseen.

Joining

Join by 30.11.2026

Agreement term
01.12.2020 - 30.11.2026
Expiration date of customer-specific contracts
30.11.2028
Operating model
Minicompetition

Contact information

Ask more from our experts

For more information on joint procurement

Anni Airaksinen

Category manager

anni.airaksinen@hansel.fi