Kommunikations- och marknadsföringstjänster 2020–2026 DPS

Delområdena i ramavtalet

Helhetstjänster

Enskilda tjänster

I den här gemensamma upphandlingen hittar du aktörer som kan anlitas för övergripande hantering av kommunikations- och marknadsföringsfunktioner, eller för utförande av snävare uppdrag, sådana som grafisk design eller innehållsproduktion.

Vad kan jag upphandla?

I den här gemensamma upphandlingen hittar du aktörer som kan anlitas för övergripande hantering av kommunikations- och marknadsföringsfunktioner, eller för utförande av snävare uppdrag, sådana som grafisk design eller innehållsproduktion.

Föremålet för upphandlingen är indelat i tjänsteområden. Din upphandling kan omfatta en helhetstjänst som täcker hela föremålet för upphandlingen, ett eller flera tjänsteområden, en del av ett tjänsteområde, eller ett enskilt projekt.

Tjänsteområdena är följande:

1. Konsultation i kommunikation och marknadsföring
2. Planering och genomförande av kommunikation
3. Planering och genomförande av marknadsföring
4. Digital marknadsföring och kommunikation
5. Mediebyråtjänster
6. Utbildningstjänster inom kommunikation

Genom avtalsleverantörer kan också ett brett sortiment av tilläggstjänster upphandlas, till exempel kvalitativa och kvantitativa undersökningar inom kommunikation och marknadsföring, evenemangsmarknadsföring, medieuppföljningstjänster eller tillgänglighetstjänster.

Det dynamiska inköpssystemet DPS är indelat i två delområden (”kategorier” i DPS). Du ska välja den rätta kategorin enligt omfattningen av de tjänster som du vill upphandla. Du kan också dela in upphandlingen i delar, exempelvis så att du väljer en leverantör för ditt kontinuerliga tjänstebehov och en annan för ett visst projekt.

Kategorin för helhetstjänster

  • Du konkurrensutsätter en omfattande upphandlingshelhet på en gång. Till helheten hör flera tjänsteområden med eventuella tilläggstjänster.
  • Upphandlingen kan rikta sig exempelvis till val av en leverantör för en tjänst av kontinuerlig karaktär som täcker hela föremålet för upphandlingen, eller till ett enskilt projekt som ändå kräver kompetens inom flera tjänsteområden.
  • De godkända leverantörerna har erfarenheter av alla tjänsteområden, samt kompetens och resurser för att genomföra omfattande tjänstehelheter.

Kategorin för enskilda tjänster

  • Du konkurrensutsätter en begränsad upphandlingshelhet. Till helheten hör högst ett tjänsteområde, och därtill kan en eller flera tilläggstjänster ingå i helheten.
  • Föremålet för konkurrensutsättningen kan bestå av ett enskilt projekt eller en tjänst av kontinuerlig karaktär.
  • Du kan utnyttja den här kategorin också om du behöver dela in en omfattande upphandling i delar och göra ett separat leverantörsval för ett enskilt tjänsteområde.
  • De godkända leverantörernas erfarenheter av tjänsteproduktionen kan vara begränsade i ett eller flera tjänsteområden. På så sätt kan sådana mer specialiserade leverantörer inbegripas i kategorin, som ändå inte har tillräckligt resurser för att producera en omfattande helhetstjänst.  

Vill du bli leverantör?

Vill du bli leverantör i DPS för kommunikations- och marknadsföringstjänster? Bekanta dig med begäran om deltagningsansökningar. Det dynamiska inköpssystemet är indelat i två kategorier. Ansökan om deltagande kan lämnas antingen i en kategori eller i båda kategorierna.

Anslutning

Anslut dig senast 30.11.2026

Avtalsperiod
01.12.2020 - 30.11.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.11.2028
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Anni Airaksinen

Kategorichef

anni.airaksinen@hansel.fi