Företaget Hansel

Vårt uppdrag och kärnkompetens är upphandlingar inom den offentliga sektorn. Hos oss får du sakkunniga tjänster för din konkurrensutsättning eller för utveckling av din upphandlingsverksamhet. Kontakta oss när du vill ha en tillförlitlig och ansvarstagande partner för upphandlingar inom den offentliga sektorn!

Vårt uppdrag är att vara en upphandlingsenhet för den offentliga sektorn och kärnan i vår verksamhet är således upphandlingar. Vi tillhandahåller över hundra ramavtal och dynamiska inköpssystem, och via dessa köper våra kunder produkter och tjänster. Över 800 avtalsleverantörer är med i ramavtalen och de dynamiska inköpssystemen. Utöver upphandlingar tillhandahåller vi sakkunnigtjänster för upphandlingar: för konkurrensutsättning och utveckling.

Vårt mål är att spara på samhällets resurser genom att förbättra produktiviteten i den offentliga sektorns hela upphandlingsverksamhet. Vår verksamhet grundas på Hansel-lagen, där våra uppgifter och våra kunder fastställs. Vi är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som staten äger till 65 procent och Kommunförbundet till 35 procent. Vår verksamhet finansieras med serviceavgifter som debiteras av avtalsleverantörerna när våra kunder gör upphandlingar. Serviceavgiften är i genomsnitt lite mindre än en procent av upphandlingens värde.

Nyckeltal

hansel-nyckeltal-2023.pngNyckeltal 2023

Nyckelord i vår verksamhet är ansvarsfullhet och digitalisering. Vi tar hänsyn till ansvarsfullhetsaspekter i alla våra konkurrensutsättningar. Ansvarsfullhet är viktigt också i vår dagliga verksamhet. Digitala metoder används numera i alla faser av offentlig upphandling. Det här garanterar en smidig och snabb upphandlingsprocess.

Mera information om vår verksamhet finns i vår verksamhetsberättelse.

Våra kunder

Vi bidrar med trygghet och smidighet när våra kunder gör upphandlingar.

Kunder hos oss är till exempel:

  • kommuner och samkommuner
  • statens ämbetsverk och inrättningar
  • statens affärsverk
  • fonder utanför statens budget
  • riksdagen samt enheter som är underställda riksdagen och verkar under riksdagens övervakning och i anslutning till den
  • evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan samt deras församlingar
  • välfärdsområden
  • universitet och högskolor (inklusive yrkeshögskolor)  

Kunder hos Hansel är också offentligrättsliga inrättningar som är upphandlande enheter och som staten, en kommun, en samkommun eller den evangelisk-lutherska kyrkan utövar bestämmande inflytande över antingen genom finansiering eller utnämningsrätt.

Se en lista över våra kunder (på finska).

Om du inte är säker på din organisation kan bli kund hos Hansel, ber vi att du fyller i den här blanketten för kundutredning

Om du har frågor, kontakta asiakkuusselvitys@hansel.fi När vi fastställt en kundrelation, tar vi kontakt.

Våra avtalsleverantörer

Alla leverantörer av varor och tjänster har rätt att delta i våra konkurrensutsättningar. De företag vars anbud vunnit våra konkurrensutsättningar blir avtalsleverantörer i ramavtal. När det gäller dynamiska inköpssystem ansöker leverantörer om att tas med i systemet. Alla anbudsgivare som uppfyller kraven kan vara med.

En fungerande marknad och likabehandling av leverantörerna är mycket viktiga utgångspunkter för vår verksamhet. Vi vill ge så många företag som möjligt chansen att bli avtalsleverantör. Vi för ständigt en marknadsdialog med aktörer i olika branscher.

Värden

Vi vill vara en värdesättande och inspirerande arbetsgemenskap samt en kunnig och ansvarsfull partner.

Ledningsgrupp och styrelse

Hansels ledningsgrupp har sju medlemmar och styrelsen fem medlemmar.