Hansel yrityksenä

Olemme julkishallinnon yhteishankintayksikkö ja palvelujemme ytimen muodostavat siis yhteishankinnat. Meillä on yhteensä tarjolla yli sata puitejärjestelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää, joista asiakkaamme voivat hankkia monipuolisesti tuotteita ja palveluja. Niitä on mukana tarjoamassa yli 800 sopimustoimittajaa. Yhteishankintojen lisäksi valikoimaamme kuuluvat hankintojen asiantuntijapalvelut: kilpailuttaminen ja kehittäminen.

Tavoitteenamme on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta koko julkishallinnon hankintatoimeen. Toimintamme perustuu Hansel-lakiin, jossa määritellään tehtävämme ja asiakkaamme. Olemme voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, josta valtio omistaa 65 prosenttia ja Kuntaliitto 35 prosenttia. Toimintamme rahoitetaan sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu asiakkaidemme yhteishankintojen kautta tekemiin hankintoihin. Palvelumaksu on keskimäärin alle prosentti hankinnan arvosta. 

Avainluvut

hansel_avainluvut-2023.pngHanselin avainluvut 2023

Avainsanoja toiminnassamme ovat vastuullisuus ja digitaalisuus. Huomioimme vastuullisuusnäkökohdat kaikissa kilpailutuksissamme. Vastuullisuus on tärkeää myös omassa päivittäisessä toiminnassamme. Digitaalisuus on vallitseva toimintatapa julkisten hankintojen kaikissa vaiheissa. Tämä takaa sujuvat ja nopeat hankintaprosessit.

Lisätietoa toiminnastamme löydät vuosikertomuksestamme.

Asiakkaamme

Asiakkaamme saavat meiltä hankintoihinsa turvallisuutta ja sujuvuutta.

Asiakkaitamme voivat olla:

  • kunnat ja kuntayhtymät
  • valtion virastot ja laitokset
  • valtion liikelaitokset
  • valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot
  • eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt
  • evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko sekä näiden seurakunnat
  • hyvinvointialueet
  • yliopistot ja korkeakoulut (mukaan lukien ammattikorkeakoulut)  

Hanselin asiakkaita voivat olla myös julkisoikeudelliset laitokset, jotka ovat hankintayksiköitä ja joihin valtio, kunta, kuntayhtymä tai evankelis-luterilainen kirkko tai ortodoksinen kirkko käyttävät määräysvaltaa joko rahoituksen tai nimittämisoikeuden kautta.  

Katso listaus asiakkaistamme.

Mikäli sinulle on epäselvää voiko organisaatiosi olla Hanselin asiakas, pyydämme, että täytät asiakkuusselvityskyselyn (Forms-lomake).

Mikäli herää kysymyksiä, niin voitte olla yhteydessä asiakkuusselvitys@hansel.fi. Kun asiakkuus on varmistettu, olemme teihin yhteydessä.

Sopimustoimittajamme

Kaikilla tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on oikeus osallistua järjestämiimme kilpailutuksiin. Kilpailutuksiimme tulleiden tarjousten perusteella voittaneet yritykset valitaan puitejärjestelyihin sopimustoimittajiksi. Dynaamisiin hankintajärjestelmiin puolestaan toimittajat jättävät osallistumishakemuksen. Mukaan pääsevät kaikki soveltuvuusehdot täyttävät ehdokkaat.

Markkinoiden toimivuus ja toimittajien tasapuolinen kohtelu ovat meille erittäin tärkeitä toiminnan lähtökohtia. Haluamme tarjota mahdollisimman monelle yritykselle väylän toimia sopimustoimittajanamme. Käymme jatkuvasti markkinavuoropuhelua eri alojen toimijoiden kanssa.

Arvot

Arvomme ovat arvostava ja innostava työyhteisö sekä osaava ja vastuullinen kumppani.

Johtoryhmä ja hallitus

Hanselin johtoryhmässä on seitsemän ja hallituksessa viisi jäsentä.

Palvelumaksu

Hansel on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka toimintaa rahoitetaan palvelumaksulla.