Apua kilpailutusprojektiin

Silloin, kun et löydä yhteishankintavalikoimastamme tarvitsemaasi, saat asiantuntijoiltamme tukea omien kilpailutustesi tekemiseen. Kokeneet asiantuntijamme ovat julkisten hankintojen, kilpailuttamisen ja sopimusoikeuden taitajia.

Onnistunut kilpailutus syntyy yhteistyöstä

Tavoitteenamme on, että saat mahdollisimman hyvin tarpeitasi vastaavan palvelun tai tuotteen. Tämän vuoksi kilpailuttaminen tehdään aina yhteistyönä:

  • Asiakkaanamme toimit hankintayksikkönä ja kuvaat hankinnan kohteen.
  • Kilpailuttamiskonsulttimme tunnistaa mielekkäät laatukriteerit, avustaa hankinnan kohteen kuvaamisessa ja hankintamenettelyn valinnassa sekä laatii toimivimman hinnoittelumallin.
  • Lakimiehemme osallistuu tarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan ja huolehtii sopimusehdoista sekä muista sopimusteknisistä asioista.

Mistä aloitat?

Kätevimmin pääset alkuun ottamalla yhteyttä omaan asiakkuuspäällikköösi. Otathan yhteyttä ajoissa, jotta voimme varmistaa kilpailutuksen toteutumisen toivomassanne aikataulussa. Teemme toimeksiannosta aina sopimuksen, jossa sovitaan aikataulusta, työmääristä ja tehtävistä.

Kilpailutuksen toteuttaminen vie kilpailuttamiskonsultiltamme ja lakimieheltämme keskimäärin seitsemästä viiteentoista henkilötyöpäivään. Työmäärään vaikuttavat kilpailutuksen laajuus ja toteuttamistapa.

Mitä palvelu maksaa?

Asiantuntijapalveluidemme päiväveloitus on 1 100 euroa. Vastineeksi varmistut siitä, että hankinnat kilpailutetaan ammattitaidolla – sääntöjen mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla, hinta- ja laatutekijät huomioituina.

Teemme työmääräarviot aina tapauskohtaisesti kilpailutuksen työn laajuuden ja sovitun tehtäväjaon mukaisesti. 

Hansel tuki onnistunutta ICT-hankintaa

Valtiovarainministeriöllä on käynnissä mittava valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke. Kun hanke on iso, on apukin tarpeen. Valtiovarainministeriö luotti hankkeessa toteutettavien tietojärjestelmäpalveluiden kehitys- ja ylläpitotehtävien kilpailutuksessa Hanselin tukeen.

Innovaatiokumppanuus on hankintojen oppimismatka

Sisäministeriössä ollaan erittäin kiinnostuneita ihmisten kokemasta turvallisuuden tunteesta. Sitä halutaan mitata ja ymmärtää syvällisesti, jotta turvallisuuden tunteen taso saadaan pidettyä korkealla. Apua päätettiin hakea moderneista teknisistä ratkaisuista ja tekoälystä.

Sotainvalidien palveluiden laatu taattiin hyvällä hankintaosaamisella

Kaikki hankinnat ovat tärkeitä, ja kaikilla hankinnoilla on merkitys. Jotkut hankinnat kuitenkin erottuvat joukosta sekä arvoltaan sekä tärkeydeltään. Valtiokonttorille tällainen haaste oli sotainvalidien hoidon ja kuntoutuksen ja sotaveteraanien laitoskuntoutuksen kilpailutus.