Hankintojen kehittäminen

Julkisiin hankintoihin käytetään suuria summia yhteisiä varoja ja niiden tekeminen on tarkasti säänneltyä. Johtamalla hankintoja suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, päästään parempaan lopputulokseen. Tarjoamme useita digitaalisia työvälineitä, joilla hankintatoimen ja hankintojen tasoa ja historiaa voi itse arvioida. Asiantuntijamme tulevat myös mielellään avuksi, kun tarvitaan tukea tarkempiin analyyseihin tai vaikkapa hankintatoimen ohjeistusten ja työkalujen laatimiseen. Tutustu kattavaan hankintatoimen kehittämisen palveluvalikoimaamme!

Hankintapulssi

Hankintapulssi kokoaa organisaatiosi hankintatiedot helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Tiedon lähteenä ovat ostolaskut. Visualisoitu palvelu kertoo mitä on hankittu, miltä toimittajalta ja milloin hankinnat on tehty. Mukana on tietoa myös hankintojen hiilijalanjäljestä.

Tutustu Hankintapulssiin

Hankintatutka

Hankintatutka on työkalu, jonka avulla voi arvioida organisaation hankintatoimen kypsyysastetta, eli maturiteettia. Sen avulla tunnistat keskeiset kehittämiskohteet sekä arvioit hankintatoimen hyviä käytäntöjä eri sidosryhmien näkökulmista ja suhteessa muihin organisaatioihin.

Tutustu Hankintatutkaan

Hankintaluotsi

Hankintaluotsi on työkalu, joka auttaa ottamaan hankinnat haltuun – sen avulla julkisista hankinnoistasi tulee vaikuttavampia ja vastuullisempia. Palvelussa pääset asettamaan ja seuraamaan tavoitteita hankinnoillesi. Löydät Hankintaluotsin Hilmasta (hankintailmoitukset.fi).

Tutustu Hankintaluotsiin

Haluatko kehittää hankintojasi? Autamme mielellämme! 

Hankintastrategiat

Hankintastrategian tehtävänä on tukea organisaation toiminnan onnistumista ja strategian toteutumista. Hankintastrategia kuvaa, miten hankintoja johdetaan, toteutetaan ja kehitetään.

Hankinta-analyysit

Hankinnoista kertyy järjestelmiin paljon tietoa. Tämä tieto kannattaa ottaa avuksi hankintojen johtamisessa, jotta päätökset ovat perusteltuja. Tarjoamme monenlaisia hankintatiedon analyysipalveluja.

Nykytila-analyysi

Hankintatoimen kehittäminen alkaa nykytilan kartoittamisella. Nykytila-analyysilla selvitetään ulkopuolisesta ja riippumattomasta näkökulmasta, millainen on hankintatoimen nykytila.

Osaamisen kartoittaminen

Kehitetään osaamista yhdessä! Osaamisen kartoittaminen auttaa hahmottamaan hankintaosaamisen nykytilan organisaatiossa, sekä löytämään kipupisteet, jotta kehittämistä voidaan kohdistaa juuri oikeaan tarpeeseen.

Hankintaohjeistukset

Hankintaohjeistuksen avulla luot organisaatioosi yhteiset pelisäännöt, jotka selkeyttävät toimintatapoja ja tuovat mukanaan kustannussäästöjä. Helpotetaan arkeanne ohjeistuksilla!

Vastuulliset hankinnat

Julkisilta hankinnoilta odotetaan vastuullisuutta, mutta miten asettaa tavoitteet ja varmistaa niiden toteutuminen? Autamme vastuullisten hankintojen toimintamallin luomisessa monivuotisella kokemuksella.

Innovatiiviset hankinnat

Älä anna maailman muuttua yksin, muutu sen mukana! Innovatiivisilla hankinnoilla voit saavuttaa monenlaisia hyötyjä, kuten taloudellista säästöä, parempaa kilpailukykyä tai uusien teknologioiden hyödyntämistä.

Toimittajayhteistyön kehittäminen

Luodaan yhdessä teidän ja toimittajienne välille toimivat ja hyvät toimintamallit! Tehokkaan toimittajahallinnan avulla muun muassa yhteistyön pelisäännöt, menettelytavat sekä sopimushallinta nousevat uudelle tasolle.

Sopimushallinnan kehittäminen

Vältä huonot sopimukset ja mainehaitat! Sopimushallintaa kehittämällä ylität hankintasopimusten mahdolliset sudenkuopat ja toimivalla sopimusseurannalla tehostat toimintaa.

Ostamisen kehittäminen

Löydä avullamme keinot tehostaa hankintakategorioihin ja -sopimuksiin liittyviä prosesseja sekä kirkastaa tehtävät, roolit ja vastuut "hankinnasta maksuun".