Näkökulmia hankintoihin blogissa

Laatutuote tai vastaava – miksi kukaan ostaisi huonoa laatua?

Julkisten kilpailutusten lopputuloksena hankittavien tavaroiden ja palvelujen heikko laatu on teema, joka toistuu aiheesta käytävissä keskusteluissa. Ehkä korostuneestikin IT-alaan liittyvissä hankinnoissa, joiden parissa itse päivätöikseni painin.

Mikko Jungman

Mikko Jungman

Useammat silmät näkevät selkeämmin

Jokainen on ollut tilanteessa, että omalle työlle on tullut sokeaksi ja epävarmuus hiipii mieleen. Ei hätää! Voimme auttaa tarjoamalla veloituksetonta kommentointipalvelua yhteishankintoihin perustuviin minikisoihin.

Sari Ylipalo

Sari Ylipalo

Vaikuttavuusperusteiset hankinnat ovat mahdollisuus työllisyysalueille

Ensi vuoden 2025 alusta tapahtuu muutos, jossa työllistymistä edistävät palvelut siirtyvät Suomessa 45 työllisyysalueen järjestettäväksi. Palvelujen järjestämisen siirtyminen työllisyysalueille ja kunnille avaa luontevan hetken toimintamallien uudelleen arviointiin.

Maria Röykkä

Maria Röykkä

Ostin käytetyn tietokoneen

Kokemuksista syntyi jokunen ajatus. Voisiko käytetty tietokone toimia myös omassa päivätyössäni nykyisessä, pitkälti pilvessä olevassa ympäristössä? Kuinka paljon vanhan tietokoneen käyttö hidastaisi tietoteknistä arkeani ja työntekoani?

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari

Havaintoja kilpailutusten vaikuttavuudesta

Vaikuttavuusanalyysi on tehty jo pitkälti yli 200 toteuttamassamme kilpailutuksessa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. On aika tehdä välähdyksenomainen katsaus tähänastisiin tuloksiin – kaikista viidestä, mitattavasta näkökulmasta.

Ilkka Sihvola

Ilkka Sihvola

Hankintayksikön terveiset julkisten hankintojen kehittämiseen 

Nykyistä tehokkaampia julkisia hankintoja edistetään parhaiten ratkaisemalla hankintojen keskeiset haasteet. Niin kauan kuin lainsäädännön velvoitteet tekevät julkisista hankinnoista mutkikkaita ja hankintamenettelyistä raskaita, emme usko kilpailun lisääntyvän.

Hanselin lakimiehet

Hanselin lakimiehet

Miten mitata julkisten hankintojen vaikuttavuutta?

Teemme asiakkaillemme satoja kilpailutuksia vuosittain ja niissä mitataan kyseisen hankinnan vaikuttavuutta kehittämällämme mallilla, viiden eri tekijän suhteen. Tällä tavalla vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen voidaan todentaa.

Ilkka Sihvola

Ilkka Sihvola

Tunnetko vastuullisuustoimiesi vaikutukset?

Me Hanselissa haluamme olla paitsi vastuullisuuden, myös sen mittaamisen edelläkävijöitä. Vastuullisuuden mittaamisessa keskitymme vaikuttavuuden osoittamiseen. Hyvä mittari toimii myös kommunikointivälineenä, ei pelkästään päätöksenteon tukena.

Tuomas Hohenthal

Tuomas Hohenthal

Vahvistamme tukeamme hyvinvointialueiden hankintoihin

Vuosittaisten 20 miljardin euron SOTE-hankinnoilla on iso vaikuttavuus niin alueiden asukkaiden, yritysten kuin yhteiskunnallisten tavoitteidenkin näkökulmasta. Koska hankintatarpeita on paljon ja tekijöitä vähän, hankintatarpeita voi olla hyvä yhdistää ja keskittää ajan ja rahan säästämiseksi.

Susanna Närvänen

Susanna Närvänen