Uutiset

Uutiset

Videoneuvottelut entistä mobiilimmin

21.06.2017

Videoneuvottelupalveluiden uusi puitejärjestely tarjoaa entistä joustavammat välineet sujuviin etäkokouksiin. Puitejärjestelyyn voi nyt liittyä. Videoneuvottelupalveluja käyttämällä voit säästää työa…

Valtion hankintakäsikirja 2017 saatavilla

21.06.2017

Valtion hankintakäsikirja 2017 on nyt julkaistu kokonaisuudessaan. Käsikirja havainnollistaa julkisten hankintojen kilpailutusten tärkeimmät vaiheet erityyppisissä hankinnoissa. Kirjassa on mm. pienh…

Hankintapäätös varavoimalaitteista

20.06.2017

Hansel on tehnyt 20.6.2017 hankintapäätöksen Turvallisuustekniikka: varavoimalaitteet 2017-2019 (2021) -puitejärjestelykilpailutuksesta. Sopimustoimittajiksi valittiin kilpailutuksen perusteella: ABB…

Tietosuojaopas auttaa huomioimaan hankintojen uudet vaatimukset

13.06.2017

Uusi ohjeistus antaa lisätietoa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja helpottaa sen huomioimista julkisissa hankinnoissa. Oppaan ovat laatineet Hanselin kanssa yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry, …

Sähkön puitejärjestelyiden sopimuskausia on jatkettu

09.06.2017

Sähkön hankinta ja avoin toimitus ja Sähkön hintasuojaus ja siihen liittyvät palvelut -puitejärjestelyiden sopimuskausia on jatkettu 30.4.2018 saakka. Muut puitesopimusten ehdot pysyvät muuttumattomi…