Prosessien kehittäminen

Kun tavoitteena on tehdä hankintoja vaivattomasti ja tuloksellisesti, hankintaprosessien kehittäminen tarjoaa ratkaisun. Tarjoamme tukeamme hankintoihin liittyvien vastuiden, roolien ja tehtävien määrittelyssä, mikä mahdollistaa kitkattoman työnjaon ja poistaa tarpeettoman työn hankintojen eri vaiheista.

Selkeästi kuvatut prosessit, roolit ja vastuut takaavat hankintojen yhtenäisen ja sujuvan toteutuksen läpi organisaation. Tuemme myös hankintaprosessien valmentamisessa henkilöstölle, jotta säännöt ja määräykset tulevat tutuiksi, ja hankintojen täysi potentiaali ja volyymi voidaan hyödyntää. Oikeiden käytäntöjen ja menetelmien avulla sekä hankintaprosessien sähköistämisen myötä toiminta tehostuu ja joustavuus lisääntyy sekä manuaalinen työ ja virheet vähentyvät. Tuloksena saavutetaan merkittäviä säästöjä ja  aika voidaan käyttää tehokkaammin.

Hankintatoimen prosessien kehittämiseen liittyy useita vaiheita, jotka on kuvattu tässä kaaviossa.

Tehokkaat hankinnat lisäävät organisaationne ja sen sidosryhmien saamaa arvoa. Me autamme teitä hallitsemaan ja seuraamaan hankintatoimea niin, että voitte johtaa hankintoja tiedon avulla ja varmistaa niiden vastaavan asetettuja tarpeita ja tavoitteita.

Valitse sinulle soveltuvat osiot

Asiakas voi valita, minkä vaiheen hankintatoimen prosessien kehittämisestä haluaa toteuttaa. Kuvassa esitellään vaihtoehtoja.

 

Tarjoamme laaja-alaista tukea hankintaprosessien kehittämiseen, mukaan lukien prosessien kuvaus, hankintaohjeistus ja osaamisen kehittäminen

Kun otat meidät avuksi suunnittelemaan hankintaprosessien kehittämistä

  • saat selkeän ja ymmärrettävän kuvauksen hankintaprosessin eri vaiheista, kuten hankintojen valmistelusta, suunnittelusta, toimittajan valinnasta, sopimushallinnasta, tilaamisesta ja laskunmaksusta. Näet myös, mitä tehtäviä, dokumentteja ja työkaluja kuhunkin vaiheeseen liittyy
  • saat selkeän ja yksiselitteisen kuvauksen hankintatoiminnan eri rooleista ja vastuista. Tiedät, kuka tekee mitä, milloin ja miten.
  • saat käytännönläheiset ja ajantasaiset ohjeet hankintojen toteuttamiseen. Tiedät miten toimit eri tilanteissa ja mitä hyviä käytäntöjä voit hyödyntää hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Palvelumme prosessien kehittämiseen 

Sopimushallinnan kehittäminen

Vältä huonot sopimukset ja mainehaitat! Sopimushallintaa kehittämällä ylität hankintasopimusten mahdolliset sudenkuopat ja toimivalla sopimusseurannalla tehostat toimintaa.

Hankintaohjeistukset

Hankintaohjeistuksen avulla luot organisaatioosi yhteiset pelisäännöt, jotka selkeyttävät toimintatapoja ja tuovat mukanaan kustannussäästöjä. Helpotetaan arkeanne ohjeistuksilla!

Toimittajayhteistyön kehittäminen

Luodaan yhdessä teidän ja toimittajienne välille toimivat ja hyvät toimintamallit! Tehokkaan toimittajahallinnan avulla muun muassa yhteistyön pelisäännöt, menettelytavat sekä sopimushallinta nousevat uudelle tasolle.

Mitä palvelu maksaa? 

Palvelun veloitus on 1 100 euroa henkilötyöpäivältä ja veloitamme vain tehdyistä tunneista. O

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252), kerron mielelläni lisää. Lähdetään yhdessä kohti sujuvampia ja vaikuttavampia hankintaprosesseja!