Analyysit ja tiedolla johtaminen

Hankinnoista on saatavilla paljon tietoa. Tämä tieto kannattaa ottaa avuksi hankintojen johtamisessa, jotta päätökset ovat perusteltuja. Tarjoamme monenlaisia hankintatiedon analyysipalveluja.

Palvelumme hankintatiedon analysointiin

Nykytila-analyysi

Hankintatoimen kehittäminen alkaa nykytilan kartoittamisella. Nykytila-analyysilla selvitetään ulkopuolisesta ja riippumattomasta näkökulmasta, millainen on hankintatoimen nykytila.

Osaamisen kartoittaminen

Kehitetään osaamista yhdessä! Osaamisen kartoittaminen auttaa hahmottamaan hankintaosaamisen nykytilan organisaatiossa, sekä löytämään kipupisteet, jotta kehittämistä voidaan kohdistaa juuri oikeaan tarpeeseen.

Hankinta-analyysi

Hankinnoista kertyy järjestelmiin paljon tietoa. Tämä tieto kannattaa ottaa avuksi hankintojen johtamisessa. Autamme sinua hankinta-analyysien tekemisessä.

Kilpailutusten analysointi

Kilpailutusten analysointi mahdollistaa organisaatioiden hankintojen strategisen kehittämisen vastuullisuuden, vaikuttavuuden ja innovatiivisuuden näkökulmasta.

Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan

Suunnitelmallisella hankintatoimella voi vaikuttaa moneen

Hankinnoilla voidaan vaikuttaa moneen asiaan, kun niitä kehitetään ja johdetaan suunnitelmallisesti. Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä (Heka) on tehty hankintojen kehittämistyötä jo usean vuoden ajan. Hanselin kanssa on tehty muun muassa nykytila- ja spend -analyysit sekä uusi hankintapolitiikka.

Poliisin hankinnat saivat uutta suuntaa Hanselin kehittämispalveluista

Poliisin teknologiayksiköllä oli tarve tehdä hankinnat entistä paremmin ja tehokkaammin. Tavoitetta tukemaan otettiin Hansel. Yhdessä luotujen suuntaviivojen avulla mahdollistetaan sekä säästöt että kevyempi työtaakka.

Kiinnostuitko? 

Ota yhteyttä: yksikönpäällikkö kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252. Kerron mielelläni lisää!