Analyser av upphandlingar

Mycket information samlas in i datasystem vid upphandling. Det lönar sig att utnyttja denna information för att leda upphandlingen effektivt. När man bekantar sig med fakta kan man fatta bättre begrundade beslut. Genom att sätta sig in i nyckeltalen kan man bättre rikta upphandlingen mot målen.  

Exempel på våra analystjänster:

  1. Upphandlingens nyckeltal-analys innehåller de viktigaste nyckeltalen gällande upphandling i form av PowerPoint-presentation, samt en avslutande session där analysen presenteras.  
  2. Omfattande upphandlingsanalys innehåller en mer detaljerad analys av upphandlingens nyckeltal, och på basis av analysen skapar vi en upphandlingsanalysrapport i pdf-format, samt en sammanfattande rapport för ledningen i form av PowerPoint-presentation.
  3. Uppdatering av kundens inköpsfakturamaterial i Hankintapulssi- och Tutkihankintoja.fi-tjänsterna enligt en avtalad uppdateringscykel

Våra upphandlingsanalyser innehåller uppdateringen av uppgifterna i Upphandlingspuls-tjänsten, och även i den offentliga Tutkihankintoja-tjänsten om ni så önskar.

Vad kostar tjänsten?

Upphandlingens nyckeltal-analys 1 800 € (moms 0 %)

Omfattande upphandlingsanalys 4 500 € - 5 400 € (moms 0 %)

Uppdatering av uppgifter i Upphandlingspuls / Tutkihankintoja.fi-tjänsten 900 € (moms 0 %) (Innehåller uppdatering av inköpsfakturamaterialet högst fyra gånger om året)

Om arbetet kräver mycket manual uppdatering, till exempel ändringar i organisationsstrukturen eller uppdatering av kontoplanen debiterar vi för dem enligt faktiskt genomfört arbete. Debiteringen är 900 € per dagsverke.

Blev du intresserad?

Kontakta kalle.pinni@hansel.fi eller 029 444 4252, jag berättar gärna mer!

Våra kunder berättar om sina erfarenheter