Vår dataskyddspraxis

På den här sidan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du uträttar ärenden i vår webbtjänst. Genom att godkänna denna dataskyddspraxis tillåter du att vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Hansel Ab ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar sådana personuppgifter om användaren som är nödvändiga med tanke på de användningsändamål som beskrivs på denna sida.

Uppgifter som användaren ger oss:

 • kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, organisation, titel
 • registreringsuppgifter som förutsätts för webbtjänsterna (e-postadress och lösenord)
 • uppgifter om kundrelationen, till exempel faktureringsuppgifter, uppgifter om avtal, kundrespons och uppgifter om kontakt med kunden inkl. Chat-tjänst
 • tillstånd och samtycken
 • andra uppgifter som inhämtats med användarens samtycke

Uppgifter som inhämtats om användningen av tjänster:

 • användnings- och bläddringsuppgifter som gäller tjänstens egenskaper
 • sida från vilken användaren har kommit till våra sidor, enhetens modell, kanal för informationssamling (webbläsare, mobilens webbläsare, applikation), webbläsarens version, IP-adress, sessionskod, sessionens tidpunkt och längd samt skärmens skärpa och operativsystem
 • identifikationen för en användare som inte är inloggad är i regel en cookie eller någon annan motsvarande identifikation
 • andra uppgifter som inhämtats med användarens samtycke


Hur och för vilket ändamål använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas huvudsakligen från användaren i samband med registreringen eller senare under kundförhållanden till exempel i anslutning till avtalsförhållandet.

Vi behandlar personuppgifter endast för de användningsändamål som definierats i förväg.

 • för upprättande av användarkonton
 • för användarrättigheter till tjänster
 • för kundservice med anknytning till tjänster samt allmän och riktad kundkommunikation
 • för att rikta marknadsföring utifrån uppgifter med anknytning till avtalsförhållanden


Vem behandlar personuppgifter?

Anställda i gällande anställningsförhållanden vid Hansel Ab får behandla personuppgifter i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen. Vi kan också delvis utlokalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part. Då garanterar vi genom avtalsarrangemang att personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagstiftningen och i övrigt på vederbörligt sätt.

I samband med anmälan om anslutning blir du separat ombedd att ge ditt samtycke till att dina personuppgifter får utlämnas för ramavtalsleverantörens kundkommunikation.

Vi överför inte uppgifter utanför EU eller EES.


Hur länge förvaras personuppgifter?

Uppgifter om användare som registrerat sig i Hansels webbtjänst behandlas under avtalsförhållandets giltighetstid. Därefter passiveras användarkoderna. Vi raderar varje år passiva användarkoder och relaterade personuppgifter i webbtjänsten.


Hur skyddas personuppgifterna?

I samband med behandlingen av personuppgifter iakttar vi alltid noggrannhet och vederbörlig datasäkerhet för att trygga och skydda personuppgifterna.

De system vi använder har vederbörliga brandväggs-, krypterings- och antivirusprogram med vilka vi skyddar arbetsdatorer, servrar och datatrafiken i vårt kontorsnät.

Dessutom använder vi till exempel ett SSL-krypteringsprotokoll (Secure Socket Layer), som garanterar en säker dataöverföring på internet (och i andra nät).


På webbplatsen används cookies. Vad används de till?

I Hansels webbtjänst används cookies i samband med inloggning och registrering för att möjliggöra webbplatsens funktioner.

Läs mer om cookies och hur de används i vår webbtjänst på sidanTietoja evästeistä (information om cookies).


Hur får jag information om behandlingen av mina personuppgifter?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder? Om du vill få denna information ska du skicka en skriftlig begäran till vår kundtjänst.

Som registrerad användare kan du ändra de personuppgifter du gett Hansel Ab på sidan "Mina kontaktuppgifter".


Vem kan jag kontakta i frågor som gäller mina personuppgifter?

Frågor som gäller behandlingen av personuppgifter kan skickas som en förfrågan till vår kundtjänst.

Hansel Ab

asiakaspalvelu (at) hansel.fi

Icon Dataskyddsbeskrivning, intressentregister (23,0 kB)

Olet hyväksynyt jo käyttöehdot