Småupphandlingar

Upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet 60 000 euro kan du skaffa via Hansels småupphandlingar. Som hjälp tillhandahåller vi den digitala tjänsten Pienhankintapalvelu, där du snabbt och flexibelt kan lämna en anbudsbegäran till leverantörer, bara med några klick.

Utgångspunkten för småupphandlingar är Hansels dynamiska inköpssystem. Alla leverantörer som är med i det ifrågavarande dynamiska inköpssystemet kan, om de vill, också delta i småupphandlingar. Leverantörerna i en småupphandling kan du kontrollera i vår webbtjänst. Vi granskar leverantörernas bakgrund, såsom den ekonomiska situationen, men antalet leverantörer är inte avgränsat. Nya leverantörer godkänns löpande.

Du kan lämna en anbudsbegäran antingen till alla leverantörer som är med eller bara till en del av dem. När du gör en småupphandling ska du komma ihåg att det enligt upphandlingslagen är förbjudet att spjälka upp offentliga upphandlingar.

Varför konkurrensutsätta också småupphandlingar?

Det lönar sig att konkurrensutsätta också småupphandlingar. Småupphandlingar hör ändå inte under upphandlingslagen, så offerbegäran kan göras på ett mycket enkelt sätt, men man bör ändå göra det öppet och jämlikt. Småupphandlingen bör konkurrensutsätta enligt sin egen organisations anvisningar, därmed erbjuder vi inte kommenteringsstöd vid småupphandlingar.

Konkurrensutsättning får emellertid inte göra det svårt att göra små inköp, så vi har skapat en konkurrensutsättningsprocess som är enkel både för kunden och leverantören. Genom att använda tjänsten Pienhankintapalvelu får din anbudsbegäran god synlighet. Tjänsten Pienhankintapalvelu innehåller också en mall för formulering av avtalsvillkoren. Vid problem ger Hansel kunden stöd under avtalsperioden.

I tjänsten Pienhankintapalvelu kan man på ett enklare sätt jämföra anbud och välja en vinnare än i en konkurrensutsättning som omfattas av upphandlingslagen. Småupphandlingar klassificeras inte som en gemensam upphandling (som ramavtal eller DPS), utan vi har endast byggt upp ett program i Pienhankintapalvelu som underlättar konkurrensutsättningen för de egna småupphandlingarna.

Vill du bli en leverantör i våra upphandlingar?

Hansel har redan 640 avtalsleverantörer och de använder sig av över 4 000 underleverantörer runt om i Finland - läs mera om det här och kom med! Sidan är på finska.

Till Leverantörer sektionen

Bekanta dig med småupphandlingar

I denna digitaliska Pienhankintapalvelu-tjänst, kan du skicka offertbegäran lätt till olika leverantörer med bara några klickningar.

Bekanta dig med småupphandlingar

Oma Hansel samlar ihop informationen

Direkta linkar till de olika konkurrensutsättnings verktygen och till många andra tjänster hittar du på Oma Hansel-sidan, när du är in loggad på våra hemsidor. Sidan är på finska.

Gå till Oma Hansel-sidan