Vad är en minikonkurrensutsättning?

En minikonkurrensutsättning görs om modellen för upphandlingen kräver en konkurrensutsättning bland de avtalsleverantörer som är med. Vid en minikonkurrensutsättning gör den som nyttjar upphandlingen en konkurrensutsättning för att få bästa möjliga leverantör.

I samband med dynamiska inköpssystem, dvs. DPS, talar man ibland om intern konkurrensutsättning och i samband med ramavtal talar man ibland om förenklad konkurrensutsättning. För tydlighetens skull kallar vi båda dessa för minikonkurrensutsättning.

Som stöd för minikonkurrensutsättningen har vi anvisningar, verktyg och färdiga dokumentmallar. Mera information finns på respektive upphandlings webbsida. En minikonkurrensutsättning görs alltid digitalt. Du kan använda antingen ett kommersiellt konkurrensutsättningssystem (Cloudia) eller i en DPS Hansels eget verktyg Minikisa-apuri.

Med Minikisa-apuri är det enkelt att göra en intern konkurrensutsättning i en DPS

Med Hansels avgiftsfria tjänst Minikisa-apuri gör du behändigt en intern minikonkurrensutsättning i ett dynamiskt inköpssystem, dvs. i en DPS, ända från att publicera en anbudsbegäran till att ta ett upphandlingsbeslut. Minikisa-apuri är speciellt bra för kunder som inte har tillgång till ett kommersiellt konkurrensutsättningssystem, såsom Cloudia.

I Minikisa-apuri kan lämna en anbudsbegäran, jämföra anbuden som inkommit och välja en vinnare. I Minikisa-apuri ser du också alla dina avslutade konkurrensutsättningar.

Minikisa-apuri används redan i många av Hansels DPS:

Vi stöder din upphandling

När du nyttjar våra upphandlingar får du avgiftsfri hjälp med att göra upp en översikt och med kommentarer till din minikonkurrensutsättning.

Hjälp med minikonkurrensutsättning

Tio tips för minikonkurrensutsättning

En lista över vad som är viktigt vid en minikonkurrensutsättning.

Gå till tipsen