Konkurrensutsättning

I offentliga upphandlingar väljs leverantören av en tjänst eller en produkt genom konkurrensutsättning. Hos oss får du sakkunnig hjälp både för minikonkurrensutsättning i en upphandling samt för dina egna konkurrensutsättningar. Läs mera om stöd- och konkurrensutsättningstjänster för upphandlingar!

Stöd för upphandlingar

I offentliga upphandlingar väljer man leverantören för tjänsten eller produkten via en konkurrensutsättning. Vi stöder er och kommenterar gärna materialet i er anbudsbegäran. Bekanta dig med våra upphandlingars stöd- och konkurrensutsättningsservice!

Hjälp med konkurrensutsättningsprojekt

Våra sakkunniga hjälper med din konkurrensutsättning när det gäller en produkt eller en tjänst som vi inte har i vårt utbud av upphandlingar. Med hjälp av vår gedigna kompetens löper konkurrensutsättningen smidigt och lagenligt.

Statens konkurrensutsättningskalender

I denna kalender samlas alla statens ämbetsverks upphandlingar. Om du är intresserad av att lämna in en offert, kan du kolla härifrån vilka upphandlingar som är på kommande.