Fordon- och logistiktjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Bilunderhållstjänster 2020–2022 (2024) » 01.04.2020 - 30.09.2022 Anslutningstiden har gått ut
Bilutrustningtjänster 2018–2022 » 12.07.2018 - 11.07.2022 8mån, 16 dagar
Biluthyrning, minileasing och bildelningstjänster 2017-2019 (2021) » 01.12.2017 - 30.11.2021 1mån, 5 dagar
Bilar och tjänster 2021–2023 (2025)​ » 31.01.2021 - 30.01.2023 Anslutningstiden har gått ut
Avfallshanteringstjänster 2020–2024 » DPS 19.10.2020 - 31.08.2024 Anslutning är möjlig
Lätta fordon och släpvagnar med tjänster 2018–2020 (2022) » 01.03.2018 - 28.02.2022 4mån, 3 dagar
Flyttningstjänster 2021–2026 » DPS 26.01.2021 - 31.01.2026 Anslutning är möjlig
Varor som används för byggnadsändamål och VVS-arbeten 2019-2023 » DPS 07.07.2019 - 07.07.2023 Anslutning är möjlig
Tunga fordon 2021–2023 (2025) » 01.07.2021 - 30.06.2023 Anslutningstiden har gått ut
Icke-reguljära passagerartransporttjänster 2019-2021 (2023) » 14.01.2019 - 13.01.2022 Anslutningstiden har gått ut
Abonnemangstrafiktjänster 2021–2026 » DPS 01.02.2021 - 31.10.2026 Anslutning är möjlig
Arbetsmaskiner och tjänster 2018–2020 (2022) » 01.10.2018 - 30.09.2022 11mån, 5 dagar
Namn Bilunderhållstjänster 2020–2022 (2024) »
Avtalsperiod 01.04.2020 - 30.09.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Bilutrustningtjänster 2018–2022 »
Avtalsperiod 12.07.2018 - 11.07.2022
Tid kvar att ansluta sig 8mån, 16 dagar
Namn Biluthyrning, minileasing och bildelningstjänster 2017-2019 (2021) »
Avtalsperiod 01.12.2017 - 30.11.2021
Tid kvar att ansluta sig 1mån, 5 dagar
Namn Bilar och tjänster 2021–2023 (2025)​ »
Avtalsperiod 31.01.2021 - 30.01.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Avfallshanteringstjänster 2020–2024 » DPS
Avtalsperiod 19.10.2020 - 31.08.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Lätta fordon och släpvagnar med tjänster 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 01.03.2018 - 28.02.2022
Tid kvar att ansluta sig 4mån, 3 dagar
Namn Flyttningstjänster 2021–2026 » DPS
Avtalsperiod 26.01.2021 - 31.01.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Varor som används för byggnadsändamål och VVS-arbeten 2019-2023 » DPS
Avtalsperiod 07.07.2019 - 07.07.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Tunga fordon 2021–2023 (2025) »
Avtalsperiod 01.07.2021 - 30.06.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Icke-reguljära passagerartransporttjänster 2019-2021 (2023) »
Avtalsperiod 14.01.2019 - 13.01.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Abonnemangstrafiktjänster 2021–2026 » DPS
Avtalsperiod 01.02.2021 - 31.10.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Arbetsmaskiner och tjänster 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 01.10.2018 - 30.09.2022
Tid kvar att ansluta sig 11mån, 5 dagar

Experttjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Små upphandlingar gällande IT-konsulttjänster » Små upphandlingar 10.06.2019 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
IT-konsulttjänster 2018-2022 » DPS 15.10.2018 - 28.08.2022 Anslutningstiden har gått ut
IT-konsulttjänster 2021-2025 » DPS 01.03.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Småupphandlingar gällande konsulttjänster inom ledarskap och utveckling » Små upphandlingar 03.05.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2021-2025 » DPS 01.04.2021 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Portalen för små upphandlingar gällande programrobotik och artificiell intelligens » Små upphandlingar 16.11.2020 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Programrobotik och artificiell intelligens 2019-2023 » DPS 27.11.2019 - 30.11.2023 Anslutning är möjlig
Internrevisionstjänster 2019-2025 » DPS 02.05.2019 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Internrevisionstjänster 2020-2025 » DPS 09.11.2020 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Småupphandling av internrevisionstjänster » Små upphandlingar 01.03.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Revisionstjänster 2019-2025 » DPS 02.05.2019 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Revisionstjänster 2020-2025 » DPS 09.11.2020 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Småupphandling av revisionstjänster » Små upphandlingar 01.03.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Tolkningstjänster 2018-2020 (2022) » 21.05.2018 - 20.05.2022 6mån, 25 dagar
Småupphandlingar gällande kommunikations- och marknadsföringstjänster » Små upphandlingar 01.02.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Kommunikations- och marknadsföringstjänster 2020–2026 » DPS 01.12.2020 - 30.11.2026 Anslutning är möjlig
Namn Små upphandlingar gällande IT-konsulttjänster » Små upphandlingar
Avtalsperiod 10.06.2019 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn IT-konsulttjänster 2018-2022 » DPS
Avtalsperiod 15.10.2018 - 28.08.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn IT-konsulttjänster 2021-2025 » DPS
Avtalsperiod 01.03.2021 - 31.12.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Småupphandlingar gällande konsulttjänster inom ledarskap och utveckling » Små upphandlingar
Avtalsperiod 03.05.2021 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2021-2025 » DPS
Avtalsperiod 01.04.2021 - 30.04.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Portalen för små upphandlingar gällande programrobotik och artificiell intelligens » Små upphandlingar
Avtalsperiod 16.11.2020 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn Programrobotik och artificiell intelligens 2019-2023 » DPS
Avtalsperiod 27.11.2019 - 30.11.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Internrevisionstjänster 2019-2025 » DPS
Avtalsperiod 02.05.2019 - 30.04.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Internrevisionstjänster 2020-2025 » DPS
Avtalsperiod 09.11.2020 - 30.04.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Småupphandling av internrevisionstjänster » Små upphandlingar
Avtalsperiod 01.03.2021 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn Revisionstjänster 2019-2025 » DPS
Avtalsperiod 02.05.2019 - 30.04.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Revisionstjänster 2020-2025 » DPS
Avtalsperiod 09.11.2020 - 30.04.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Småupphandling av revisionstjänster » Små upphandlingar
Avtalsperiod 01.03.2021 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn Tolkningstjänster 2018-2020 (2022) »
Avtalsperiod 21.05.2018 - 20.05.2022
Tid kvar att ansluta sig 6mån, 25 dagar
Namn Småupphandlingar gällande kommunikations- och marknadsföringstjänster » Små upphandlingar
Avtalsperiod 01.02.2021 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn Kommunikations- och marknadsföringstjänster 2020–2026 » DPS
Avtalsperiod 01.12.2020 - 30.11.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

Livsmedel och restaurangtjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Livsmedel och non-food -produkter 2020–2024 » 30.12.2019 - 31.01.2024 Anslutningstiden har gått ut
Livsmedel och non-food -produkter 2021–2025 » 01.12.2020 - 31.01.2025 Anslutningstiden har gått ut
Restaurang service 2021–2025 » DPS 27.01.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Namn Livsmedel och non-food -produkter 2020–2024 »
Avtalsperiod 30.12.2019 - 31.01.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Livsmedel och non-food -produkter 2021–2025 »
Avtalsperiod 01.12.2020 - 31.01.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Restaurang service 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 27.01.2021 - 31.12.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

Energi

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Solkraftverk 2020–2026 » DPS 30.03.2020 - 31.03.2026 Anslutning är möjlig
Småupphandling av solkraftverk » Små upphandlingar 15.02.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Gaser 2021–2023 (2025) » 01.06.2021 - 31.05.2023 Anslutningstiden har gått ut
Bränslen för sjötrafik 2021–2023 (2025) » 01.06.2021 - 31.05.2023 Anslutningstiden har gått ut
Leveranser av flytande naturgas (LNG) 2021-2023 (2025) » 01.06.2021 - 31.05.2023 Anslutningstiden har gått ut
Bränslen och tjänster för tung trafik 2014–2021 » 01.06.2014 - 30.11.2021 1mån, 5 dagar
Bränsle inköp från passagerarstationer 2018-2021 » 01.12.2018 - 30.11.2021 1mån, 5 dagar
Cisternleveranser av flytande bränslen 2020-2022 (2024) » 08.03.2020 - 31.03.2023 Anslutningstiden har gått ut
Cisternleveranser av flytande bränslen 2021−2023 (2024) » 01.09.2021 - 31.03.2023 Anslutningstiden har gått ut
El 2018–2022 » 01.02.2018 - 30.04.2022 6mån, 5 dagar
El och portföljförvaltning 2020–2024 » 01.03.2020 - 31.12.2024 Anslutningstiden har gått ut
Namn Solkraftverk 2020–2026 » DPS
Avtalsperiod 30.03.2020 - 31.03.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Småupphandling av solkraftverk » Små upphandlingar
Avtalsperiod 15.02.2021 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn Gaser 2021–2023 (2025) »
Avtalsperiod 01.06.2021 - 31.05.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Bränslen för sjötrafik 2021–2023 (2025) »
Avtalsperiod 01.06.2021 - 31.05.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Leveranser av flytande naturgas (LNG) 2021-2023 (2025) »
Avtalsperiod 01.06.2021 - 31.05.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Bränslen och tjänster för tung trafik 2014–2021 »
Avtalsperiod 01.06.2014 - 30.11.2021
Tid kvar att ansluta sig 1mån, 5 dagar
Namn Bränsle inköp från passagerarstationer 2018-2021 »
Avtalsperiod 01.12.2018 - 30.11.2021
Tid kvar att ansluta sig 1mån, 5 dagar
Namn Cisternleveranser av flytande bränslen 2020-2022 (2024) »
Avtalsperiod 08.03.2020 - 31.03.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Cisternleveranser av flytande bränslen 2021−2023 (2024) »
Avtalsperiod 01.09.2021 - 31.03.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn El 2018–2022 »
Avtalsperiod 01.02.2018 - 30.04.2022
Tid kvar att ansluta sig 6mån, 5 dagar
Namn El och portföljförvaltning 2020–2024 »
Avtalsperiod 01.03.2020 - 31.12.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut

Personal- och hälsovårdstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Inhyrning av personal 2019-2023 » 01.03.2019 - 28.02.2023 1år, 4mån, 3 dagar
Rekryteringstjänster 2019-2023 » 07.06.2019 - 06.06.2023 1år, 7mån, 12 dagar
Inhyrning av personal inom vård- och socialsektorn 2017-2021 » 01.03.2015 - 24.11.2021 1mån
Skyddsutrustning 2020–2022 » DPS 09.11.2020 - 31.12.2022 Anslutning är möjlig
Småupphandlingar gällande skyddsutrustning » Små upphandlingar 25.01.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Företagshälsovård 2020–2026 » DPS 07.09.2020 - 31.12.2026 Anslutning är möjlig
Företagshälsovårdstjänster 2018-2024 » DPS 06.09.2018 - 31.12.2024 Anslutning är möjlig
Namn Inhyrning av personal 2019-2023 »
Avtalsperiod 01.03.2019 - 28.02.2023
Tid kvar att ansluta sig 1år, 4mån, 3 dagar
Namn Rekryteringstjänster 2019-2023 »
Avtalsperiod 07.06.2019 - 06.06.2023
Tid kvar att ansluta sig 1år, 7mån, 12 dagar
Namn Inhyrning av personal inom vård- och socialsektorn 2017-2021 »
Avtalsperiod 01.03.2015 - 24.11.2021
Tid kvar att ansluta sig 1mån
Namn Skyddsutrustning 2020–2022 » DPS
Avtalsperiod 09.11.2020 - 31.12.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Småupphandlingar gällande skyddsutrustning » Små upphandlingar
Avtalsperiod 25.01.2021 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn Företagshälsovård 2020–2026 » DPS
Avtalsperiod 07.09.2020 - 31.12.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Företagshälsovårdstjänster 2018-2024 » DPS
Avtalsperiod 06.09.2018 - 31.12.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

IT-utrustning

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Datorer för special bruk 2021–2025 » DPS 01.10.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
AV-produkter och tjänster 2020-2022 (2024) » 01.04.2020 - 31.03.2024 Anslutningstiden har gått ut
Planeringstjänster för AV-teknik 2020–2024 » DPS 03.06.2020 - 31.05.2024 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar av iOS/MacOS datorer » Små upphandlingar 11.12.2019 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Elektronisk utrustning för konsument- och yrkesbruk 2020-2024 » DPS 11.09.2020 - 30.06.2024 Anslutning är möjlig
Mobila apparater 2021–2022 (2025) » 01.10.2021 - 30.09.2022 Anslutningstiden har gått ut
Mobilterminalen 2019–2020 (2023) » 01.07.2019 - 30.06.2022 8mån, 5 dagar
Robusta datorer 2018–2020 (2022) » 20.09.2018 - 19.09.2022 10mån, 25 dagar
Datorer 2018–2020 (2022) » 01.03.2018 - 28.02.2022 4mån, 3 dagar
Datorer 2021–2025 » DPS 01.10.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Datorer iOS/MacOS 2018–2022 » DPS 29.06.2018 - 30.04.2022 Anslutning är möjlig
Datorer iPadOS/MacOS 2021–2025 » DPS 01.10.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Virve-terminaler 2019–2021 (2023) » 01.04.2019 - 31.03.2023 1år, 5mån, 6 dagar
Namn Datorer för special bruk 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 01.10.2021 - 30.09.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn AV-produkter och tjänster 2020-2022 (2024) »
Avtalsperiod 01.04.2020 - 31.03.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Planeringstjänster för AV-teknik 2020–2024 » DPS
Avtalsperiod 03.06.2020 - 31.05.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Små upphandlingar av iOS/MacOS datorer » Små upphandlingar
Avtalsperiod 11.12.2019 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn Elektronisk utrustning för konsument- och yrkesbruk 2020-2024 » DPS
Avtalsperiod 11.09.2020 - 30.06.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Mobila apparater 2021–2022 (2025) »
Avtalsperiod 01.10.2021 - 30.09.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Mobilterminalen 2019–2020 (2023) »
Avtalsperiod 01.07.2019 - 30.06.2022
Tid kvar att ansluta sig 8mån, 5 dagar
Namn Robusta datorer 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 20.09.2018 - 19.09.2022
Tid kvar att ansluta sig 10mån, 25 dagar
Namn Datorer 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 01.03.2018 - 28.02.2022
Tid kvar att ansluta sig 4mån, 3 dagar
Namn Datorer 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 01.10.2021 - 30.09.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Datorer iOS/MacOS 2018–2022 » DPS
Avtalsperiod 29.06.2018 - 30.04.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Datorer iPadOS/MacOS 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 01.10.2021 - 30.09.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Virve-terminaler 2019–2021 (2023) »
Avtalsperiod 01.04.2019 - 31.03.2023
Tid kvar att ansluta sig 1år, 5mån, 6 dagar

Möbler och kontorstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2020–2022 (2024) » 03.02.2020 - 02.02.2022 Anslutningstiden har gått ut
Läroböcker och tillhörande material 2020–2022 (2024) » 16.11.2020 - 15.11.2022 Anslutningstiden har gått ut
Tjänster avseende tryckning 2018-2022 » 03.09.2018 - 02.09.2022 10mån, 7 dagar
Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2021−2023 (2025) » 01.09.2021 - 31.08.2023 Anslutningstiden har gått ut
Kontorsmöbler 2019–2025 » DPS 29.05.2019 - 30.05.2025 Anslutning är möjlig
Småupphandling av kontorsmöbler » Små upphandlingar 10.10.2019 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Kontorsmaterial 2021-2023 (2025) » 15.03.2021 - 14.03.2023 Anslutningstiden har gått ut
Läromedel för andra stadiet 2021–2023 (2025) » 29.03.2021 - 28.03.2023 Anslutningstiden har gått ut
Namn Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2020–2022 (2024) »
Avtalsperiod 03.02.2020 - 02.02.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Läroböcker och tillhörande material 2020–2022 (2024) »
Avtalsperiod 16.11.2020 - 15.11.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Tjänster avseende tryckning 2018-2022 »
Avtalsperiod 03.09.2018 - 02.09.2022
Tid kvar att ansluta sig 10mån, 7 dagar
Namn Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2021−2023 (2025) »
Avtalsperiod 01.09.2021 - 31.08.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Kontorsmöbler 2019–2025 » DPS
Avtalsperiod 29.05.2019 - 30.05.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Småupphandling av kontorsmöbler » Små upphandlingar
Avtalsperiod 10.10.2019 -
Tid kvar att ansluta sig Småupphandlingar kräver inte anslutning
Namn Kontorsmaterial 2021-2023 (2025) »
Avtalsperiod 15.03.2021 - 14.03.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Läromedel för andra stadiet 2021–2023 (2025) »
Avtalsperiod 29.03.2021 - 28.03.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut

Datorhallstjänster och - utrustning

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Datorhall- och kapacitettjänster 2021-2029 » 09.07.2021 - Anslutningstiden har gått ut
Infrastrukturutrustning för datacenter 2021 - 2025 » DPS 05.07.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Molntjänster 2020–2022 » DPS 26.01.2021 - 31.12.2022 Anslutning är möjlig
Lagrings- ja säkringsapparater med anknytande tjänster 2019-2023 » DPS 05.08.2019 - 31.08.2023 Anslutning är möjlig
Namn Datorhall- och kapacitettjänster 2021-2029 »
Avtalsperiod 09.07.2021 -
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Infrastrukturutrustning för datacenter 2021 - 2025 » DPS
Avtalsperiod 05.07.2021 - 30.09.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Molntjänster 2020–2022 » DPS
Avtalsperiod 26.01.2021 - 31.12.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Lagrings- ja säkringsapparater med anknytande tjänster 2019-2023 » DPS
Avtalsperiod 05.08.2019 - 31.08.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

Rese- och mötestjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Tågresetjänster 2020–2023 » 01.01.2020 - 31.12.2023 2år, 2mån, 6 dagar
Mötes- och evenemangslokaler 2021-2022 (2024) » 01.01.2021 - 31.12.2022 Anslutningstiden har gått ut
Inkvarteringstjänster i hemlandet 2020–2021 (2024) » 01.01.2021 - 31.12.2022 Anslutningstiden har gått ut
Inhemska långtidsinkvarteringstjänster 2018–2021 » DPS 05.02.2018 - 31.12.2021 Anslutning är möjlig
Passagerartransporter med båt 2018-2021 (2022) » 01.04.2018 - 31.03.2022 5mån, 6 dagar
Resebyråtjänster 2020–2024 » 01.03.2020 - 29.02.2024 Anslutningstiden har gått ut
Flygresor 2019–2020 (2021) » 01.01.2019 - 31.12.2021 2mån, 6 dagar
Charterflyg 2021–2024 (2025) » 01.10.2021 - 30.09.2024 Anslutningstiden har gått ut
Utländska inkvarteringstjänster 2019-2020 (2022) » 01.01.2019 - 31.12.2022 1år, 2mån, 6 dagar
Namn Tågresetjänster 2020–2023 »
Avtalsperiod 01.01.2020 - 31.12.2023
Tid kvar att ansluta sig 2år, 2mån, 6 dagar
Namn Mötes- och evenemangslokaler 2021-2022 (2024) »
Avtalsperiod 01.01.2021 - 31.12.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Inkvarteringstjänster i hemlandet 2020–2021 (2024) »
Avtalsperiod 01.01.2021 - 31.12.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Inhemska långtidsinkvarteringstjänster 2018–2021 » DPS
Avtalsperiod 05.02.2018 - 31.12.2021
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Passagerartransporter med båt 2018-2021 (2022) »
Avtalsperiod 01.04.2018 - 31.03.2022
Tid kvar att ansluta sig 5mån, 6 dagar
Namn Resebyråtjänster 2020–2024 »
Avtalsperiod 01.03.2020 - 29.02.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Flygresor 2019–2020 (2021) »
Avtalsperiod 01.01.2019 - 31.12.2021
Tid kvar att ansluta sig 2mån, 6 dagar
Namn Charterflyg 2021–2024 (2025) »
Avtalsperiod 01.10.2021 - 30.09.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Utländska inkvarteringstjänster 2019-2020 (2022) »
Avtalsperiod 01.01.2019 - 31.12.2022
Tid kvar att ansluta sig 1år, 2mån, 6 dagar

Programvara

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Förvaltnings- och distributionstjänster för Adobe-licenser 2020-2022 (2024) » 01.04.2020 - 31.03.2024 Anslutningstiden har gått ut
Distributions- och förvaltningstjänster av Adobe-licenser 2021-2023 (2025) » 10.07.2021 - 09.07.2023 Anslutningstiden har gått ut
Upphandlings- och avtalsverktyg 2020–2026 (2029) » 19.12.2019 - 31.08.2026 Anslutningstiden har gått ut
Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020–2023 (2024) I » 01.05.2021 - 31.05.2023 Anslutningstiden har gått ut
Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020–2023 (2024) II » 14.12.2020 - 13.12.2023 Anslutningstiden har gått ut
* » 27.03.2015 - 26.03.2023 1år, 5mån, 1 dag
Namn Förvaltnings- och distributionstjänster för Adobe-licenser 2020-2022 (2024) »
Avtalsperiod 01.04.2020 - 31.03.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Distributions- och förvaltningstjänster av Adobe-licenser 2021-2023 (2025) »
Avtalsperiod 10.07.2021 - 09.07.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Upphandlings- och avtalsverktyg 2020–2026 (2029) »
Avtalsperiod 19.12.2019 - 31.08.2026
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020–2023 (2024) I »
Avtalsperiod 01.05.2021 - 31.05.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020–2023 (2024) II »
Avtalsperiod 14.12.2020 - 13.12.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn * »
Avtalsperiod 27.03.2015 - 26.03.2023
Tid kvar att ansluta sig 1år, 5mån, 1 dag

Rengöringstjänster och rengöringstillbehör

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Renhållningsprodukter 2020-2022 (2024) » 01.04.2020 - 31.03.2022 Anslutningstiden har gått ut
Städtjänster 2021–2025 » DPS 24.05.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Lokal- och användartjänster 2021-2025 » DPS 18.06.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Namn Renhållningsprodukter 2020-2022 (2024) »
Avtalsperiod 01.04.2020 - 31.03.2022
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Städtjänster 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 24.05.2021 - 31.12.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Lokal- och användartjänster 2021-2025 » DPS
Avtalsperiod 18.06.2021 - 31.12.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

Ekonomi- och finansieringstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Fordonsförsäkringar 2021–2023 (2025) » 01.04.2021 - 31.03.2023 Anslutningstiden har gått ut
Leasingtjänster 2018-2022 » 01.01.2018 - 31.12.2022 1år, 2mån, 6 dagar
Leasingtjänster 2020–2022 (2024) » 26.05.2020 - 25.05.2024 Anslutningstiden har gått ut
Betalningslösning 2018-2023 (2024) » 15.06.2018 - 14.06.2023 1år, 7mån, 20 dagar
Namn Fordonsförsäkringar 2021–2023 (2025) »
Avtalsperiod 01.04.2021 - 31.03.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Leasingtjänster 2018-2022 »
Avtalsperiod 01.01.2018 - 31.12.2022
Tid kvar att ansluta sig 1år, 2mån, 6 dagar
Namn Leasingtjänster 2020–2022 (2024) »
Avtalsperiod 26.05.2020 - 25.05.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Betalningslösning 2018-2023 (2024) »
Avtalsperiod 15.06.2018 - 14.06.2023
Tid kvar att ansluta sig 1år, 7mån, 20 dagar

Telekommunikation

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Kommunikationstjänster 2018-2023 » 08.10.2018 - 07.10.2023 1år, 11mån, 12 dagar
Teleoperatörtjänster 2020-2024 » 30.06.2020 - 29.06.2024 Anslutningstiden har gått ut
Nätverksprodukter 2021–2025 » DPS 01.06.2021 - 15.06.2025 Anslutning är möjlig
Datakommunikationstjänster 2019–2023 » DPS 29.06.2019 - 28.06.2023 Anslutning är möjlig
Telekommunikationstjänster 2021–2025 » DPS 02.07.2021 - 01.07.2025 Anslutning är möjlig
Nätverksprodukter 2019–2023 » DPS 01.02.2019 - 31.01.2023 Anslutning är möjlig
Namn Kommunikationstjänster 2018-2023 »
Avtalsperiod 08.10.2018 - 07.10.2023
Tid kvar att ansluta sig 1år, 11mån, 12 dagar
Namn Teleoperatörtjänster 2020-2024 »
Avtalsperiod 30.06.2020 - 29.06.2024
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Nätverksprodukter 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 01.06.2021 - 15.06.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Datakommunikationstjänster 2019–2023 » DPS
Avtalsperiod 29.06.2019 - 28.06.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Telekommunikationstjänster 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 02.07.2021 - 01.07.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Nätverksprodukter 2019–2023 » DPS
Avtalsperiod 01.02.2019 - 31.01.2023
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig

Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster

Namn Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Låssystem och tjänster 2021–2025 » DPS 01.02.2021 - 31.01.2025 Anslutning är möjlig
Säkerhetsrådgivningstjänster 2018–2020 (2022) » 10.12.2018 - 09.12.2022 1år, 1mån, 14 dagar
Säkerhetsprodukter 2021–2025 » DPS 04.01.2021 - 01.01.2025 Anslutning är möjlig
Säkerhets- och byråtjänster 2021–2025 » DPS 07.06.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Säkerhetstekniska system och utrustning 2021–2025 » DPS 22.03.2021 - 31.03.2025 Anslutning är möjlig
Namn Låssystem och tjänster 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 01.02.2021 - 31.01.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Säkerhetsrådgivningstjänster 2018–2020 (2022) »
Avtalsperiod 10.12.2018 - 09.12.2022
Tid kvar att ansluta sig 1år, 1mån, 14 dagar
Namn Säkerhetsprodukter 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 04.01.2021 - 01.01.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Säkerhets- och byråtjänster 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 07.06.2021 - 31.12.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig
Namn Säkerhetstekniska system och utrustning 2021–2025 » DPS
Avtalsperiod 22.03.2021 - 31.03.2025
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig