Upphandlingar

Fordon- och logistiktjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Bilunderhållstjänster 2020–2022 (2024) Ramavtal 01.04.2020 - 30.09.2024 Anslutningstiden har gått ut
Bilutrustningtjänster 2018–2022 Ramavtal 12.07.2018 - 11.07.2022 Anslutningstiden har gått ut
Biluthyrning och minileasingtjänster 2021–2023 (2025) Ramavtal 01.12.2021 - 30.11.2023 Anslutningstiden har gått ut
Bilar och tjänster 2021–2023 (2025)​ Ramavtal 31.01.2021 - 16.02.2025 Anslutningstiden har gått ut
Utrustning för utryckningsfordon 2022–2027 Ramavtal 30.09.2022 - 29.09.2027 Anslutningstiden har gått ut
Avfallshanteringstjänster 2020–2024 DPS 19.10.2020 - 31.08.2024 Anslutning är möjlig
Lätta fordon med tjänster 2022–2024 (2026) Ramavtal 06.07.2022 - Anslutningstiden har gått ut
Flyttningstjänster 2021–2026 DPS 26.01.2021 - 31.01.2026 Anslutning är möjlig
Varor som används för byggnadsändamål och VVS-arbeten 2019-2023 DPS 07.07.2019 - 07.07.2023 Anslutning är möjlig
Tunga fordon 2021–2023 (2025) Ramavtal 01.07.2021 - 30.06.2025 Anslutningstiden har gått ut
Abonnemangstrafiktjänster 2021–2026 DPS 01.02.2021 - 31.10.2026 Anslutning är möjlig
Arbetsmaskiner och dess tjänster 2022–2024 (2026) Ramavtal 17.10.2022 - 16.10.2026 Anslutningstiden har gått ut

Experttjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Små upphandlingar gällande IT-konsulttjänster Små upphandlingar 01.03.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
IT-konsulttjänster 2018-2022 DPS 15.10.2018 - 11.03.2022 Anslutningstiden har gått ut
IT-konsulttjänster 2021-2025 DPS 01.03.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Småupphandlingar gällande konsulttjänster inom ledarskap och utveckling Små upphandlingar 03.05.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2021-2025 DPS 01.04.2021 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Portalen för små upphandlingar gällande programrobotik och artificiell intelligens Små upphandlingar 16.11.2020 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Programrobotik och artificiell intelligens 2019-2023 DPS 27.11.2019 - 30.11.2023 Anslutning är möjlig
Internrevisionstjänster 2019-2025 DPS 02.05.2019 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Internrevisionstjänster 2020-2025 DPS 09.11.2020 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Småupphandling av internrevisionstjänster Små upphandlingar 01.03.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Små upphandlingar gällande informationshantering och digital säkerhet Små upphandlingar 01.02.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet 2021–2026 DPS 01.11.2021 - 30.04.2026 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar gällande bedömningstjänster inom bedömningsorgan för informationssäkerhet Små upphandlingar 01.02.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Bedömningstjänster inom bedömningsorgan för informationssäkerhet 2021–2026 DPS 01.11.2021 - 30.04.2026 Anslutning är möjlig
Revisionstjänster 2019-2025 DPS 02.05.2019 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Revisionstjänster 2020-2025 DPS 09.11.2020 - 30.04.2025 Anslutning är möjlig
Småupphandling av revisionstjänster Små upphandlingar 01.03.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Tolkningstjänster 2018-2020 (2022) Ramavtal 21.05.2018 - 20.05.2022 Anslutningstiden har gått ut
Småupphandlingar gällande kommunikations- och marknadsföringstjänster Små upphandlingar 01.02.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Kommunikations- och marknadsföringstjänster 2020–2026 DPS 01.12.2020 - 30.11.2026 Anslutning är möjlig

Livsmedel och restaurangtjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Livsmedel och non-food -produkter 2020–2024 Ramavtal 30.12.2019 - 31.01.2024 Anslutningstiden har gått ut
Livsmedel och non-food -produkter 2021–2025 Ramavtal 01.12.2020 - 31.01.2025 Anslutningstiden har gått ut
Livsmedel och non-food -produkter 2023–2027 Ramavtal 01.10.2023 - 31.12.2027 Anslutning är ännu inte möjlig
Portalen för små upphandlingar gällande restaurang service Små upphandlingar 02.05.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Restaurang service 2017 - 2021 Ramavtal 01.03.2017 - 30.09.2021 Anslutningstiden har gått ut
Restaurang service 2021–2025 DPS 27.01.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig

Energi

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Solkraftverk 2020–2026 DPS 30.03.2020 - 31.03.2026 Anslutning är möjlig
Småupphandling av solkraftverk Små upphandlingar 15.02.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Gaser 2021–2023 (2025) Ramavtal 01.06.2021 - 31.05.2023 Anslutningstiden har gått ut
Bränslen för sjötrafik 2021–2023 (2025) Ramavtal 01.06.2021 - 09.10.2022 Anslutningstiden har gått ut
Bränslen för sjötrafik 2022–2024 (2026) Ramavtal 10.10.2022 - 31.05.2024 Anslutningstiden har gått ut
Leveranser av flytande naturgas (LNG) 2021-2023 (2025) Ramavtal 01.06.2021 - 31.05.2023 Anslutningstiden har gått ut
Cisternleveranser av flytande bränslen 2020-2022 (2024) Ramavtal 08.03.2020 - 07.03.2024 Anslutningstiden har gått ut
Cisternleveranser av flytande bränslen 2021−2023 (2024) Ramavtal 01.09.2021 - 31.03.2024 Anslutningstiden har gått ut
El 2022-2026 Ramavtal 07.04.2022 - 30.04.2026 Anslutningstiden har gått ut
El och portföljförvaltning 2020–2024 Ramavtal 01.03.2020 - 31.12.2024 Anslutningstiden har gått ut
El och portföljförvaltning 2024–2028 Ramavtal 01.10.2023 - 31.12.2028 Liity viimeistään: 31.03.2023
Laddstationer for elbilar 2022–2028 DPS 25.04.2022 - 31.03.2028 Anslutning är möjlig
Småupphandling av laddstationer för elbilar Små upphandlingar 13.05.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Tankningar med statens betaltidskort 2021-2023 (2024) Ramavtal 01.12.2021 - 14.06.2023 Anslutningstiden har gått ut
Tankningar med oljebolagens kort 2021–2023 (2025) Ramavtal 01.12.2021 - 30.11.2023 Anslutningstiden har gått ut
Statligt elprisskydd Ramavtal 01.05.2022 - Anslutningstiden har gått ut

Personal- och hälsovård

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Inhyrning av personal 2019-2023 Ramavtal 01.03.2019 - 28.02.2023 Liity viimeistään: 28.02.2023
Inhyrning av personal 2023–2027 Ramavtal 01.03.2023 - 28.02.2027 Liity viimeistään: 25.11.2022
Rekryteringstjänster 2019-2023 Ramavtal 07.06.2019 - 06.06.2023 Liity viimeistään: 06.06.2023
Rekryteringstjänster 2023–2027 Ramavtal 01.06.2023 - 31.05.2027 Liity viimeistään: 16.02.2023
Hyrning av personal inom vårdsektorn 2021–2025 DPS 10.11.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Skyddsutrustning 2020–2022 DPS 09.11.2020 - 31.12.2022 Anslutning är möjlig
Skyddsutrustning 2023–2027 DPS 01.01.2023 - 31.12.2027 Anslutning är möjlig
Småupphandlingar gällande skyddsutrustning Små upphandlingar 25.01.2021 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Företagshälsovård 2020–2026 DPS 07.09.2020 - 31.12.2026 Anslutning är möjlig
Företagshälsovårdstjänster 2018-2024 DPS 06.09.2018 - 31.12.2024 Anslutning är möjlig

IT-utrustning

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Datorer för special bruk 2021–2025 DPS 01.10.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar gällande datorer för special bruk Små upphandlingar 14.03.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
AV-produkter och tjänster 2020-2022 (2024) Ramavtal 01.04.2020 - 31.03.2024 Anslutningstiden har gått ut
AV-produkter och tjänster 2016 - 2018 (2020) Ramavtal 13.06.2016 - 12.06.2020 Anslutningstiden har gått ut
Små upphandlingar gällande planeringstjänster för AV-teknik Små upphandlingar 17.01.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Planeringstjänster för AV-teknik 2020–2024 DPS 03.06.2020 - 31.05.2024 Anslutning är möjlig
Elektronisk utrustning för konsument- och yrkesbruk 2020-2024 DPS 11.09.2020 - 30.06.2024 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar gällande elektronisk utrustning för konsument- och yrkesbruk Små upphandlingar 01.04.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Mobila apparater 2021–2022 (2025) Ramavtal 01.10.2021 - 30.09.2023 Anslutningstiden har gått ut
Mobilterminalen 2019–2020 (2023) Ramavtal 01.07.2019 - 30.09.2022 Anslutningstiden har gått ut
Mobilterminalen 2022–2023 (2026) Ramavtal 01.10.2022 - 30.09.2023 Anslutningstiden har gått ut
Multifunktionsskrivare och skrivare med tillhörande tjänster 2021 – 2023 (2025) Ramavtal 15.11.2021 - 15.11.2023 Anslutningstiden har gått ut
Datorer 2021–2025 DPS 01.10.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar gällande datorer iPadOS/MacOS Små upphandlingar 14.03.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Datorer iPadOS/MacOS 2021–2025 DPS 01.10.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar gällande PC datorer Små upphandlingar 14.03.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Skrivare och dess kringutrustning med tillbehör 2021-2025 DPS 10.12.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar gällande skrivare och dess kringutrustning med tillbehör Små upphandlingar 01.04.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2017-2019 (2021) Ramavtal 18.09.2017 - 17.09.2021 Anslutningstiden har gått ut
Virve-terminaler 2019–2021 (2023) Ramavtal 01.04.2019 - 31.03.2023 Liity viimeistään: 31.03.2023
Virve-terminaler 2023–2025 (2027) Ramavtal 01.03.2023 - 28.02.2025 Liity viimeistään: 15.11.2022

Möbler och kontorstjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2020–2022 (2024) Ramavtal 03.02.2020 - 02.02.2024 Anslutningstiden har gått ut
Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2022–2024 (2026) Ramavtal 22.09.2022 - 21.12.2024 Anslutningstiden har gått ut
Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) Ramavtal 02.01.2022 - 01.01.2024 Anslutningstiden har gått ut
Läroböcker och tillhörande material 2020–2022 (2024) Ramavtal 16.11.2020 - 15.11.2023 Anslutningstiden har gått ut
Småupphandling av tryck- och digitaliseringstjänster Små upphandlingar 01.10.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Tryck- och digitaliseringstjänster 2022–2027 DPS 01.09.2022 - 31.08.2027 Anslutning är möjlig
Tjänster avseende tryckning 2018-2022 Ramavtal 03.09.2018 - 02.09.2022 Anslutningstiden har gått ut
Möbler för daghem och skolor 2021-2025 DPS 15.12.2021 - 14.12.2025 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar gällande möbler för daghem och skolor 2021-2025 Små upphandlingar 14.03.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2021−2023 (2025) Ramavtal 01.09.2021 - 31.08.2023 Anslutningstiden har gått ut
Kontorsmöbler 2019–2025 DPS 29.05.2019 - 31.03.2022 Anslutningstiden har gått ut
Kontorsmaterial 2021-2023 (2025) Ramavtal 15.03.2021 - 14.03.2023 Anslutningstiden har gått ut
Kontorsmöbler 2021–2025 DPS 12.11.2021 - 11.11.2025 Anslutning är möjlig
Små upphandlingar gällande kontorsmöbler Små upphandlingar 14.03.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Läromedel för andra stadiet 2021–2023 (2025) Ramavtal 29.03.2021 - 28.03.2024 Anslutningstiden har gått ut

Datorhallstjänster och - utrustning

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Datorhall- och kapacitettjänster 2021-2029 Ramavtal 01.01.2022 - 31.12.2029 Anslutningstiden har gått ut
Infrastrukturutrustning för datacenter 2021 - 2025 DPS 05.07.2021 - 30.09.2025 Anslutning är möjlig
Molntjänster 2020–2022 DPS 26.01.2021 - 31.12.2022 Anslutning är möjlig
Lagrings- ja säkringsapparater med anknytande tjänster 2019-2023 DPS 05.08.2019 - 31.08.2023 Anslutning är möjlig

Rese- och mötestjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Tågresetjänster 2020–2023 Ramavtal 01.01.2020 - 31.12.2023 Liity viimeistään: 31.12.2023
Mötes- och evenemangslokaler 2021-2022 (2024) Ramavtal 01.01.2021 - 31.12.2023 Anslutningstiden har gått ut
Inkvarteringstjänster i hemlandet 2020–2021 (2024) Ramavtal 01.01.2021 - 31.12.2023 Anslutningstiden har gått ut
Passagerartransporter med båt 2018-2021 (2022) Ramavtal 01.04.2018 - 31.03.2022 Anslutningstiden har gått ut
Passagerartransporter med båt 2022–2025 (2026) Ramavtal 01.04.2022 - 31.03.2025 Anslutningstiden har gått ut
Resebyråtjänster 2020–2024 Ramavtal 01.03.2020 - 29.02.2024 Anslutningstiden har gått ut
Reguljärflyg 2022 (2024) Ramavtal 02.02.2022 - 01.02.2023 Anslutningstiden har gått ut
Charterflyg 2021–2024 (2025) Ramavtal 01.10.2021 - 30.09.2024 Anslutningstiden har gått ut
Utländska inkvarteringstjänster 2019-2020 (2022) Ramavtal 01.01.2019 - 31.12.2022 Liity viimeistään: 31.12.2022
Utländska inkvarteringstjänster 2023-2024 (2026) Ramavtal 01.01.2023 - 31.12.2024 Anslutningstiden har gått ut

Programvara

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Förvaltnings- och distributionstjänster för Adobe-licenser 2020-2022 (2024) Ramavtal 01.04.2020 - 31.03.2024 Anslutningstiden har gått ut
Distributions- och förvaltningstjänster av Adobe-licenser 2021-2023 (2025) Ramavtal 10.07.2021 - 09.07.2023 Anslutningstiden har gått ut
Upphandlings- och avtalsverktyg 2020–2026 (2029) Ramavtal 19.12.2019 - 31.08.2026 Anslutningstiden har gått ut
Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020–2023 (2024) I Ramavtal 01.05.2021 - 31.05.2024 Anslutningstiden har gått ut
Förvaltnings- och distributionstjänster för Microsoft-licenser 2020–2023 (2024) II Ramavtal 14.12.2020 - 13.12.2023 Anslutningstiden har gått ut
E-upphandlingssystem 2015-2023 Ramavtal 27.03.2015 - 26.03.2023 Liity viimeistään: 26.03.2023

Rengöringstjänster och rengöringstillbehör

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Helhetsservice 2017-2021 (Rengöringstjänster och Säkerhetstjänster) Ramavtal 01.03.2017 - 30.09.2021 Anslutningstiden har gått ut
Renhållningsprodukter 2020-2022 (2024) Ramavtal 01.04.2020 - 31.03.2024 Anslutningstiden har gått ut
Små upphandlingar gällande rengöringstjänster Små upphandlingar 29.04.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Rengöringstjänster 2017-2021 Ramavtal 01.03.2017 - 30.09.2021 Anslutningstiden har gått ut
Städtjänster 2021–2025 DPS 24.05.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Lokal- och användartjänster 2021-2025 DPS 18.06.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig

Ekonomi- och finansieringstjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Fordonsförsäkringar 2021–2023 (2025) Ramavtal 01.04.2021 - 31.03.2025 Anslutningstiden har gått ut
Leasingtjänster för bilar 2018-2019 (2021) Ramavtal 01.01.2018 - 31.12.2020 Anslutningstiden har gått ut
Leasingtjänster för bilar 2022 TEMPORÄR Ramavtal 12.01.2022 - Anslutningstiden har gått ut
Leasingtjänster 2013-2017 Ramavtal 01.06.2013 - 31.03.2018 Anslutningstiden har gått ut
Leasingtjänster 2018-2022 Ramavtal 01.01.2018 - 31.12.2022 Liity viimeistään: 31.12.2022
Leasingtjänster 2020–2022 (2024) Ramavtal 26.05.2020 - 25.05.2024 Anslutningstiden har gått ut
Leasingtjänster 2023–2024 (2026) Ramavtal 01.11.2022 - 31.12.2024 Anslutningstiden har gått ut
Betalningslösning 2018-2023 (2024) Ramavtal 15.06.2018 - 14.06.2024 Liity viimeistään: 14.06.2024
Leasingtjänster för statliga kunder 2023–2024 (2026) Ramavtal 01.11.2022 - 31.12.2024 Anslutningstiden har gått ut

Telekommunikation

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Kommunikationstjänster 2018-2023 Ramavtal 08.10.2018 - 07.10.2023 Liity viimeistään: 07.10.2023
Kommunikationstjänster 2023–2027 Ramavtal 01.10.2023 - 30.09.2027 Anslutning är ännu inte möjlig
Teleoperatörtjänster 2020-2024 Ramavtal 30.06.2020 - 29.06.2024 Anslutningstiden har gått ut
Teleoperatörtjänster 2022–2026 DPS 03.10.2022 - 30.09.2026 Anslutning är möjlig
Nätverksprodukter 2021–2025 DPS 01.06.2021 - 15.06.2025 Anslutning är möjlig
Datakommunikationstjänster 2019–2023 DPS 29.06.2019 - 28.06.2023 Anslutning är möjlig
Telekommunikationstjänster 2021–2025 DPS 02.07.2021 - 01.07.2025 Anslutning är möjlig
Telekommunikationstjänster 2023–2028 DPS 01.05.2023 - 30.04.2028 Anslutning är ännu inte möjlig
Nätverksprodukter 2019–2023 DPS 01.02.2019 - 31.01.2023 Anslutning är möjlig
Videokonferenser 2017 - 2021 Ramavtal 20.06.2017 - 31.05.2021 Anslutningstiden har gått ut

Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Små upphandlingar gällande låssystem och tjänster Små upphandlingar 01.03.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Låssystem och tjänster 2017-2021 Ramavtal 15.02.2017 - 14.02.2021 Anslutningstiden har gått ut
Låssystem och tjänster 2021–2025 DPS 01.02.2021 - 31.01.2025 Anslutning är möjlig
Småupphandling av säkerthetsrådgivningstjänster för lokaler Små upphandlingar 01.09.2022 - 31.08.2032 Småupphandlingar kräver inte anslutning
Säkerhetsrådgivningstjänster 2018–2020 (2022) Ramavtal 10.12.2018 - 09.12.2022 Liity viimeistään: 09.12.2022
Tjänster för säkerhet i lokaler 2022–2026 DPS 20.06.2022 - 19.06.2026 Anslutning är möjlig
Kassaskåp och Brandsäkra kassaskåp 2017-2019 (2021) Ramavtal 23.01.2017 - 31.01.2021 Anslutningstiden har gått ut
Säkerhetsprodukter 2021–2025 DPS 04.01.2021 - 01.01.2025 Anslutning är möjlig
Småupphandlingar gällande säkerhetsprodukter Små upphandlingar 01.03.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Säkerhets- och byråtjänster 2021–2025 DPS 07.06.2021 - 31.12.2025 Anslutning är möjlig
Säkerhetstjänster 2017 - 2021, Facilitetstjänster för lokaler Ramavtal 01.03.2017 - 30.09.2021 Anslutningstiden har gått ut
Små upphandlingar gällande säkerhetssystem och tjänster Små upphandlingar 15.03.2022 - Småupphandlingar kräver inte anslutning
Säkerhetsteknik som en tjänst 2016-2020 Ramavtal 22.08.2016 - 31.07.2020 Anslutningstiden har gått ut
Säkerhetssystem och tjänster 2017 - 2021 Ramavtal 01.03.2017 - 28.02.2021 Anslutningstiden har gått ut
Säkerhetstekniska system och utrustning 2021–2025 DPS 22.03.2021 - 31.03.2025 Anslutning är möjlig
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS) och tjänster 2017-2019 (2021) Ramavtal 28.08.2017 - 27.08.2021 Anslutningstiden har gått ut