Hjälp med konkurrensutsättningsprojekt

Om det som du behöver inte finns i vårt utbud av upphandlingar, stöder våra sakkunniga dig i en egen konkurrensutsättning. Våra erfarna sakkunniga är experter på offentlig upphandling, konkurrensutsättning och avtalsjuridik.

Dagspriset för våra sakkunnigtjänster är 900 euro. För pengarna får du en professionell upphandling – i enlighet med reglerna, så goda avtalsvillkor som möjligt, beaktande av faktorer som gäller pris och kvalitet.

Vi uppskattar arbetsmängden från fall till fall i enlighet med arbetets omfattning och den överenskomma uppgiftsfördelningen i konkurrensutsättningen.


Samarbete leder till effektiv upphandling

Vårt mål är att du får en tjänst eller produkt som motsvarar dina behov. Därför görs en konkurrensutsättning alltid som ett samarbete:

  • Som vår kund är du den upphandlande enheten och beskriver objektet i upphandlingen.
  • Vår konkurrensutsättningskonsult identifierar de lämpligaste kvalitetskriterierna, bidrar till att beskriva objektet i upphandlingen och välja upphandlingsförfarande samt upprättar en fungerande prissättningsmodell.
  • Vår jurist är med och upprättar dokumenten för anbudsbegäran och sköter avtalsvillkor och övriga avtalstekniska detaljer.

 

Var börja?

Du kommer i gång genom att kontakta din egen kundchef. Ta kontakt i tid så att vi kan säkerställa att konkurrensutsättningen kan genomföras inom den önskade tidtabellen. Vi upprättar alltid ett avtal om uppdraget, och i avtalet anges tidtabellen, arbetsmängden och uppgifterna.

För att genomföra konkurrensutsättningen tar det i genomsnitt sju till femton dagsverken för vår konkurrensutsättningskonsult och jurist. Arbetsmängden påverkas av konkurrensutsättningens omfattning och hur den genomförs.