Vår anslutningspolitik

Måste man gå med i förväg eller kan man komma med när en upphandling redan är i kraft? Praxis för att gå med i våra upphandlingar varierar enligt modellen för upphandlingen.

  1. Enligt dagens rättspraxis måste man gå med i våra ramavtal redan i fasen konkurrensutsättning. Det är tyvärr inte möjligt att gå med mitt under en avtalsperiod (ett undantag till denna regel är våra ramavtal som publicerades före juni 2019 – dessa kan du nyttja utan att ha gått med i förväg).
  2. Det är möjligt att gå med i ett dynamiskt inköpssystem, dvs. DPS, när som helst under dess giltighetstid. Fastän det inte är obligatoriskt att gå med i dynamiska inköpssystem, rekommenderar vi det varmt. Vi sänder regelbundet aktuell information till kunder som gått med i DPS, till exempel om minikliniker och övriga infomöten.
  3. Det är inte nödvändigt att ansluta sig till i en småupphandling, utan du kan nyttja vår enkla digitala tjänst Pienhankintapalvelu för alla upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet.

Läs mera nedan om fördelarna med att gå med i förväg!

Att gå med i förväg leder till metodisk upphandlingsverksamhet

Att gå med i god tid före den egentliga upphandlingen leder på många sätt till en mera metodisk upphandlingsverksamhet. När grunden för framtida upphandlingar har gjutits i god tid minskar brådskan och felen. Det blir också lättare att göra upp en budget, och man känner i god tid till egna konkurrensutsättningar som eventuellt behövs utöver upphandlingarna.

Att upphandlingarnas omfattning och värde anges är en stor hjälp för de anbudsgivare som deltar i konkurrensutsättningarna. Tilläggsuppgifter om volymerna leder till bättre anbud och högre kvalitet på handeln, eftersom anbudsgivarna har den exaktaste möjliga uppskattningen om de närmaste årens upphandlingar.

De stora upphandlingsvolymerna ger inbesparingar och ni kan i er kärnverksamhet använda de resurser som sparas på att inte göra en egen konkurrensutsättning. Hansel granskar leverantörernas lämplighet och administrerar avtalet under hela avtalsperioden. Styrkor med upphandlingar är också utdrag ur brottsregistret och beaktande av olika aspekter av ansvarsfullhet.

Ramavtal

Ramavtal är en färdig konkurrensutsatt avtalshelhet. Kunderna ansluter sig till ramavtalet i förväg. Avtalsleverantörerna kan vara en eller flera och leverantörerna är samma under hela avtalsperioden.

Läs mer on ramavtal

Dynamiskt upphandlingssystem eller DPS

Det dynamiska upphandlingssystemet eller DPS, erbjuder ramar och är flexibel enligt dina egna behov. Du kan komma med när som helst under avtalsperioden, kund kund eller som leverantör!

Läs mer om DPS

Småupphandling

Upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet 60 000 euro kan du skaffa via Hansels småupphandlingar. Som hjälp tillhandahåller vi den digitala tjänsten Pienhankintapalvelu, där du snabbt och flexibelt kan lämna en anbudsbegäran till leverantörer, bara med några klick.

Läs mer om småupphandlingar