Kontaktinformation

Postadress

PB 1386
00101 Helsingfors, Finland

Besöksadress

Mannerheimplatsen 1 A
00100 Helsingfors, Finland

Kundservice

tfn +358 (0)294 444 200, fax +358 (0)294 444 399
e-post till kundservice: asiakaspalvelu@hansel.fi

Telefonväxel

+358 (0)294 444 200
e-postadresser är i format förnamn.efternamn@hansel.fi

För alla samtal till 0294-numren debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa. Vid samtal från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

Elektronisk faktura

Hansels EDI nummer: E204503

Hansels FO-nummer: 0988084-1