Kontaktinformation

Postadress

PB 1386
00101 Helsingfors, Finland

Besöksadress

Mannerheimplatsen 1 A
00100 Helsingfors, Finland

Kundservice

tfn +358 (0)294 444 200
e-post till kundservice: asiakaspalvelu@hansel.fi

Telefonväxel

+358 (0)294 444 200
e-postadresser är i format förnamn.efternamn@hansel.fi

För alla samtal till 0294-numren debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa. Vid samtal från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

Kontaktuppgifter för media

Kommunikationschef Johanna Kaalikoski
Telefon 0294 444 289
johanna.kaalikoski@hansel.fi

Elektronisk faktura

Hansels EDI nummer: E204503
Hansels FO-nummer: 0988084-1