DPS

Ett dynamiskt inköpssystem (DPS, det vill säga Dynamic Purchasing System) är ett digitalt upphandlingsförfarande. DPS utgör ett flexibelt ramverk för din upphandling. I DPS gör du smidigt och enkelt en konkurrensutsättning bland alla leverantörer som är med, med hjälp av våra dokumentmallar och verktyg.

I DPS får kunder goda avtalsvillkor som tar hänsyn till särdragen i olika branscher. Vi har granskat bakgrunden hos de många kvalitativa leverantörer som är med. Även kunder som leverantörer kan gå med i DPS:en när som helst under avtalsperioden.

I detta upphandlingssystem har alltid den nationella upphandlingsstrategin och de olika ansvarsperspektiv tagits i beaktande.

Fördelar med DPS:

  • Bra och pålitliga avtalsleverantörer
  • Minikonkurrensutsättningen är lättare och snabbare än en öppen konkurrensutsättning
  • Hansels sakkunniga stöder dig vid minikonkurrensutsättningen
  • DPS är flexibel, du hittar en lämplig leverantör för olika behov
  • Kunden för förmånliga avtalsvillkor och stöd i leverantörshanteringen under hela avtalsperioden

Mera information här, se videon som är på finska!

 

Vad är skillnaden mellan ett dynamiskt inköpssystem och ett ramavtal?

Den största skillnaden mellan ett dynamiskt inköpssystem och ett ramavtal är att leverantörer som uppfyller kraven kan godkännas till ett dynamiskt inköpssystem under hela giltighetstiden. Även kunder kan gå med i DPS när som helst under systemets giltighetstid.

Till ett ramavtal väljs leverantörer vanligen för en avtalsperiod på fyra år och nya leverantörer tas inte med under en pågående avtalsperiod. Giltighetstiden för ett dynamiskt inköpssystem har inte begränsats i lagstiftningen på samma sätt som giltighetstiden för ramavtal. Giltighetstiden bestäms när ett DPS etableras.

Leverantörer kan ansöka till ett dynamiskt inköpssystem under hela dess giltighetstid

Upphandlingsannonsen till DPS-upphandlingen hittar man på Hilma, som är en tjänst för offentlig upphandling. Alla leverantörer som är intresserade kan ansöka till ett etablerat upphandlingssystem under hela dess giltighetstid. Som kund, får du gärna föreslå till din potentiella leverantör att de gör en ansökan till DPS upphandlingen.

Hansel godkänner alla anbudssökande som uppfyller kraven och villkoren. Hansel gör ett leverantörsavtal med alla DPS-leverantörer, som binder sig till de gemensamma spelreglerna. Det finns ingen gräns för antalet anbudssökande som kan godkännas till systemet.

Vill du komma med som leverantör till DPS:en? Läs mera om det här!

Kunderna väljer leverantör i minikonkurrensutsättning

Hansels kan göra en intern konkurrensutsättning i ett dynamiskt inköpssystem, det vill säga en minikonkurrensutsättning, genom att till alla leverantörer som godkänts till det dynamiska inköpssystemet sända en anbudsbegäran i ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem – till exempel i Cloudia Supplier Portal eller i Hansels egna digitala verktyg Kisa-apuri.

Kunden ska i sin anbudsbegäran specificera grunderna för det totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet i en upphandling inom det dynamiska inköpssystemet. De leverantörer som godkänts till det dynamiska inköpssystemet har efter att anbudsbegäran publicerats en tidsfrist på minst 10 dagar för att lämna anbud. Kunden kan också fastställa en längre anbudstid.

Efter anbudstiden öppnar och jämför kunderna anbuden och tar ett upphandlingsbeslut. Därefter kan kunden ingå ett upphandlingsavtal och beställa varan eller tjänsten.

Vill du bli en leverantör i DPS

Hansel har redan 640 avtalsleverantörer och de använder sig av över 4 000 underleverantörer runt om i Finland – läs mera här och kom med! Sidan är på finska.

Till Leverantörer sektionen

Med Kisa-apuri är det lätt att göra en konkurrensutsättning

Visste du att vi har lanserat ett nytt digitalt verktyg som heter Kisa-apuri? Här kan du göra offertbegäran, jämföra de olika offeterna samt välja en vinnare. Här ser du även dina avslutade konkurrensutsättningar.

Bekanta dig med Kisa-apuri

Vi stöder dig i minikonkurrensutsättningen

I det dynamiska upphandlingssystemet väljer man leverantörer genom en minikonkurrensutsättning. Vi stöder dig vid behov samt kommenterar gärna era anbudsmaterial.

Läs mera om våra tjänster