Över 100

upphandlingar

Kundnöjdhet 4,1

på skalan 1-5

870

avtalsleverantörer

Våra tjänster

Vi tillhandahåller tjänster inom upphandling för hela den offentliga sektorn. Via oss får du tillgång till upphandlingsavtal samt sakkunnig hjälp för att konkurrensutsätta upphandlingar och utveckla upphandlingar.

Upphandlingar

Vi har en lösning på det mesta som gäller upphandling. Läs mera om produkterna och tjänsterna och nyttja våra kvalitativa och ansvarsfulla avtal!

Konkurrensutsättning

Våra tjänster för konkurrensutsättning är en hjälp för dig som förbereder en upphandling. Med hjälp av vår gedigna yrkeskunskap får du en smidig och lagenlig konkurrensutsättning.

Utveckla upphandlingen

Metodiska upphandlingar leder till ett bra slutresultat. Kontakta oss när du behöver hjälp med att analysera en upphandling eller vägledning för en upphandling eller för att upprätta verktyg.

Nyheter

Vi gör en utredning bland våra kunder om behov av lägertjänster, användning av lägerområde och upphandlingskontrakt gällande dessa tjänster. Till detta frågeformulär lönar det sig att reservera ca ...

I heta linjen för IT-utrustning är kategoricheferna Jungman & Lehtisaari tillgängliga för våra kunder på Teams alltid varannan fredag kl. 9–10. Våren 2022 tillfällena är fredagar 11.3, 25.3., 8...

Anslutningen till Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2023-2025(2027) -ramavtalet har börjat. Detta ramavtal erbjuder en förmedlingstjänst för tidskrifter (tidningar, seriepublikationer) i båd...

Följande gemensamma upphandlingar som startades år 2018 stängs: Datorer 2018–2020 (2022) | 28.2.2022 Robusta datorer 2018–2020 (2022) | 19.9.2022 Datorer iOS/macOS 2018–2022 | 30.4.2022 Beställning...

Om en upphandlings värde underskrider det nationella tröskelvärdet 60 000 euro kan du sköta upphandlingen via Hansels småupphandlingar. Nu är det ännu enklare att upphandla! Välkommen och använd de...

Vi har publicerat en upphandlingsannons på Hilma  för den gemensamma upphandlingen El 2022-2026: Upphandling av el och öppen leverans. Du kan ta del av anbudsbegäran och lämna in anbud i det elektr...

Är du vår nya kund? 

Vi har samlat ihop information om våra tjänster och hur du kan börja använda dem. Hoppas din organisation är vår blivande kund – ni är varmt välkomna!