Upphandlingsinfo

När en stor mängd varor eller tjänster ska köpas in, är en upphandling det bästa alternativet. Vi hos Hansel utför konkurrensutsättning för tiotals upphandlingsavtal varje år. Upphandlingarna gör det enklare för kunderna och medför lönsammare inköp. De stora volymerna möjliggör goda priser och avtalsvillkor. Läs mera om våra lösningar för upphandling och om ansvarsfull upphandling!

Se upphandlingarna

På webbsidan Upphandlingar finns vårt stora utbud med upphandlingar och på sidan kan du gå med i upphandlingarna. Välkommen till Hansels ramavtal som redan är i kraft eller är på väg att träda i kraft, de dynamiska inköpssystemen och småupphandlingarna!

Ramavtal

Ramavtal är färdigt konkurrensutsatta avtalshelheter på produkter eller tjänster, som våra kunder allmänt behöver. Kunderna anluster sig till ramavtalet innan offerten publiceras. Det kan finnas en eller flera avtalsleverantörer.

DPS

DPS utgör ett flexibelt ramverk för din upphandling. Till DPS:en kan du komma med när som helst under avtalsperioden, som kund eller som leverantör!

Småupphandlingar

Upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet 60 000 euro kan du skaffa via Hansels småupphandlingar. Som hjälp tillhandahåller vi den digitala tjänsten Pienhankintapalvelu, där du snabbt och flexibelt kan lämna en anbudsbegäran till leverantörer, bara med några klick.

Ansvarsfull upphandling

Fyra aspekter av ansvarsfullhet beaktas i våra upphandlingar. När vi gör en konkurrensutsättning i samarbete med kunden, hjälper vi kunden med att bedöma effekterna av upphandlingen.

Vad är en minikonkurrensutsättning?

En minikonkurrensutsättning görs om modellen för upphandlingen kräver en konkurrensutsättning bland de avtalsleverantörer som är med. Vid en minikonkurrensutsättning gör den som nyttjar upphandlingen en konkurrensutsättning för att få bästa möjliga leverantör.

Vår anslutningspolitik

Måste man gå med i förväg eller kan man komma med när ett upphandlingsavtal redan är i kraft? Det här varierar enligt modellen för upphandlingen i fråga.