Nyheter

Vi har publicerat upphandlingsannonsen för den gemensamma upphandlingen Skol och pysselmaterial 2024–2025 (2027) i Hilma. Via ramavralet kan du mer allmänt köpa sådana skol-, bildkonst-, hantverks-...

Vi har publicerat förhandsannonsen för ramavtalet Däck och däcktjänster 2024–2026 (2028) i Hilma.  I förhandsannonsen får du preliminär information om den kommande konkurrensutsättningen. I förhand...

Vi har publicerat förhandsannonsen för ramavtalet Bilunderhållstjänster 2024–2026 (2028) i Hilma.  I förhandsannonsen får du preliminär information om den kommande konkurrensutsättningen. I förhand...

Vi har publicerat förhandsannonserna om DPS för Datorer 2023–2027 och Datorer för specialbruk 2023–2027 i Hilma. Av förhandsannonserna framgår hur du kan anmäla dig till marknadsdialogerna om du är...

Vi har publicerat upphandlingsannonsen för det dynamiksa upphandlingssystemet (DPS) för Telekommunikationstjänster 2023–2028 i Hilma. Läs begäran om deltagande och lämna on din ansökan om deltagand...

Upphandlingsannonsen för ramavtalet för Livsmedel och non-food -produkter 2023–2027 har publicerats i Hilma. Till ramavtalet anslöts sig 162 organisationer som planerar genomföra upphandlingar med ...

Tillämpningen av DPS för Datorer 2021–2025 och DPS för Datorer för special bruk 2021–2025 har varit större än vi förutsåg och därför kommer vi att avbryta DPS för att de uppskattade helhetsvärdena ...

Upphandlingsbeslutet om den gemensamma upphandlingen Rekryteringstjänster 2023–2027 har nu vunnit laga kraft. Till kontraktsleverantör valdes: MPS Career Oy (första plats i rankingordningen) Ryhmit...

Vi har publicerat en förhandsannons om det dynamiska inköpssystemet (DPS) för Laboratoriematerial, -kemikalier och utrustning 2023–2027 i Hilma. Läs mer om ansökan om att få delta i det elektronisk...