Nyheter

Vi har publicerat en förhandsannons om det dynamiska inköpssystemet för Laboratoriematerial, -kemikalier och utrustning 2023–2027 i Hilma. I förhandsannonsen får du information om hur du som anbuds...

Vi har publicerat en upphandlingsannons gällande det dynamiska inköpssystemet DPS Skyddsutrustning 2023–2027 i Hilma. Man kan läsa en begäran om att delta i det elektroniska konkurrensutsättningssy...

Vi bereder som bäst upphandlingen Kontorsmaterial och IT-utrustning 2023–2025 (2027), som är en fortsättning på ramavtalet Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2021–2023 som upphör att gälla 31.8.2023....

Till skillnad från det som tidigare meddelades i vår webbtjänst bereder vi endast en ny upphandling som gäller AV-teknik. Via ramavtalet AV-produkter och tjänster 2023–2026 (2027) blir det möjligt ...

Upphandlingsbesluten som gäller konkurrensutsättningen Utländska inkvarteringstjänster 2023‒2024 (2026) har vunnit laga kraft. Målet är att våra kunder ska kunna använda ramavtalet från och med 1.1...

Vi har publicerat en förhandsannons om upphandlingen Kontorsmaterial och it-tillbehör 2023–2025 (2027) i Hilma. I förhandsannonsen finns information om en marknadsdialog som anbudsgivare kan delta...

Vi bereder två nya upphandlingar som gäller AV-teknik och AV-utrustning: Ramavtalet Utrustning och tjänster som anknyter till AV-teknik Det dynamiska inköpssystemet Lösningar med AV-teknik (DPS). ...

Ett upphandlingsbeslut som gäller konkurrensutsättningen Bränslen för sjötrafik 2022–2024 (2026) har vunnit laga kraft och ett ramavtal har undertecknats med Neste Markkinointi Oy som valts till ra...

HAVARO är en tjänst som tillhandahålls av Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscentral. Tjänsten upptäcker allvarliga datasäkerhetshot mot företag och organisationer i Finlan...