Nyheter

Vår kundtjänst har sommaröppet från midsommaren. Under tiden 27.6.-31.7. betjänar vi er vardagar kl 9-15. Du kan nå oss via chatten, per telefon 029 444 4300 eller per e-post asiakaspalvelu@hansel....

Vi gör en utredning bland våra kunder om behov av lägertjänster, användning av lägerområde och upphandlingskontrakt gällande dessa tjänster. Till detta frågeformulär lönar det sig att reservera ca ...

I heta linjen för IT-utrustning är kategoricheferna Jungman & Lehtisaari tillgängliga för våra kunder på Teams alltid varannan fredag kl. 9–10. Våren 2022 tillfällena är fredagar 11.3, 25.3., 8...

Anslutningen till Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2023-2025(2027) -ramavtalet har börjat. Detta ramavtal erbjuder en förmedlingstjänst för tidskrifter (tidningar, seriepublikationer) i båd...

Följande gemensamma upphandlingar som startades år 2018 stängs: Datorer 2018–2020 (2022) | 28.2.2022 Robusta datorer 2018–2020 (2022) | 19.9.2022 Datorer iOS/macOS 2018–2022 | 30.4.2022 Beställning...

Om en upphandlings värde underskrider det nationella tröskelvärdet 60 000 euro kan du sköta upphandlingen via Hansels småupphandlingar. Nu är det ännu enklare att upphandla! Välkommen och använd de...

Vi har publicerat en upphandlingsannons på Hilma  för den gemensamma upphandlingen El 2022-2026: Upphandling av el och öppen leverans. Du kan ta del av anbudsbegäran och lämna in anbud i det elektr...

Heta linjen för IT-utrustning som blivit mycket populär fortsätter i januari. I heta linjen för IT-utrustning är kategoricheferna Jungman & Lehtisaari tillgängliga för våra kunder på Teams allt...

Våra avtal för gemensam upphandling innehåller en notering om rätt att överföra kundens avtal. Kommunorganisationernas avtal kan således överföras helt eller delvis till välfärdsområdena. Ett undan...