Våra sakkunniga presenterar sig

Hos Hansel jobbar totalt över 120 personer. Största delen av oss är sakkunniga inom offentlig upphandling – vi kan upphandlingslagen utan och innan och också praxis som gäller konkurrensutsättning.

Den vanligaste titeln hos oss är kategorichef. Dessa sakkunniga har branschkunnande när det gäller att utföra konkurrensutsättningar för våra upphandlingar och kategorichefen är den som bygger upp en upphandling. Kategorichefer jobbar i par med konkurrensutsättningskonsulter, som är sakkunniga inom konkurrensutsättning och projektstyrning. I konkurrensutsättningsprojekten deltar också jurister som ser till att allt går till i enlighet med upphandlingslagen.

Hos oss jobbar dessutom flera sakkunniga med utveckling av upphandlingsverksamhet och digitalisering. I sitt arbete förbättrar och effektiverar de den offentliga upphandlingsverksamheten. För samma mål jobbar också våra analytiker, som är sakkunniga inom ledning som bygger på business intelligence.

Som kund eller leverantör kommer du kanske också i kontakt med våra hjälpsamma kundrådgivare, med våra sakkunniga som ger stöd för upphandlingar eller med våra sakkunniga inom ekonomiförvaltning, som bland annat ansvarar för smidigheten i rapporteringssystemen och rapporteringsprocesserna som anknyter till upphandlingar.

Kan vi hjälpa? Kontakta oss!

Vår kundservice betjänar må–fre kl. 9–15, tfn 029 444 4300, e-post asiakaspalvelu@hansel.fi eller chat (öppna chat-rutan nere på sidan). 

Stöd för upphandlingar hjälper dig med upphandlingar. Telefonjour vardagar kl. 9-15, tfn 029 444 4288, e-post tuki@hansel.fi

Om oss

Hos Hansel jobbar 73 kvinnor och 51 män. 88 procent av oss har en högskoleutbildning. Förutom att vi har varierande utbildningsbakgrund har vi också mångsidig arbetserfarenhet. Hos oss jobbar bland annat en före detta barnmorska, en resebyråtjänsteman och en polis.