Asiantuntijamme esittäytyvät

Meitä hanselilaisia on yli 120. Suurin osa meistä on julkisten hankintojen ammattilaisia – tunnemme hankintalain kiemurat ja kilpailutuskäytännöt.

Yleisin tittelimme on kategoriapäällikkö. Tämä joukko vastaa yhteishankintojemme kilpailutuksissa toimialan tuntemuksesta ja yhteishankinnan rakentamisesta. Kategoriapäälliköiden työpareina työskentelevät kilpailuttamiskonsultit, jotka ovat kilpailuttamisen ja projektinhallinnan osaajia. Kilpailutusprojekteissa on mukana myös lakimiehiä, jotka varmistavat, että kaikki menee niin kuin hankintalain mukaan pitääkin.

Lisäksi meillä työskentelee useita hankintojen kehittämisen ja digitalisoinnin osaajia. He tekevät omalla työllään julkisista hankinnoista yhä parempia ja tehokkaampia. Tätä samaa tavoitetta tukevat osaltaan myös analyytikkomme, jotka ovat tiedolla johtamisen ammattilaisia.

Asiakkaana tai toimittajana voit myös kohdata auttavaiset asiakasneuvojamme tai asiakkuuspäällikkömme, yhteishankintojen käytössä tukevat asiantuntijamme tai taloushallinnon ammattilaisemme, jotka vastaavat muun muassa yhteishankintoihin liittyvien raportointijärjestelmien ja -prosessien sujuvuudesta.

Tietoa meistä

Hanselilaisista 72 on naisia ja 56 miehiä. Meistä 90 prosentilla on korkeakoulututkinto. Meillä on vaihtelevien koulutustaustojen lisäksi myös monipuolista työkokemusta.

 

Lakimies on tiimipelaaja

Lakimiehemme varmistavat, että kilpailutukset toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti sekä laativat sopimusehtoja. Jukka-Pekka Salmela voi olla mukana lähes kymmenessä kilpailutuksessa samanaikaisesti.

Kategoriapäällikkö on toimialansa asiantuntija

Katja Reinikainen on aikaisemmin työskennellyt Hanselin sopimustoimittajalla. Hyppy "pöydän toiselle puolelle" on lisännyt hänen julkisten hankintojen osaamistaan. Projektiryhmässä hän on substanssiosaaja.

Kehityspäällikkö innostuu hankintatoimen haasteista

Halu olla nostamassa julkisia hankintoja uudelle tasolle toi Anne Soreksen Hanseliin kehityspäälliköksi. Hän on työskennellyt hankintojen parissa teknologiateollisuudessa sekä kunta- ja valtio-organisaatioissa.

Hankinta-asiantuntija tukee yhteishankinnan käyttäjää

Hankinta-asiantuntijan työ sopii tiedonjanoiselle henkilölle, jolla on halua oppia koko ajan lisää työtä tehdessään. Virpi Sievänen pitää yhdessä asiakkaiden kanssa, vaihtelevien projektien parissa tehtävästä työstä.

Tehtävä tehtävältä tutummaksi julkisten hankintojen kanssa

Petteri Pohto on toiminut useassa roolissa: kategoriapäällikkönä, asiakkaiden apuna hankintojen tuessa ja digitaalisissa palveluissa. Häntä ovat vieneet eteenpäin digi-innostus ja haasteisiin tarttuminen.

Asiakkuuspäällikkö tuntee hankintatarpeet

Asiakkuuspäällikön työ on monipuolista. Tero Dits on päivittäin yhteydessä asiakkaisiin ja moniin kollegoihin. Hän tuntee Hanselin koko palveluvalikoiman ja etsii asiakkaalle parhaat hankintaratkaisut.

Kilpailuttamiskonsultti asiakkaiden apuna

Kilpailuttamiskonsultin työ on vaihtelevaa projektinjohtamista. Annika Hämäläinen on ollut mukana kilpailuttamassa sekä Hanselin yhteishankintoja että asiakkaidemme mitä erilaisimpia hankintoja.

Voimmeko auttaa? Ota yhteyttä!

Asiakaspalvelumme palvelee ma–pe klo 9–15, puh. 029 444 4300, sähköposti  tai chat (avaa chat-ruutu sivun alaidasta). 

Hankintojen tuesta saat apua yhteishankintojen käyttöön. Puhelinpäivystys arkipäivisin klo 9-15, puh. 029 444 4288, sähköposti tuki@hansel.fi