Kehityspäällikkö innostuu hankintatoimen haasteista

hansel-anne-sores-s.jpg

 

Halu olla nostamassa julkisia hankintoja uudelle tasolle toi Anne Soreksen Hanseliin kehityspäälliköksi. Hän on ennen meille tuloaan työskennellyt hankintojen parissa teknologiateollisuudessa, kunta- ja valtio-organisaatioissa.

Kun mahdollisuus tarjota omaa kokemustaan monien asiakasorganisaatioiden käyttöön avautui, Anne päätti välittömästi tarttua siihen. Osaaminen sekä valtio- että kuntapuolelta on ollut ehdoton vahvuus, kun työnkuvaan kuuluu koko Hanselin laajan asiakaskunnan palveleminen.

Kehittäminen on strategista kumppanuutta

Hankintatoimea kohtaan on nyt paljon kiinnostusta ja Hanselissa pääsee ihan ytimeen miettimään parhaita ratkaisuja ja kehittämään Suomen julkisia hankintoja.

"Näen paljon potentiaalia siinä, millainen muutos hankintatoimen kentällä on nyt menossa. Haluan ehdottomasti olla mukana vaikuttamassa sen suuntaan", Anne painottaa.

Kehityspäällikön työ on monipuolista. Kausittain vaihtelee se, kuinka paljon töitä tehdään itsekseen ja kuinka paljon tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Esimerkiksi haastattelua ja yhdessä ideointia tai valmentamista vaativat työvaiheet onnistuvat parhaiten asiakkaan luona.

Sen lisäksi, että omaa kokemustaan ja osaamistaan pystyy kehityspäällikkönä käyttämään kokonaisvaltaisesti, Anne kiittelee hanselilaisten laajaa hankintaosaamista ja -kokemusta. Kollegoiden tietotaito on matalalla kynnyksellä käytettävissä asiakkaan hyväksi, eikä pohdintojensa kanssa tarvitse koskaan jäädä yksin.

"Oli kysymys miten vaikea tahansa, asiantuntevaa sparrausapua saa aina. Tämä on minulle intohimoisena hankintojen kehittäjänä todella hieno juttu", Anne painottaa.

Monipuolista ja vaihtelevaa työtä

Annen työhön kuuluu muun muassa nykytila-analyysien tekemistä, osaamisen kehittämistä, hankintatoimen johtamisen ja toimintamallien kehittämistä sekä hankintatoimen toteuttamista palveluna pienille hankintayksiköille. Valitut toimenpiteet ja menetelmät vaihtelevat projektista toiseen. Yhteistä kaikille toimeksiannoille on kuitenkin paitsi hyvien käytäntöjen jakaminen, myös se, että asiakkaat ottavat tukea tarjoavan kehityspäällikön aina positiivisesti vastaan.

"Paljon on itsestä kiinni, mihin tässä työssä saa osallistua. Esimerkiksi oman yksikön palveluiden konseptointi on minusta ollut innostava lisä asiakastyön rinnalla. Joustavuudesta ja sopeutumiskyvystä on apua", Anne avaa työnsä luonnetta.

Asiakasprojektien lisäksi Anne on päässyt mukaan julkishallinnon yhteistyöhankkeisiin, kuten Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelmaan, KEINO-akatemiaan.

Aurinkoisella kehityspäälliköllämme riittää intoa työskennellä asiakkaiden apuna haasteellisissakin projekteissa. Työn suola on hänen mukaansa erilaisten ihmisten kohtaaminen päivittäin. Asiakasorganisaatioiden koko vaihtelee parinkymmenen hengen organisaatioista isoihin, tuhansien henkilöiden organisaatioihin.

Miksi suosittelet Hanselia työpaikkana?

"Meillä on kompaktinkokoinen organisaatio, jossa on helppo viihtyä. Työn tekeminen on joustavaa ja sujuvaa, kun kaikki työkaverit ovat tuttuja", Anne sanoo.