Kehityspäällikkö innostuu hankintatoimen haasteista

hansel-anne-sores-s.jpg

 

Halu olla nostamassa julkisia hankintoja uudelle tasolle toi Anne Soreksen Hanseliin kehityspäälliköksi. Hän on ennen meille tuloaan työskennellyt hankintojen parissa teknologiateollisuudessa sekä kunta- ja valtio-organisaatioissa.

Kun mahdollisuus tarjota omaa kokemustaan monien asiakasorganisaatioiden käyttöön avautui, Anne päätti välittömästi tarttua siihen. Osaaminen sekä valtio- että kuntapuolelta on ollut ehdoton vahvuus, kun työnkuvaan kuuluu koko Hanselin laajan asiakaskunnan palveleminen.

"Nyt olen asiakkaiden kehityshankkeiden parissa työskennellessäni päässyt tutustumaan ja osallistumaan myös uusien hyvinvointialueiden hankintatoimen kehittämiseen, mikä on ollut kiinnostavaa", Anne iloitsee.

Kehittäminen on strategista kumppanuutta

Hankintatoimea kohtaan on nyt paljon kiinnostusta ja Hanselissa pääsee ihan ytimeen miettimään parhaita ratkaisuja ja kehittämään Suomen julkisia hankintoja.

"Näen paljon potentiaalia siinä, millainen muutos hankintatoimen kentällä on nyt menossa. Haluan ehdottomasti olla mukana vaikuttamassa sen suuntaan", Anne painottaa.

Kehityspäällikön työ on monipuolista. Kausittain vaihtelee se, kuinka paljon töitä tehdään itsekseen ja kuinka paljon tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Esimerkiksi haastattelua ja yhdessä ideointia tai valmentamista vaativat työvaiheet onnistuvat parhaiten asiakkaan luona, joskin yhteistyön tekemiseen etäyhteyksien kautta on myös kehitetty todella toimivia konsepteja.

Sen lisäksi, että omaa kokemustaan ja osaamistaan pystyy kehityspäällikkönä käyttämään kokonaisvaltaisesti, Anne kiittelee hanselilaisten laajaa hankintaosaamista ja -kokemusta. Kollegoiden tietotaito on matalalla kynnyksellä käytettävissä asiakkaan hyväksi, eikä pohdintojensa kanssa tarvitse koskaan jäädä yksin.

"Oli kysymys miten vaikea tahansa, asiantuntevaa sparrausapua saa aina. Tämä on minulle intohimoisena hankintojen kehittäjänä todella hieno juttu", Anne painottaa.

Monipuolista ja vaihtelevaa työtä

Annen työhön kuuluu muun muassa hankintojen strategisen johtamisen kehittämistä, erilaisten hankintoihin liittyvien analyysien tekemistä sekä tilaamisen ja ostamisen kehittämistä. Valitut toimenpiteet ja menetelmät vaihtelevat projektista toiseen. Yhteistä kaikille toimeksiannoille on kuitenkin paitsi hyvien käytäntöjen jakaminen, myös se, että asiakkaat ottavat tukea tarjoavan kehityspäällikön aina positiivisesti vastaan.

"Paljon on itsestä kiinni, mihin tässä työssä saa osallistua. Esimerkiksi oman yksikön palveluiden konseptointi on minusta ollut innostava lisä asiakastyön rinnalla. Joustavuudesta ja sopeutumiskyvystä on apua", Anne avaa työnsä luonnetta.

Asiakasprojektien lisäksi Anne on päässyt mukaan julkishallinnon yhteistyöhankkeisiinja verkostoihin, kuten Hankinta-Suomi ja Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelmaan, KEINO-akatemiaan.

Aurinkoisella kehityspäälliköllämme riittää intoa työskennellä asiakkaiden apuna haasteellisissakin projekteissa. Työn suola on hänen mukaansa erilaisten ihmisten kohtaaminen päivittäin. Asiakasorganisaatioiden koko vaihtelee parinkymmenen hengen organisaatioista isoihin, tuhansien henkilöiden organisaatioihin.

Miksi suosittelet Hanselia työpaikkana?

"Meillä on kompaktinkokoinen organisaatio, jossa on helppo viihtyä. Työn tekeminen on joustavaa ja sujuvaa, kun kaikki työkaverit ovat tuttuja", Anne sanoo.

Katso nyt avoinna olevat työpaikat

Kysyntä palveluillemme kasvaa ja etsimme uusia julkisten hankintojen osaajia joukkoomme. Jos innostut työskentelystä hankintoihin intohimoisesti suhtautuvien rautaisten ammattilaisten kanssa, ota yhteyttä!

Tutustu muihin asiantuntijoihimme!

Meitä hanselilaisia on yli 130. Suurin osa meistä on julkisten hankintojen ammattilaisia – tunnemme hankintalain kiemurat ja kilpailutuskäytännöt. Saamme usein kiitosta myös palveluasenteestamme. Tutustu meihin!

Lue lisää Hanselista yrityksenä

Olemme julkishallinnon yhteishankintayksikkö ja pääpalvelumme on siis yhteishankintojen tarjoaminen. Meiltä asiakkaat saavat myös asiantuntijapalveluita omien kilpailutustensa tekemiseen tai hankintatoimen kehittämiseen.