Hansel lyhyesti

Hansel on julkisen sektorin hankintatoimen uudistaja ja kehittäjä

Olemme julkishallinnon yhteishankintayksikkö ja palvelujemme ytimen muodostavat siis yhteishankinnat. Meillä on yhteensä yli 90 puitejärjestelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää, joihin on kilpailutuksen perusteella valittu yli 600 sopimustoimittajaa. Yhteishankintojen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme hankintojen asiantuntijapalveluita.

Tavoitteenamme on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta valtion, kuntien, korkeakoulujen ja seurakuntien hankintatoimeen. Avainsanoja toiminnassamme ovat vastuullisuus ja digitaalisuus.

Toimintamme rahoitetaan sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Palvelumaksu on keskimäärin 1 % hankinnan arvosta. 

Toimintamme perustuu Hansel-lakiin, jossa määritellään tehtävämme ja asiakkaamme. Olemme voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, josta valtio omistaa 65 prosenttia ja Kuntaliitto 35 prosenttia.

Huomioimme vastuullisuusnäkökohdat kaikissa kilpailutuksissamme. Vastuullisuus on tärkeää myös omassa päivittäisessä toiminnassamme.

Ketkä voivat olla asiakkaitamme?

Asiakkaamme saavat meiltä hankintoihinsa turvallisuutta ja helppoutta.

Asiakkaitamme voivat olla:

  • kunnat ja kuntayhtymät
  • valtion virastot ja laitokset
  • valtion liikelaitokset
  • valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. 
  • eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt
  • yliopistot ja korkeakoulut (mukaan lukien ammattikorkeakoulut)  
  • evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko sekä näiden seurakunnat.

Hanselin asiakkaita voivat olla myös julkisoikeudelliset laitokset, jotka ovat hankintayksiköitä ja joihin valtio, kunta, kuntayhtymä taikka evankelisluterilainen kirkko tai ortodoksinen kirkko käyttävät määräysvaltaa joko rahoituksen tai nimittämisoikeuden kautta.  

Katso listaus asiakkaistamme

Mikäli sinulle on epäselvää voiko organisaatiosi olla Hanselin asiakas, pyydämme, että täytät oheisen asiakkuusselvityslomakkeen ja palautat sen sähköpostilla osoitteeseen asiakkuusselvitys@hansel.fi.

Icon Asiakkuusselvityslomake (Word) (62,0 KB)

Ketkä voivat olla sopimustoimittajiamme?

Kaikilla tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on oikeus osallistua järjestämiimme kilpailutuksiin. Kilpailutuksiimme tulleiden tarjousten perusteella voittaneet yritykset valitaan puitejärjestelyiden sopimustoimittajiksi.

Markkinoiden toimivuus ja toimittajien tasapuolinen kohtelu on meille elinehto. Haluamme tarjota mahdollisimman monelle yritykselle väylän toimia sopimustoimittajanamme.