Hansel lyhyesti

Tietoa meistä Hansel lyhyesti

Hansel on valtion yhteishankintayksikkö

Toimimme valtion hankintatoimen moottorina ja kehittäjänä. Tavoitteenamme on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta valtion hankintatoimeen.

Kilpailutamme tuotteista ja palveluista puitejärjestelyitä, joiden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme hankintojen asiantuntijapalveluita. Meillä on noin 80 puitejärjestelyä, joihin on kilpailutuksen perusteella valittu yli 350 sopimustoimittajaa.

Toimintamme rahoitetaan sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Palvelumaksu on keskimäärin 1 % hankinnan arvosta. 

Vastuullisuus on meille tärkeää ja huomioimme vastuullisuusnäkökohdat kaikissa puitejärjestelyidemme kilpailutuksissa. Huomioimme vastuullisuuden myös omassa toiminnassamme ja olemme Green Office -toimisto.

Olemme valtion omistuksessa ja valtiovarainministeriön ohjauksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii valtion yhteishankintayksikkönä. Toimintamme perustuu Hansel-lakiin, jossa määritellään tehtävämme ja asiakkaamme.

Ketkä voivat olla asiakkaitamme?

Asiakkaamme saavat meiltä hankintoihinsa turvallisuutta ja helppoutta.

Asiakkaitamme ovat:

  • valtion virastot ja laitokset
  • valtion liikelaitokset
  • valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot
  • yliopistot ja korkeakoulut (mukaan lukien ammattikorkeakoulut)
  • eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt.

Palvelujamme voivat käyttää myös Euroopan Unionin kemikaalivirasto ja tietyt julkisoikeudelliset laitokset, joihin Suomen valtio käyttää määräysvaltaa.

Ketkä voivat olla sopimustoimittajiamme?

Kaikilla tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on oikeus osallistua järjestämiimme kilpailutuksiin. Kilpailutuksiimme tulleiden tarjousten perusteella voittaneet yritykset valitaan puitejärjestelyiden sopimustoimittajiksi.

Markkinoiden toimivuus ja toimittajien tasapuolinen kohtelu on meille elinehto. Haluamme tarjota mahdollisimman monelle yritykselle väylän toimia valtion sopimustoimittajana.