Myös pienhankintojen kilpailuttaminen kannattaa

Alle kansallisen kynnysarvon eli 60 000 euron jääviä hankintoja voit hankkia Hanselin pienhankintojen kautta. Tarjoamme avuksi niiden hyödyntämiseen digitaalisen Pienhankintapalvelun, jossa voit lähettää tarjouspyyntöjä mukana oleville toimittajille nopeasti ja joustavasti, vain muutamalla klikkauksella. 

Hanselin pienhankintavalikoima pohjautuu dynaamisten hankintajärjestelmien tuote- ja palvelukategorioihin. Kaikki vastaavassa dynaamisessa hankintajärjestelmässä mukana olevat toimittajat voivat halutessaan osallistua myös pienhankintaan. Kunkin pienhankinnan toimittajat voit tarkistaa verkkopalvelustamme. Tarkastamme toimittajien taustat, kuten taloudellisen tilanteen, mutta toimittajien määrää ei ole rajattu. Uusia toimittajia hyväksytään mukaan jatkuvasti.

Voit jättää tarjouspyyntösi joko kaikille mukana oleville toimittajille tai vain osalle heistä. Muistathan pienhankintoja tehdessäsi, että hankintalaki kieltää julkisten hankintojen pilkkomisen.

Miksi myös pienhankinnat kannattaa kilpailuttaa?

Pienhankinnat kannattaa kilpailuttaa samasta syystä kuin kaikki hankinnat kilpailutetaan. Pienhankinnat eivät kuitenkaan kuulu hankintalain soveltamisalaan, joten pienhankintojen tarjouspyynnöt voidaan tehdä erittäin kevyellä toimintamallilla. Pienhankinnoissakin tulee silti ottaa huomioon periaatteet avoimesta ja tasapuolisesta kohtelusta. Pienhankinta tulee kilpailuttaa hankintayksikön omien hankintaohjeiden mukaisesti. Emme näin ollen tarjoa asiakkaillemme tarjouspyynnön kommentointitukea pienhankinnoissa.

Kilpailuttaminen ei saa tehdä arvoltaan pienten hankintojen tekemisestä hankalaa, joten olemme halunneet mahdollistaa kilpailuttamiselle kevyen prosessin, sekä asiakkaan että toimittajan kannalta. Pienhankintapalvelua käyttämällä varmistat hyvän näkyvyyden tarjouspyynnöllesi. Tarjouspyynnön tekeminen on helppoa valmiiden mallipohjien avulla. Pienhankintapalvelu tarjoaa myös mallin sopimusehtojen muotoilua varten. Ongelmatilanteissa Hansel on tarvittaessa asiakkaan tukena sopimuskaudella.

Tarjousten vertailu ja voittajan valinta on pienhankintapalvelussa yksinkertaisempaa kuin hankintalain piirissä olevassa kilpailutuksessa. Pienhankintapalvelussa kyse ei ole yhteishankinnasta (kuten puitejärjestely ja DPS), vaan se on lähtökohtaisesti pienhankintojen kilpailuttamista helpottamaan luotu digialusta asiakkaan omille pienhankinnoille.

Haluatko toimittajaksi yhteishankintoihimme?

Hanselilla on jo 640 sopimustoimittajaa ja näillä yli 4 000 alihankkijaa ympäri Suomea – lue lisää ja tule rohkeasti mukaan!

Siirry toimittajille-osioon

Tutustu Pienhankintapalveluun

Digitaalisessa pienhankintapalvelussa voit lähettää tarjouspyyntöjä mukana oleville toimittajille nopeasti ja joustavasti, vain muutamalla klikkauksella.

Tutustu Pienhankintapalveluun

Oma Hansel kokoaa tiedon yhteen

Suorat linkit kilpailuttamisen työkaluihin ja moniin muihin palveluihin löydät Oma Hansel -sivulta, kun olet kirjautuneena sisään verkkopalveluumme.

Kirjaudu Oma Hansel -sivulle