Asiakkuuspäällikkö tuntee hankintatarpeet

Hanselin asiakkuuspäällikkö Tero Dits

Asiakkuuspäällikkö Tero Dits tuli Hanseliin määräaikaiseen sijaisuuteen vuonna 2010. Tuosta pestistä alkoi kiinnostava ura julkisten hankintojen parissa. Teron ensimmäinen tehtävä liittyi kiinteästi hänen aikaisempaan työhönsä turvallisuussektorilla, mutta sen jälkeen hän on rohkeasti hypännyt myös muihin tehtäviin aina tilaisuuden tullen.

Teron Hansel-ura alkoi yhteishankintojen parista. Hän vastasi turvallisuuspalvelujen ja -tekniikan sekä sähkö- ja LVI-tarvikkeiden ja työkalujen kilpailutuksista sekä sopimuskauden aikaisista tehtävistä. Sijaisuuden hoitaminen sujui niin hyvin, että Tero vakinaistettiin. Hän kertoo, että yhteishankintojen parissa työskennellessä erityisen tärkeää oli toimialatuntemus.

Kun hankintojen tuki -yksikkö perustettiin vuonna 2015 auttamaan asiakkaita yhteishankintojen käytössä, Tero oli valmis kokeilemaan uutta, ja hän siirtyi hankinta-asiantuntijaksi. Hankintojen tuessa vierähti lähes kuusi vuotta ja minikilpailutukset tulivat hyvin tutuiksi.

Asiakkuuspäällikkö tuntee koko valikoiman

Vuonna 2021 Terolle tarjoutui mahdollisuus siirtyä nykyiseen tehtäväänsä asiakkuuspäälliköksi. Häntä kiinnosti asiakkaiden hankintatarpeiden entistäkin syvällisempi ymmärtäminen ja ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille. Työ on vastannut hyvin odotuksia:

- Tämä on tosi monipuolista työtä. Päivittäin olen tekemisissä asiakkaiden kanssa ja myös Hanselin sisällä verkosto on laaja. Teen töitä muun muassa asiakaspalvelun, hankintojen tuen ja markkinoinnin sekä yhteishankintoja ja asiantuntijapalveluja tuottavien kollegoideni kanssa. Eli käytännössä siis ”koko talon” kanssa, Tero kuvailee.

Teron asiakkaita ovat Länsi-, Keski- ja Itä-Suomen kunnat, kuntien ICT-palvelukeskukset, Kuntaliitto ja DigiFinland. Heidän kanssaan hän rakentaa pitkäaikaista hankintayhteistyötä ja etsii asiakkailleen sopivimmat hankintaratkaisut. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteishankintavalikoimasta kertomista, kilpailutuspalvelujen esittelyä silloin, kun soveltuvaa yhteishankintaa ei ole tarjolla, tai vaikkapa hankintatiedon analyysipalvelujen tai hankintaohjeiden tarjoamista asiakkaalle.

- Yhteistyön rakentaminen on pitkäjänteistä ja vuosia kestävää työtä. Hankintasopimukset ovat kestoltaan pitkiä, ja olen asiakkaiden tukena valmiina auttamaan silloin, kun hankinta on ajankohtainen, Tero lupaa.

Koronapandemian aikana asiakkaat tottuivat etätapaamisiin ja näitä jatketaan yhä merkittävissä määrin, koska matkustamisen vähentyminen on kaikkien näkökulmasta tehokasta. Asiakkuuspäällikön työn parhaiksi puoliksi Tero mainitsee sen, että työssä saa monipuolisen näkymän julkisiin hankintoihin ja asiakkaiden kanssa työskenteleminen on mukavaa.

Miksi suosittelet Hanselia työpaikkana?

Meillä on tosi osaavaa ja mukavaa porukkaa ja tiimityötä tehdään paljon. Tämä tukee hyvin omassa työssä onnistumista. Työnantaja myös kannustaa opiskelemaan työn ohessa. Itse valmistuin tradenomiksi vuonna 2018.