Analyytikko on organisaation palveluksessa tiedolla johtamisessa

Kuva analyytikko Mikko Hagmanista

Analyytikko Mikko Hagmanilla on monipuolinen tehtävänkuva. Hänen työssään yhdistyy piirteitä niin data scientistin, data-analyytikon kuin datainsinöörinkin rooleista. Mikko esimerkiksi ylläpitää datainfraa sekä tarttuu erilaisiin, kollegoilta tuleviin tietopyyntöihin. Häntä motivoi mahdollisuus auttaa muita hanselilaisia tiedon käyttämisessä päätöksenteon tukena ja ratkaisujen löytäminen välillä haastaviinkin ongelmiin.

Mikko on taustaltaan ekonomisti. Hänet Hanseliin houkutteli mielenkiintoinen työpaikkailmoitus ja siinä ollut maininta tutusta R-ohjelmointikielestä, jonka hyödyntäminen työssä kiinnosti.  Mikon päivittäiseen työhön kuuluu muun muassa data-arkkitehtuurin ylläpitoa, ennustemallien suunnittelua sekä erilaisia ad hoc -analyysejä ja tietopyyntöihin vastaamista. Julkisten hankintojen johtaminen tiedolla on nyt vahvasti esillä, ja Mikko kokee työllään olevan yhteiskunnallista merkitystä. Työssä hyödynnetään pääasiassa Hanselin sisäisiä tietolähteitä, mutta usein käytössä on myös julkisesti rajapintojen kautta saatavilla olevaa dataa.

”Minulle työssä tärkeitä onnistumisen tunteita antavat ne hetket, kun löydän ratkaisun johonkin monimutkaiseen ongelmaan. Ja pidän myös siitä, että kollegoilta tulevat avunpyynnöt ja niiden työstäminen tuovat perinteisesti aika yksinäiseksi miellettyyn analyytikon hommaan mukavaa sosiaalista aspektia”, Mikko summaa työnsä parhaimpia puolia.

Hanselin analyytikkotiimiin kuuluu Mikon lisäksi kaksi BI-raporttien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavaa henkilöä sekä yksikönpäällikkö. Mikko kertoo, että tiimi käyttää scrum-mallia, ja kaikki osallistuvat päivittäisiin dailyihin sekä sprinttien tilaisuuksiin. Tiimin sisällä on hyvä yhteishenki ja keskusteluyhteys. Kommunikaatio on avointa ja toisia autetaan matalalla kynnyksellä.

”Työnteko Hanselissa on joustavaa, mutta tekemistä aina riittää. Koen, että minulla on aidosti työelämä ja vapaa-aika Hanselissa hyvin tasapainossa”, Mikko kiittää.

Analytiikkatiimi käyttää teknologia-alustana Microsoft Azurea. Muuten työkalut voi valita hyvin vapaasti itse ja kehittää jatkuvasti omaa työskentelyään. Myös kouluttautumiseen kannustetaan. Mikko arvostaa työssään sitä, että itsenäisesti saa tehdä valintoja ja hoitaa omaa tonttiaan, vaikka kollegoiden tuki onkin aina lähellä, jos sitä tarvitsee. Hän myös sanoo, että työ on vaihtelevaa, ja työpöydälle ratkaistavaksi tulee aina uudenlaisia kysymyksiä.

Miksi suosittelisit Hanselia työpaikkana?

”Täällä on oikeasti rento meininki ja voin vaikuttaa työhöni. Koen, että minuun luotetaan ja vastuuta annetaan oman haluamisen puitteissa. Työyhteisö on täynnä mukavia ihmisiä ja olenkin lähtenyt henkilöstöklubin puheenjohtajasi, koska haluan olla mukana lisäämässä kaikkien työhyvinvointia. Hansel on mukava ja vakaa työpaikka, jossa myös itselleni tärkeitä vastuullisuusasioita mietitään paljon.”