Kommunikations- och marknadsföringstjänster 2020–2026 DPS

Vad kan jag upphandla?

Föremålet för upphandlingen är indelat i tjänsteområden.

Tjänsteområdena är följande:

1. Konsultation om kommunikation och marknadsföring

 • Till exempel strategisk konsultation: utvärdering och utveckling av kundrelations-, varumärkes-, kommunikations- och marknadsföringsstrategi; utvärdering av kommunikationens slagkraft och resultatrikhet; varumärkesförvaltning

2. Planering och genomförande av kommunikation

 • Planering, förverkligande och produktion av marknadsföringsåtgärder, till exempel: kommunikationsprojekt, kampanjer och innehåll, årsredovisning, ansvarsfullhetskommunikation, intern kommunikation

3. Planering och genomförande av marknadsföring

 • Planering, förverkligande och produktion av marknadsföringsåtgärder, till exempel: kampanj, innehåll, visuell uppsyn, textplanering, material osv.

4. Digital marknadsföring och kommunikation

 • Planering, förverkligande och produktion av digital marknadsföring och kommunikation, till exempel: design och produktion av innehåll för digitala kanaler, digitala tjänster (inklusive mobiltjänster), teknologi- och systemplanering som hänför sig till marknadsföringskommunikation

5. Mediebyråtjänster

 • T.ex.: medieanalys, kampanj-, målgrupps- och medieundersökningar, mediekonsultation, utarbetande av mediestrategi, kanalplanering o s v.; medieinköp och dess effektivitet, medieförbindelser och trafikering

6. Utbildningstjänster inom kommunikation

 • Utbildningstjänster kan gälla kurser inom vilket som helst delområde i DPS. T.ex.: medieträning, scencoaching

Hos leverantörer i DPS kan du också upphandla en mängd olika tilläggstjänster, sådana som: 

 • Kvalitativa och kvantitativa undersökningar inom kommunikation och marknadsföring
 • Evenemangsmarknadsföring samt planering och genomförande av evenemang
 • Medieuppföljningstjänster
 • Tillgänglighetstjänster
 • Tjänster för kontroll över kanalerna i sociala medier
 • Programvarutjänster avsedda för produktion, redigering och distribution av videor
 • Webinarier och webcasting-tjänster
 • Nyhetsbrevtjänster, tjänster för distribution av bulletiner och meddelanden, podcast, nyhetsrumstjänster
 • Tjänster för evenemangsadministration
 • Underhålls- och dataskyddstjänster för digitala slutprodukter / tjänster
 • Enkätsystem som exempelvis hänför sig till kundservice eller uppföljning av kundtillfredsställelse

Vill du introducera ramavtalet till de andra i er organisation? Icon Kommunikations- och marknadsföringstjänser (2,2 MB) (333,2 kB)    Ladda ner en kort presentation av ramavtalet, tyvärr finns materialet endast på finska.

Vill du bli leverantör?

Vill du bli leverantör i DPS för kommunikations- och marknadsföringstjänster? Bekanta dig med begäran om deltagningsansökningar. Det dynamiska upphandlingssystemet är indelat i två kategorier. En leverantör kan lämna ansökan om deltagande antingen i en kategori eller i båda kategorierna.

Om du som kund, vill veta vilka leverantörer som är med i Kommunikations- och marknadsföringstjänster ? Logga in här på vår hemsida, så kan du se en lista på alla leverantörer som är med, du får även mera information on detta ramavtal samt goda råd för att göra en egen minikonkurrensutsättning.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast

Avtalsperiod
01.12.2020 - 30.11.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.11.2028
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om upphandlingen

Anni Airaksinen

Kategorichef

anni.airaksinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga