Consultancy Services for Safety and Security on Premises 2022–2026 DPS

Yhteishankinnan edut

 • Turvaat organisaatiosi hankintojen lainmukaisuuden
 • Vähennät omasta kilpailutuksesta aiheutuvia kustannuksia 
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Ennustettava hintataso
 • Sopimustoimittajien soveltuvuus tarkistettu
 • Hyvät sopimusehdot
 • Hanselin asiantuntijoiden tuki sopimuskauden aikana (esim. asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta)

Sopimustoimittajan soveltuvuusvaatimukset 

Sopimustoimittajat ovat täyttäneet seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

 1. Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin
 2. Verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen
 3. Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne
 • Riskiluokitus vähintään 3
 • Liikevaihto vähintään 350 000 euroa
 • Vastuuvakuutus 200 000 euroa
 1. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys
 • Tarjoajalla on käytettävissään tarjouksessa ilmoitettujen alihankkijoiden voimavarat hankinnan toteuttamisessa.
 • Tarjoajalla on kokemusta hankinnan kohteena olevien tavaroiden toimittamisesta/palvelujen tuottamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.

4 referenssiä á 10 htp, tuotettu palvelu on sisältänyt toimitilaturvallisuuteen liittyvän palvelun ja/tai järjestelmän esiselvitystä. Esiselvitys on käsittänyt tarveselvitystä, kartoitusta, hankesuunnittelua tai määritystä, sekä

4 referenssiä á 10 htp, tuotettu palvelu on sisältänyt oimitilaturvallisuuteen liittyvän palvelun ja/tai järjestelmän käyttöönottoa. Käyttöönotto on käsittänyt projektointia, toteutussuunnittelua tai laadunvarmistusta. 

 • Hankinnan kohteena olevien tavaroiden/palvelujen toimittamisessa noudatetaan laadunvarmistustoimenpiteitä. 

Ehdokkaan tulee täyttää toiminnalle asetetut, palvelun laatua varmistavat vähimmäisvaatimukset, jotka on esitetty osallistumispyynnön liitteellä "Laadunhallinnan menettelyt".

Yksityiskohtaiset soveltuvuusvaatimukset löytyvät osallistumispyynnöltä.

Haluatko toimittajaksi?

Hyväksymme mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Lue lisää DPS:stä hankintamenettelynä ja kurkkaa lisätietoja videolta! 

Voit jättää osallistumishakemuksen toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2022-2026 DPS:ään täällä.

Edut toimittajalle

 • Julkinen sektori on mahdollisuuksien maailma – kiinnostaisiko siivu miljardien markkinasta?
 • Sähköiset, määrämuotoiset kilpailutukset ovat helppoja avoimiin kilpailutuksiin verrattuna.
 • Voit tulla mukaan tarjoamaan koko DPS:n keston ajan.

You can only see part of the content because you are not logged in. Log in

No username and password yet? Register

Log in

Joining

Join by 14.06.2026

Agreement term
20.06.2022 - 19.06.2026
Expiration date of customer-specific contracts
19.06.2027
Operating model
Minicompetition

Responsibility

All our joint procurements have been analysed and marked with responsibility symbols. In this joint procurement, the following have been taken into account:

Financial responsibility

Contact information

Ask more from our experts

For more information on joint procurement

Harri Ojala

Category manager

harri.ojala@hansel.fi

Procurement phase

 1. In preliminary evaluation
 2. Valmistelussa
 3. Kilpailutuksessa
 4. Ongoing
 5. Päättynyt, asiakaskohtaiset sopimukset voimassa