Tjänster för säkerhet i lokaler 2022–2026 DPS

Fördelar med upphandlingen

 • Säkerställer att din organisations upphandlingar är lagliga
 • Minskar kostnaderna för egen konkurrensutsättning 
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Förutsägbar prisnivå
 • Kontraktsleverantörernas lämplighet har kontrollerats
 • Bra kontraktsvillkor
 • Stöd från Hansels experter under kontraktsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörshantering)

Lämplighetskrav för avtalsleverantörer

Leverantörerna har uppfyllt följande lämplighetskrav:

 1. Registrering i yrkes- och näringsregistret
 2. Betalning av skatter och pensionsförsäkringspremier
 3. Ekonomisk och finansiell situation
  • Riskklassificeringen är minst 3
  • Omsättningen är minst 350 000 euro
  • Ansvarsförsäkring på 200 000 euro
 4. Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässig kompetens
 • Anbudsgivaren har tillgång till de i offerten angivna underleverantörernas resurser för att genomföra upphandlingen.
 • Anbudsgivaren har erfarenhet av tillhandahållande av varor/tjänster under de senaste tre åren.

4 referenser à 10 dagsverken, den tjänst som produceras har omfattat en preliminär utredning av tjänster och/eller system relaterade till lokalsäkerhet. Förhandsutredningen har omfattat behovsutredning, kartläggning, projektplanering eller definition, samt

4 referenser à 10 dagsverken, den tjänst som produceras har omfattat införande av tjänster och/eller system relaterade till lokalsäkerhet. Införandet har omfattat projektering, genomförandeplanering eller kvalitetssäkring. 

 • Tillhandahållandet av de varor eller tjänster som är föremål för upphandlingen ska ske i enlighet med kvalitetssäkringsåtgärder. 

Leverantörskandidaten ska uppfylla de minimikrav som fastställts för verksamheten och som säkerställer servicens kvalitet och som anges i bilagan "Laadunhallinnan menettelyt" till begäran om deltagande.

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och se mer i videon!

Du kan lämna in en ansökan om deltagande i DPS för experttjänster för säkerhet i lokaler 2022–2026 här.

Fördelar för leverantören

 • Den offentliga sektorn är en värld av möjligheter – skulle en bit av miljardmarknaden intressera dig?
 • E-upphandlingar i bestämt format är enkla jämfört med öppna anbudsförfaranden
 • Kom med och erbjud dina tjänster under DPS:s hela löptid

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 14.06.2026

Avtalsperiod
20.06.2022 - 19.06.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
19.06.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Harri Ojala

Kategorichef

harri.ojala@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga