Tjänster för säkerhet i lokaler 2022–2026 DPS

I denna upphandling Tjänster för säkerhet i lokaler 2022-2026 finns det ett brett urval av olika system och lösningar som anknyter till säkerheten i lokaler i livcykelns olika skeden.

Fördelar med upphandlingen

 • Av Hansel får du hjälp och stöd för din minikonkurrensutsättning samt bred substanskunskap om branschen och dess särdrag
 • Dokumentmallarna för minikonkurrensutsättningen är en hjälp vid behovsanalysen, genomförandet av minikonkurrensutsättningen och när upphandlingsbeslutet ska fattas
 • Avtals-, säkerhets- och servicenivåvillkor för dina behov, och dessa kan preciseras med ett upphandlingsavtal
 • Omfattande stöd av Hansels experter under hela avtalsperioden, bland annat kundens intressebevakning och leverantörskontroll. Vi övervakar att DPS-avtalsvillkoren efterföljs och ansvarar för administrationen av dem under hela avtalsperioden

Vad kan man upphandla?

Objektet i upphandlingen kommer att preciseras bland annat utifrån respons och kommentarer i kundarbetsgruppen som bildas under våren. Enligt den nuvarande preliminära planen kommer man inom upphandlingen att kunna köpa in tjänster för livscykeln hos system och lösningar som anknyter till säkerheten i lokaler, såsom:

 • Behovsanalys, kartläggning och rekommendationer
 • Projektplanering och specifiering
 • Inköp
 • Planering av projekt och genomförande
 • Driftsättningstjänster och genomförande
 • Kvalitetssäkring, mottagande och godkännande
 • Drift och tjänster under driften
 • Demontering och borttagning


 Experttjänsterna kan också vara till exempel:

 • Identifiering av förändringar och utvecklingsbehov i säkerhetssystemet under livscykeln
 • Dokumentering och åtgärdsförslag
 • Planering av kontinuitet i säkerhetssystem
 • Instruktioner och utbildning som gäller säkerhetslösningar och säkerhetssystem

I experttjänsterna ingår också inom bygg- och säkerhetssystemsprojekt projektlednings- och konsulttjänster som anknyter till säkerheten i lokaler.

Tjänsterna kan utföras inom tidsbestämda projekt och för kontinuerliga behov.

Avtalsperiod

Målet är att våra kunder kan nyttja avtalet senast 20.06.2022. 

Hur upphandlar jag?

Det lönar sig att ansluta sig

Fastän det inte är nödvändigt att gå med i ett dynamiskt inköpssystem (DPS), är vår rekommendation att göra det. Genom att gå med i DPS uppe till höger på sidan får ni information till exempel om ändringar som gäller avtalet och om andra aktuella frågor. Om det uppstår problem vid anslutningen, kontakta asiakaspalvelu@hansel.fi.

 

Kundarbetsgrupp

Vi förbereder våra upphandlingar tillsammans med våra kunder i kundarbetsgrupper. Vi håller kontakt under hela avtalsperioden. Vi organiserar öppna infotillfällen, var vi introducerar noggrannare fördelar och hur man kan använda denna upphandling.  

Bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller kraven. Läs mera om DPS som upphandlingsförfarande och se ytterligare instruktioner i videon! 

Läs mera i vår förhandsannons i Hilma.

Fördelar för leverantörer

 • Den offentliga sektorn är möjligheternas värld – intresserad av en liten bit av en miljardmarknad?
 • Det är enkelt att genomföra en digital konkurrensutsättning i ett specifikt format jämfört med  att genomföra en öppen konkurrensutsättning.
 • Du kan komma med och ge anbud under DPS hela giltighetstid.

 

 

 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 14.06.2026

Avtalsperiod
20.06.2022 - 19.06.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
19.06.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Harri Ojala

Kategorichef

harri.ojala@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga