PK-yritykset menestyvät Hanselin kilpailutuksissa

Julkisten hankintojen ja etenkin yhteishankintojen vaikutukset markkinoiden toimivuuteen herättävät paljon keskustelua ja tunteita. Hansel on merkittävä hankintayksikkö ja otamme vastuumme markkinoiden toimivuudesta erittäin vakavasti. Hankintalain kirjaukset toimittajien tasapuolisesta mahdollisuudesta osallistua tarjouskilpailuihin ja hankintojen toteuttamisesta tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ovat luonnollisesti tärkeitä ohjenuoria jokaisessa kilpailutuksessamme.

Yhteishankintamme perustuvat kattavaan asiakastarve- ja toimittajamarkkina-analyysiin. Hankintalain mukaan julkiset hankinnat on pyrittävä toteuttamaan olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Yhteishankinnat voidaan jakaa osiin esimerkiksi kilpailuttamalla ne tuote- tai palveluryhmäkohtaisesti, alueellisesti tai osaamisalueittain, jolloin erikokoiset yritykset voivat helpommin osallistua kilpailutuksiin. Jaettujen sopimusten osuus yhteishankinnoistamme on 71 prosenttia.

Puolet sopimustoimittajistamme pieniä tai keskisuuria

Hanselin yhteishankintojen osuus julkisista hankinnoista on hieman alle kolme prosenttia. Sopimustoimittajiemme määrä kasvoi vuonna 2019 viidenneksellä. Noin puolet toimittajistamme on PK-yrityksiä.

Keskeinen syy toimittajakunnan kasvuun ja monipuolistumiseen on se, että aloimme puitejärjestelyiden lisäksi perustaa dynaamisia hankintajärjestelmiä. Niihin pääsevät mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät toimittajat koko sopimuskauden ajan, ja asiakkaat kilpailuttavat omat hankintansa näiden toimittajien kesken.

Puhtaanapidon tarvikkeiden kilpailutukseen hyvin tarjouksia

Julkisuudessa on erityisesti nostettu esiin tuore puhtaanapidon tarvikkeiden kilpailutuksemme. Tilanne on ollut meille erittäin ikävä, koska emme voineet tarjousaikana osallistua keskusteluun tai korjata virheellisiä tietoja. Kilpailutuksessa kävimme markkinavuoropuhelua useiden yritysten kanssa ja tiesimme, että tarjoajat tulisivat olemaan suomalaisia PK-yrityksiä.

Tänään tarjousaika päättyi. Kuusi suomalaista PK-sektorin tarjoajaa eri puolilta maata osallistui kilpailutukseemme. Mukana ei ollut yhtään kansainvälistä jättiä, kuten julkisuudessa etukäteen peloteltiin. Toivottavasti yksikään suomalainen pk-yritys ei keskustelun seurauksena jättänyt tarjousta antamatta. Tarjousten käsittely on parhaillaan käynnissä ja kerromme voittajan, kun hankintapäätös on tehty.

Kuusi suomalaista pk-sektorin tarjoajaa eri puolilta maata osallistui kilpailutukseemme. Mukana ei ollut yhtään kansainvälistä jättiä.

Asiakkaamme haluavat tilata puhtaanapidon tarvikkeet helposti yhdestä kanavasta ja saada laajan valikoiman tuotteita yhdellä kuljetuksella. Tämä paitsi säästää aikaa ja rahaa, on myös ekologista. Lisäksi esimerkiksi koulujen pihoilla turvallisuus on parempi, kun siellä vierailee päivän aikana mahdollisimman vähän jakeluautoja. Yksittäiseen toimipisteeseen toimitettavien yhden tuoteryhmän tuotteiden määrät ovat myös melko vähäisiä, joten on järkevää koota niitä yhteen.

Tämäntyyppisissä hankinnoissa asiakkaat valitsevat vapaasti, miten he hankinnan toteuttavat. Kyseinen puitejärjestely ei ole niin sanotun käyttövelvoitteen piirissä ja vaikka asiakas päättäisikin hankkia tuotteita yhteishankinnan kautta, on tilauksia mahdollista tehdä lisäksi myös muualta. Yhteishankintasopimuksemme arvo on noin 13 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 2-3 prosenttia kyseisten tarvikkeiden kokonaismarkkinasta. Mukana on vain pieni osa julkishallinnon hankintayksiköistä.

Yhteishankintojen hyödyt ovat kiistattomat. Kilpailuttamalla tuotteita suurempina kokonaisuuksina vältytään päällekkäiseltä työltä ja saadaan hyvät sopimusehdot. Asiakkaillemme on tärkeää voida luottaa siihen, että hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti, laadukkaasti ja vastuullisesti. Tämän lupaamme tehdä.

Anssi Pihkala
toimitusjohtaja

Anssi Pihkala, tj

Varatuomari Anssi Pihkala on Hanselin toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus julkisten hankintojen ihmeellisestä maailmasta niin yksityisestä liike-elämästä kuin julkiselta sektorilta.

Bloggari
Selaa blogikirjoituksia