Puitejärjestely ei kuollutkaan! 

Eduskunta on hyväksynyt ”hankintalain korjaussarjan” (HE 244/2020 vp) ja muutokset tulevat voimaan heinäkuun alussa. Mukana on muun muassa komission edellyttämiä, hankintadirektiivin sanamuotoihin perustuvia korjauksia, teknisiä muutoksia sekä täsmennyksiä. Yhteishankintojen kannalta merkittävin muutos liittyy puitejärjestelyjä koskevan pykälän muuttamiseen: Hankintalain 42 §:ään lisätään uusi kohta, jonka mukaan puitejärjestelyn tarjouspyynnössä on ilmoitettava hankintayksiköt, jotka tulevat tekemään hankintoja puitejärjestelyllä sekä näiden hankintayksiköiden yhteenlaskettu hankintojen enimmäismäärä tai -arvo.

Säännösmuutos korjaa kansallisen oikeuskäytännön tulkintojen aiheuttamaa sekavuutta ja joissakin tapauksissa ilmennyttä kohtuuttomuutta, jossa puitejärjestelyn tarjouspyynnössä on tullut ilmoittaa puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden sopimuskauden hankinnat tuote- ja toimipistekohtaisella tarkkuudella (ks. esim. MAO 578/18, KHO 2016/880, KHO 2019/2993). Hankinnan laajuuden määrittelemisestä oli tullut yhteishankintasopimuksia käyttäville hankintayksiköille absurdi tehtävä. Olisi tiedettävä kuinka monta tekstiviestiä, äänipuhelua tai nettimegaa virastossa tullaan seuraavien vuosien aikana kuluttamaan, kuinka monta majoitusyötä kunkin viraston virkamiehet virkamatkoillaan eri paikkakunnilla viettävät tai kuinka monta kynää, kumia ja mustekasettia kunnan eri toimipisteissä seuraavan neljän vuoden aikana kulutetaan.

Pyydämme vain tarpeelliset tiedot

Uuden säännöksen mukaan tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden yhteenlaskettujen hankintojen enimmäismäärät tai arvot. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että kyselemme jatkossa asiakkailta tuleviin hankintoihin liittyviä tietoja hieman yleisemmällä tasolla ja ilmoitamme tarjouspyynnöissä asiakkaiden yhteenlaskettujen hankintojen arvot tai määrät tuotteittain tai esimerkiksi tuoteryhmätasolla. Tarjouspyynnöissä on kuitenkin jatkossakin ilmoitettava puitejärjestelyä käyttävät hankintayksiköt, joten edelleenkin puitejärjestelyihin on liityttävä ennakkoon. Puitejärjestelyn kohteesta riippuen voidaan joissakin tilanteissa tarvita tarkempia tietoja asiakkaiden hankinnoista, kuten toimipistetietoja kuljetuskustannusten hinnoittelua varten. Pyrimme kuitenkin siihen, että vain välttämättömät tiedot pyydetään asiakkailta ja ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

”Tarjouspyynnöissä on kuitenkin jatkossakin ilmoitettava puitejärjestelyä käyttävät hankintayksiköt, joten edelleenkin puitejärjestelyihin on liityttävä ennakkoon.”

Puitejärjestely on hankintadirektiivinkin mukaan tarkoitettu joustavaksi ja tehokkaaksi hankintamenetelmäksi. Nyt voimaan tuleva lakimuutos mahdollistaa sen, että puitejärjestelyt ovat käytettävissä yhteishankintojen tekemisen muotona tulevaisuudessakin. Toivottavasti voimme luottaa siihen, että hankintoja tehdessä, millä tahansa hankintamenettelyllä, lainsäädäntö takaa riittävän joustavuuden ja maalaisjärjen käytön.

 

Eija Kontuniemi, lakiasiainjohtaja

Eija on perehtynyt hankintoihin käytännön, lainsäädännön ja teorian tasolla. Jatko-opinnot hän suoritti Englannissa, julkisista hankinnoista, tottakai. Vapaalla hän valloittaisi mielellään pieniä kauniita vuoria.

Bloggari
Selaa blogikirjoituksia