Sähköautojen latausasemat omaan kiinteistöön DPS:stä, julkisesta latauspalveluverkostosta ei luvassa erillistä yhteishankintaa

31.01.2024

AJANKOHTAISTA Aika ajoin meiltä kysytään, olemmeko tekemässä yhteishankintaa sähköautojen julkisesta latauspalveluverkostosta. Pohdimme asiaa melko aktiivisesti pari vuotta sitten, kun valmistelimme Sähköautojen latausasemat -DPS:ää. Kyselimme asiaa myös asiakkailtamme ja selvitimme koko julkisen sektorin ladattavien ajoneuvojen määriä. 

Asiakkaiden kiinteistöihin asennettaviin latausasemiin näimme selkeän tarpeen ja volyymin. Sähköautojen latauksista keskimäärin yli 80 % tapahtuu lähtö- tai päätepisteissä ja vain alle 20 % matkan varrella olevissa julkisissa latauspisteissä. Koska myös laki velvoittaa asiakkaamme asentamaan latauslaitteita kiinteistöihinsä, kysyntää laitteille riittää myös tulevina vuosina. Lue verkkosivuiltamme asiakastarina, miten Mäntsälän kunta hoiti lain velvoitteet etunojassa ja kilpailutti latausasemat Hanselin DPS:n kautta. 

Julkisen latauspalvelun tämänhetkinen tarve ei riitä yhteishankinnan tekemiseen

Tien päällä tapahtuvan latauksen tarve koko maassa on vielä varsin pientä. Jos autolla ajetaan keskimäärin noin 15 000 km vuodessa ja kulutus on 20 kWh/100 km, tulee yhden auton sähkön kulutukseksi 3000 kWh/v. Jos tästä noin 20 % ladataan julkisista latureista, on julkisen latauspalvelun tarve 600 kWh/auto/v. Jos pikalatauksen hinta on keskimäärin 60 c/kWh, saadaan yhdestä autosta vuosiliikevaihtoa 360 €. Suomessa on täyssähköautoja n. 85 000, eli tämän pohjalta koko latauspalvelumarkkinan koko on noin 30 M€/v. Julkisen sektorin osuus tuosta on joitain prosentteja. Vaikka saisimme koko julkisen sektorin mukaan yhteishankintaamme, olisi latauspalveluhankinnan vuosiliikevaihto vain joitain satoja tuhansia euroja ja näin ollen auttamattomasti liian pieni yhteishankinnan tekemiseen. 

Mitä yhteishankinnan sijasta?

Hanselin tankkauksiin liittyvät puitejärjestelyt Tankkaukset valtion maksuaikakortilla 2021-2023 (2024) sekä Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021-2023 (2025) pyrkivät tarjoamaan palveluita myös sähköautoa tien päällä lataaville. Näistä ensimmäisessä toimittajana on Neste, jolla on Suomessa 11 latausasemaa. Jälkimmäisessä toimittajina ovat Neste ja St1, jolla on suunnitelmissa 33 aseman verkosto. Molemmat tankkauspuitejärjestelyt on tarkoitus kilpailuttaa uudelleen kuluvan kevään aikana. Uusien kilpailutusten lopputuloksena odotamme saavamme täydennystä toimittajaverkostoon. Esimerkiksi ABC:n mobiiliapplikaatiolla toimiva verkosto kattaa noin 300 latausasemaa, joten se toisi jo melko hyvän lisätarjonnan tien päällä tapahtuvalle lataukselle. Lisätietoja tulevista puitejärjestelyistä löydät verkkopalvelustamme: 

Aiheesta antaa mielellään lisätietoa kategoriapäällikkö Pasi Tainio
pasi.tainio@hansel.fi
puh. 0294 444 353