Portalen för små upphandlingar gällande programrobotik och artificiell intelligens Små upphandlingar

Det är inte nödvändigt att ansluta sig till småupphandlingen av programrobotik och artificiell intelligens. Däremot ska man godkänna användarvillkoren för tjänsten vid skickandet av anbudsförfrågan.  

Vad kan jag upphandla?

Genom den här småupphandlingen kan du upphandla lösningar inom programrobotik och artificiell intelligens samt anknytande sakkunnigtjänster då upphandlingens värde understiger det nationella tröskelvärdet (60 000 euro vid upphandling av programrobotik och artificiell intelligens).

Genom att utnyttja programrobotik och artificiell intelligens kan man bl.a. automatisera rutinprocesser, processa naturligt språk, förverkliga identifiering av text, bild och mönster samt dataöverföring mellan system.
Till sakkunnigtjänsterna hör bl.a. planering, definiering, förverkligande och ibruktagande av automationslösningar inom programrobotik och artificiell intelligens. Till tjänsterna hör också en support- och underhållstjänst.  

Du kommer väl ihåg att upphandlingen inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i upphandlingslagen. Därtill ska du beakta din organisations interna upphandlingsanvisningar.

En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Kisa-apuri är först och främst en digital plattform vars syfte är att underlätta konkurrensutsättningar vid kundens egen småupphandling. Hansel har granskat bakgrunden av de leverantörer som deltar i Kisa-apuri. Småupphandlingar ska konkurrensutsättas enligt den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar. Kommentar till anbudsförfrågningsdokument vid småupphandling hör inte till våra tjänster. Nedan hittar du emellertid våra tydliga anvisningar om användningen av Kisa-apuri.

Om din upphandling överstiger det nationella tröskelvärdet kan små upphandlingar inte användas. I så fall rekommenderar vi att du utnyttjar det dynamiska inköpssystemet Programrobotik och artificiell intelligens 2019 – 2023 DPS. Användning av det dynamiska inköpssystemet förutsätter inte förhandsanslutning.

Avtalsperiod

Den här småupphandlingen är giltig från och med 16.11.2020.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
16.11.2020 -

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga