Utrustning för utryckningsfordon 2022–2027 Ramavtal

Syftet med det avtal som är under beredning är att för de statliga och kommunala organisationer som anslutit sig till ramavtalet möjliggöra omfattande lösningar för upphandling av tjänster för att utrusta utryckningsfordon för krävande operativt fältarbete.

Med tjänster för att utrusta utryckningsfordon avses i det här ramavtalet tjänster för att utrusta person-, skåp-, eller lätta lastbilar till utryckningsfordon (till exempel räddnings-, militärpolis-, ambulans- eller fångtransportfordon), såsom monterings- och reparationstjänster, samt produkter, såsom blåljus och övrig utrustning och tillbehör som behövs i utryckningsfordon.

Ramavtalet planeras för behoven i de statliga och kommunala organisationer som anslutit sig till ramavtalet och hör till Hansels kundkrets, särskilt säkerhetsmyndigheter, och till ramavtalet kan också övriga inom Hansels kundkrets ansluta sig, om dessa har behov av att utrusta sina bilar till utryckningsfordon.

Villkoren för ramavtalet kommer att göra det möjligt att under avtalsperioden överföra till en annan organisation ett avtal som ingåtts med den kundorganisation som anslutit sig till ramavtalet, till exempel i situationer när en kund som anslutit sig till ramavtalet har uppgifter som delvis eller helt överförs till en annan organisation.
 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
30.09.2022 - 29.09.2027
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
29.03.2028
Verksamhetsmodell
Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 1397/2016

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Ilkka Outa

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Mika Saarinen

Kategorichef

Mika.Saarinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga