Utrustning för utryckningsfordon 2022–2027

Delområdena i ramavtalet

Utrustning för ambulanser

Utrustning för andra nödbilar

Anslutning

Avtalsperiod
30.09.2022 - 29.09.2027
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
29.03.2028
Verksamhetsmodell
Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 1397/2016