Hälytysajoneuvojen varustelupalvelut 2022–2027

Osa-alueet

Ambulanssien varustelupalvelut

Muiden hälytysajoneuvojen varustelupalvelut

Liittyminen

Sopimuskausi
30.09.2022 - 29.09.2027
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
29.03.2028
Toimintamalli
Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016