Hälytysajoneuvojen varustelupalvelut 2022–2027 Puitejärjestely

Autojen hälytysajoneuvoiksi varustamista koskevat palvelut

Valmistelussa olevan puitejärjestelyn tavoitteena on mahdollistaa puitejärjestelyyn liittyneille valtio- ja kuntaorganisaatioille kattavat hankintaratkaisut autoihinsa tarvittaviin, vaativan operatiiviseen kenttäkäytön edellyttämiin hälytysajoneuvojen varustelupalvelujen hankintoihin. 

Hälytysajoneuvojen varustelupalveluilla tarkoitetaan tässä puitejärjestelyssä henkilö-, paketti-, tai kevyt kuorma-auton hälytysajoneuvoksi (esimerkiksi pelastus-, sotilaspoliisi-, sairasautoksi tai vankeinkuljetusautoksi) varustamiseen tarvittavia palveluja, kuten asennus- ja korjauspalveluja, sekä tuotteita, kuten sinivilkkuja ja muita hälytysajoneuvokäyttöön tarvittavia varusteita ja tarvikkeita.

Puitejärjestely suunnitellaan siihen liittyneiden, Hanselin asiakaspiiriin kuuluvien valtio- ja kuntaorganisaatioiden – erityisesti turvallisuusviranomaisten – tarpeisiin, siihen voivat liittyä mukaan myös muut Hanselin asiakaspiiriin kuuluvat asiakkaat, joilla on tarve varustella autojaan hälytysajoneuvoiksi. 

Puitesopimusehdot tulevat mahdollistamaan puitejärjestelyyn liittyneen asiakasorganisaation sopimuksen siirtämisen sopimuskaudella toiselle organisaatiolle, esim. tilanteissa, joissa puitejärjestelyn liittyneen asiakkaan tehtävät siirtyisivät osittain tai kokonaan toisella organisaatiolle.

Näet vain osan sisällöstä, koska et ole kirjautunut. Kirjaudu sisään

Ei vielä tunnuksia? Rekisteröidy

Kirjaudu sisään

Liittyminen

Sopimuskausi
30.09.2022 - 29.09.2027
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
29.03.2028
Toimintamalli
Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja kilpailutuksesta

Ilkka Outa

Kilpailuttamiskonsultti

kilpailutus@hansel.fi

Lisätietoja hankinnan sisällöstä

Mika Saarinen

Kategoriapäällikkö

Mika.Saarinen@hansel.fi

Hankinnan vaihe

  1. Esiselvityksessä
  2. Valmistelussa
  3. Kilpailutuksessa
  4. Käynnissä
  5. Päättynyt, asiakaskohtaiset sopimukset voimassa