Molntjänster 2020–2023 DPS

Vad kan jag upphandla?

Genom det här dynamiska inköpssystemet (DPS) kan du upphandla molntjänster samt anknytande experttjänster.

Föremålet för DPS är:

  1. Molntjänster för kända teknologioberoende tjänstebehov
  2. Molntjänster för existerande teknologier och kända tjänstebehov
  3. Tjänster som anknyter till de ovannämnda, samt expertarbeten

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2022

Avtalsperiod
26.01.2021 - 31.12.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2026
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Eero Korkeakoski

Kategorichef

Eero.Korkeakoski@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga