Molntjänster 2020–2023 DPS

Vad kan jag upphandla?

Genom det här dynamiska inköpssystemet (DPS) kan du upphandla molntjänster samt anknytande experttjänster.

Föremålet för DPS är:

 1. Molntjänster för kända teknologioberoende tjänstebehov
 2. Molntjänster för existerande teknologier och kända tjänstebehov
 3. Tjänster som anknyter till de ovannämnda, samt expertarbeten

Lämplighetskrav för avtalsleverantör

Avtalsleverantörer har uppfyllt följande lämplighetskrav:

 1. Registrering i yrkes- och näringsregister
 2. Betalning av skatter och pensionsförsäkringsavgifter
 3. Finansiell och ekonomisk belägenhet
  1. Riskklassificering minst 4
  2. Omsättning på minst 2 000 000 euro
 4. Uppfyllelse av referenskrav, referenskraven:
  1. Referensuppdragen ska ha hänfört sig till molntjänster som avses i punkt 3 ”Föremålet för DPS” i bilaga 1.
  2. Den realiserade faktureringen av tjänster eller lösningar vid referensuppdragen som är i enlighet med föremålet för DPS ska ha varit följande:
   • Minst tre referensuppdrag så, att värdet av vart och ett uppgick till minst 100 000 euro (moms 0%)
   • En leverans har innehållit experttjänster; och
 5. Den realiserade faktureringen av referensuppdragen ska ha skett under de tre senaste åren (räknat från tidpunkten då begäran för deltagande har lämnats in).
 6. Referensuppdragen ska ha utförts för minst tre olika kundorganisationer.

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2023

Avtalsperiod
26.01.2021 - 31.12.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2026
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Eero Korkeakoski

Kategorichef

eero.korkeakoski@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga