<
Yhteishankinnat

Pilvipalvelut 2020–2022

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Pilvipalvelut 2020–2022

Liity viimeistään

Sopimuskausi

18.01.2021 - 31.12.2022

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.12.2025

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Tavoitteena on mahdollistaa julkisen pilven kapasiteetin sekä tähän liittyvien kehitys-, ylläpito- sekä valvonta- ja hallintapalveluiden hankinta.

'