Små upphandlingar gällande rengöringstjänster Små upphandlingar

Det är inte nödvändigt att gå med i småupphandlingen för städtjänster. När en anbudsbegäran lämnas in godkänns tjänstens användningsvillkor.
 

Vad kan man upphandla?

Inom den här småupphandlingen kan man upphandla städtjänster och anknytande tilläggstjänster då upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet. Man kan upphandla till exempel följande tjänster:

 • Regelbunden städning och storstädning efter behov, inklusive fönstertvättning
 • Upphandling och distribution av varor och tjänster som behövs för städningen, såsom
  • sanitetsmaterial och hygienprodukter 
 • Städning och/eller storstädning som beställs separat, såsom
  • städning på grund av ändringar i lokaler
  • städning efter skador 
 • Tilläggstjänster som direkt anknyter till städtjänster och/eller stöder processen, såsom
  • entrématta med bytesservice
  • datasäker hantering och förstöring av informationsmaterial
  • tjänsten mellanmåls-/dryckesautomater
  • lakans- och tvättningstjänst, bland annat transport av arbetskläder och uniformer till tvätteri, tvättning i kundens lokaler osv.
  • skötsel av grönväxter
  • fastighetsskötseltjänster som kunden ska ombesörja, och som inte kräver särskild yrkeskunskap, till exempel byte av lampor, påkoppling av larmsystem, öppnande/stängande av dörrar osv.
  • entré-, mottagnings- och ämbetsverkstjänster, till exempel jobb vid infodisken (inget väktarkort krävs) och att sköta telefonväxeln, kopiera papper, dela ut posten, flytta möbler osv. 
  • stödtjänster för måltidsservice som inte kräver särskild yrkeskunskap, till exempel diska, ställa fram mat
  • övriga små kundspecifika tilläggstjänster enligt överenskommelse.

Det är möjligt att nyttja en småupphandling endast när en upphandling underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att en upphandling inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Följ dessutom upphandlingsanvisningarna i din organisation.

En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Tjänsten Kisa-apuri är i första hand en digital plattform som skapats för att göra det enklare för kunden att konkurrensutsätta sina småupphandlingar. Hansel har kontrollerat bakgrunden hos de leverantörer som är med i tjänsten Kisa-apuri. En småupphandling ska konkurrensutsättas i enlighet med organisationens upphandlingsanvisningar. I våra tjänster ingår inte att ge kommentarer till anbudsbegäran för en småupphandling. Nedan ser du instruktionsvideor för tjänsten Kisa-apuri.

Man kan inte göra en småupphandling om en upphandling överskrider det nationella tröskelvärdet, utan då är rekommendationen att använda DPS Städtjänster 2021-2025. 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
29.04.2022 -

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga