Siivouspalvelut 2021–2025

Delområdena i ramavtalet

Luokka 1 Siivouspalvelut

Luokka 2 Siivouspalvelut

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta Hansel Oy:n asiakkaat voivat hankkia siivouspalvelua ja siihen liittyviä lisäpalveluita.  

Siivouspalvelut-yhteishankinta on yksi pitkäaikaisimmista yhteishankintasopimuksistamme. Se on saanut vuosien ajan valtiohallinnon asiakkailtamme hyvän vastaanoton.  

Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen toisistaan riippumattomaan luokkaan, jotka ovat Luokka 1 Siivouspalvelut ja Luokka 2 Siivouspalvelut. Luokat sisältävät samat palvelut, mutta niiden käyttöedellytykset ja soveltuvuusvaatimukset eroavat toisistaan.   

Voit käyttää luokkaa 1, mikäli luokan 1 käyttöedellytykset täyttyvät. Mikäli luokan 1 käyttöedellytykset eivät täyty, sisäinen kilpailutus tehdään luokassa 2.  

Luokan 1 käyttöedellytykset ovat: 

  • Hankinnan ennakoitu arvo on vähintään 500 000 euroa, tai 
  • Hankinnan kohteena olevat palvelut sijaitsevat vähintään kahdessa eri kunnassa, tai  
  • Muusta perustellusta syystä, kuten hankinnan kohteen erityinen toimintavarmuus ja palvelutaso. 

Toimittajat ovat jättäneet osallistumishakemuksen dynaamisen hankintajärjestelmän luokkiin 1 ja/tai 2. Toimittaja on voinut tulla valituksi luokkaan 1 tai 2 tai molempiin luokkiin. Kukin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus tulee tehdä yhdestä luokasta. 

Hanselin tukitiimi avustaa omassa minikisassasi ja käytössäsi ovat myös valmiit mallipohjat, joita täydentämällä voit tehdä minikisan. 

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
24.05.2021 - 31.12.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2028
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda