Städtjänster 2021–2025

Delområdena i ramavtalet

Klass 1 Städtjänster

Klass 2 Städtjänster

Genom detta dynamiska inköpssystem (DPS) kan Hansel Ab:s kunder skaffa städservice och tillhörande tilläggstjänster.  

Den gemensamma upphandlingen Städtjänster är ett av våra mest långvariga gemensamma upphandlingskontrakt. Den har i åratal fått ett gott mottagande från våra kunder inom statsförvaltningen.  

Det dynamiska inköpssystemet är indelat i två oberoende kategorier: Kategori 1 städtjänster och Kategori 2 städtjänster. Kategorierna omfattar samma tjänster, men villkoren för användningen av dem och kraven på lämplighet skiljer sig åt.   

Du kan använda kategori 1 om villkoren för användning av kategori 1 uppfylls. Om villkoren för användning av kategori 1 inte uppfylls ska den interna konkurrensutsättningen ske i kategori 2.  

Villkoren för användning av kategori 1 är följande: 

  • Upphandlingens uppskattade värde är minst 500 000 euro eller  
  • De tjänster som upphandlas är belägna i minst två olika kommuner eller  
  • Av andra grundade skäl, till exempel att det förutsätts särskild driftsäkerhet och servicenivå för upphandlingsobjektet. 

Leverantörerna har lämnat in en ansökan om deltagande i kategorierna 1 och/eller 2 i det dynamiska inköpssystemet. Leverantören kan ha blivit vald till kategori 1 eller 2 eller båda kategorierna. Varje konkurrensutsättning inom det dynamiska inköpssystemet ska göras i en kategori. 

Hansels stödteam hjälper dig i din minikonkurrensutsättning och du har också tillgång till färdiga mallar som du kan fylla i för att genomföra minikonkurrensutsättningen.

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
24.05.2021 - 31.12.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2028
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda