Siivouspalvelut 2021–2027 DPS

Osa-alueet

Luokka 1 Siivouspalvelut

Luokka 2 Siivouspalvelut

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kestoa on jatkettu kahdella vuodella. Huomaathan, että löydät tämän DPS:n Cloudiasta ja Hilmasta otsikolla Siivouspalvelut 2021–2025. 

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta asiakkaamme voivat hankkia siivouspalvelua ja siihen liittyviä lisäpalveluita.  

Siivouspalvelut-yhteishankinta on yksi pitkäaikaisimmista yhteishankintasopimuksistamme. Se on saanut vuosien ajan valtiohallinnon asiakkailtamme hyvän vastaanoton.  

Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen toisistaan riippumattomaan luokkaan, jotka ovat Luokka 1 Siivouspalvelut ja Luokka 2 Siivouspalvelut. Luokat sisältävät samat palvelut, mutta niiden käyttöedellytykset ja soveltuvuusvaatimukset eroavat toisistaan.   

Voit käyttää luokkaa 1, mikäli luokan 1 käyttöedellytykset täyttyvät. Mikäli luokan 1 käyttöedellytykset eivät täyty, sisäinen kilpailutus tehdään luokassa 2.  

Luokan 1 käyttöedellytykset ovat: 

  • Hankinnan ennakoitu arvo on vähintään 500 000 euroa, tai 
  • Hankinnan kohteena olevat palvelut sijaitsevat vähintään kahdessa eri kunnassa, tai  
  • Muusta perustellusta syystä, kuten hankinnan kohteen erityinen toimintavarmuus ja palvelutaso. 

Toimittajat ovat jättäneet osallistumishakemuksen dynaamisen hankintajärjestelmän luokkiin 1 ja/tai 2. Toimittaja on voinut tulla valituksi luokkaan 1 tai 2 tai molempiin luokkiin. Kukin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus tulee tehdä yhdestä luokasta. 

Hanselin tukitiimi avustaa omassa minikisassasi ja käytössäsi ovat myös valmiit mallipohjat, joita täydentämällä voit tehdä minikisan. 

Liittyminen

Liity viimeistään 31.12.2027

Sopimuskausi
24.05.2021 - 31.12.2027
Asiakkaan hankintasopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.12.2030
Toimintamalli
Sisäinen kilpailutus
Tilaajavastuulaki
Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja yhteishankinnasta

Eija Hirvonen

Kategoriapäällikkö

eija.hirvonen@hansel.fi