<
Yhteishankinnat

Siivouspalvelut 2021–2025

'

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta Hansel Oy:n asiakkaat voivat hankkia siivouspalvelua ja siihen liittyviä lisäpalveluita.  

Siivouspalvelut-yhteishankinta on yksi pitkäaikaisimmista yhteishankintasopimuksistamme. Se on saanut vuosien ajan valtiohallinnon asiakkailtamme hyvän vastaanoton.  

Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen toisistaan riippumattomaan luokkaan, jotka ovat Luokka 1 Siivouspalvelut ja Luokka 2 Siivouspalvelut. Luokat sisältävät samat palvelut, mutta niiden käyttöedellytykset ja soveltuvuusvaatimukset eroavat toisistaan.   

Voit käyttää luokkaa 1, mikäli luokan 1 käyttöedellytykset täyttyvät. Mikäli luokan 1 käyttöedellytykset eivät täyty, sisäinen kilpailutus tehdään luokassa 2.  

Luokan 1 käyttöedellytykset ovat: 

  • Hankinnan ennakoitu arvo on vähintään 500 000 euroa, tai  

  • Hankinnan kohteena olevat palvelut sijaitsevat vähintään kahdessa eri kunnassa, tai  

  • Muusta perustellusta syystä, kuten hankinnan kohteen erityinen toimintavarmuus ja palvelutaso. 

Toimittajat ovat jättäneet osallistumishakemuksen dynaamisen hankintajärjestelmän luokkiin 1 ja/tai 2. Toimittaja on voinut tulla valituksi luokkaan 1 tai 2 tai molempiin luokkiin. Kukin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus tulee tehdä yhdestä luokasta. 

Hanselin tukitiimi avustaa omassa minikisassasi ja käytössäsi ovat myös valmiit mallipohjat, joita täydentämällä voit tehdä minikisan.