Anbud snabbt och enkelt med Hansels nya digitala Småupphandlingstjänst

14.02.2022

Om en upphandlings värde underskrider det nationella tröskelvärdet 60 000 euro kan du sköta upphandlingen via Hansels småupphandlingar. Nu är det ännu enklare att upphandla! Välkommen och använd den digitala Småupphandlingstjänsten, där du snabbt och smidigt sänder en anbudsbegäran till alla leverantörer som är med, bara med några klick.

Småupphandlingstjänsten blir stegvis tillgänglig i alla Hansels småupphandlingar från 1.2.2021. Från början av mars är dessa småupphandlingar med: Solkraftverk, Kommunikation och marknadsföring, Småupphandling av internrevisiontjänster och Revisionstjänster, IT-konsulttjänster, Programrobotik och artificiell intelligens, Kontorsmöbler, iOS/MacOS-datorer samt Skyddsutrustning.

Du kan gå till tjänsten antingen via menyn ”Uträtta ärenden” på webbplatsen hansel.fi eller på webbsidorna för småupphandlingar, via knappen ”Lämna en anbudsbegäran”. Tjänsten är lätt att använda och vägleder dig när du ska lämna en anbudsbegäran. Vi har också gjort instruktionsvideor för användningen, och du kan i förväg se hur tjänsten ser ut och hur den används.

 

Instruktionsvideo: Så här lämnar du en anbudsbegäran
Instruktionsvideo: Så här ser du inkomna anbud och väljer vinnareI tjänsten ser du alla inkomna anbud och väljer konkurrensutsättningens vinnare. Tjänsten sparar alla dina lämnade anbudsbegäranden, det vill säga du kan se både dina pågående och gamla konkurrensutsättningar.

Vi fortsätter att utveckla Småupphandlingstjänsten efter våra kunders behov och tar gärna emot respons på asiakaspalvelu@hansel.fi

En utmärkt digital kund- och leverantörsupplevelse är en hörnsten i Hansels strategi. Småupphandlingstjänsten kompletterar vår stora digitala verktygsback, som innehåller bland annat tjänsterna Beställningstrafik och Flyttningstransporter, Upphandlingspulsen samt för leverantörer Rapporteringstjänsten och Leverantörspulsen. Under detta år kommer vi att lansera Minitävlingshjälparen, det vill säga ett verktyg för interna konkurrensutsättningar inom DPS. Mera information om detta senare! 
 

Läs mera om småupphandlingar på vår webbplats.