Anslut till kommande upphandlingar som gäller AV-teknik

08.11.2022

Vi bereder två nya upphandlingar som gäller AV-teknik och AV-utrustning:

  • Ramavtalet Utrustning och tjänster som anknyter till AV-teknik
  • Det dynamiska inköpssystemet Lösningar med AV-teknik (DPS).

 

Dessa upphandlingar ersätter de upphandlingsavtal som nu är i kraft när de upphör att gälla.

Ramavtalet Utrustning och tjänster som anknyter till AV-teknik 2023-2026 (2027) möjliggör upphandlingar som gäller till exempel utrustning och tillhörande tjänster för kontorslokaler, läroinrättningar eller distansjobb. Objekt i upphandlingen kan vara till exempel skärmar, pekskärmar, projektorer, hörlurar med mikrofon samt installations-, underhålls- och administrationstjänster för de produkter som upphandlas. Endast de kunder som anslutit till ramavtalet i förväg kan upphandla inom ramavtalet. Anslut till ramavtalet senast 31.3.2023. Läs mera och anslut till ramavtalet här.

Objektet i DPS Lösningar med AV-teknik 2023-2027 kan enligt en bred definition vara utrustning och lösningar som anknyter till AV-teknik, samt tillhörande tjänster. Egenskaperna hos de produkter som ska upphandlas preciseras i kundspecifika minikonkurrensutsättningar. Utöver för sedvanlig utrustning är denna DPS lämplig också för upphandling av utföranden i krävande specialobjekt. En DPS kräver inte att kunden anslutit i förväg. Läs mera här.