Anslutningen till Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2023-2025(2027) -ramavtalet har börjat

04.03.2022

Anslutningen till Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2023-2025(2027) -ramavtalet har börjat. Detta ramavtal erbjuder en förmedlingstjänst för tidskrifter (tidningar, seriepublikationer) i både tryckt form samt elektronisk form. Det finns även möjlighet att skaffa e-material som t.ex. databaser samt olika tilläggstjänster.
Anslut dig till Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2023-2025(2027) – ramavtalet senast 3.6.2022.