Avtalsperioden för ramavtalet Livsmedel och non-food-produkter 2023–2027 inleds 1.10.

09.10.2023

Det nya ramavtalet Livsmedel och non-food-produkter 2023–2027 har undertecknats. Avtalsperioden är 1.10.2023–31.12.2027. Till avtalsleverantör valdes Kesko Oyj. 

Vi har publicerat ramavtalets kundmaterial i vår webbtjänst. Läs särskilt bilagorna ”Bilaga 1 Beskrivning av upphandlingsobjektet och krav” och ”Bilaga 1.1 Ansvar” på mellanfliken Dokument. Alla livsmedelsgrupper som våra kunder behöver ingår. Ansvar och rekommendationer för offentlig upphandling av livsmedelsprodukter har beaktats i omfattande utsträckning. 

På ramavtalet tillämpas modellen med en leverantör och kunderna som anslutit sig till ramavtalet beställer Livsmedel och non-food-produkter som omfattas av ramavtalet i enlighet med upphandlingsavtalet som de ingått med leverantören. Avtalet är inte ett avtal med ensamrätt och kunden kan komplettera upphandlingar som genomförts via denna gemensamma upphandling med andra avtal. 

Kunderna som tillämpar ramavtalet för Livsmedel och non-food -produkter 2020–2024 övergår till att tillämpa det nya ramavtalet den 1.2.2024. 

Närmare information  
kategorichef Milja Virtanen  
milja.virtanen@hansel.fi